NoCure NoPay Opleidingen

training

NoCure NoPay Regeling UBS Opleidingen 

Download (onderaan) gratis de brochure van deze nocure nopay regeling. Veel succes ! 

Bij UBS staat het schrijven van een plan van aanpak tijdens de opleidingen centraal. Wanneer er een Post HBO, Post Academisch of Executive Masterprogramma gevolgd wordt, werken deelnemers op basis van een eigen casus aan een referaat. Een plan van aanpak van ongeveer 10 bladzijdes, wat een blauwdruk vormt voor de daadwerkelijke implementatie in de praktijk (na afronding van de opleiding). Vaak is dit een implementatieplan voor een project, strategie, plan of veranderconcept.

Dit zogenoemde referaat is een kort en bondig plan wat aan het einde van de opleiding gepresenteerd en verdedigd wordt aan de kerndocent en aan de medegroepsgenoten en doorgaans waardevolle input vormt voor discussies en het uitwisselen van zienswijzen met elkaar. Doorgaans levert dit een hoge meerwaarde op voor de deelnemers wat resulteert een realistisch en haalbaar plan.

Kwaliteitsgarantie

De plannen die onze deelnemers afleveren, zijn vaak van dermate hoge kwaliteit dat we hier een extra garantie op afgeven. Dit doen we in de vorm van een zogenoemde ‘no cure no pay’-garantie. Dit is een zekerheid voor de deelnemer dat het project waarvoor het plan geschreven is, succesvol uitgevoerd wordt. Wanneer dit namelijk niet het geval is, hoeft er ook niet betaald te worden voor desbetreffende opleiding. Het risico op niet succesvolle uitvoering neemt UBS in zijn geheel op zich.

Hiermee nemen we dus de volle verantwoordelijkheid voor onze adviezen en beoordelingen ten aanzien van de opgeleverde plannen en geven we een krachtig signaal af voor geloof in eigen kunnen. Hiermee vervalt ook het financiële risico van het investeren in mogelijk minder rendabele/ kwalitatieve opleidingen.

Hoe werkt de regeling?

Wanneer men gebruik wil maken van deze garantie-regeling, dient de deelnemer dit aan te geven bij de opleidingsmanager. Vervolgens wordt er door de kerndocent beoordeeld in hoeverre het project het in zich heeft om succesvol uitgerold te kunnen worden in de praktijk. Dit wordt aan de hand van onderstaande criteria bepaald.  

  • De implementatie wordt uitgevoerd op basis van de Balanced Scorecard & Strategy Mapping Methode. Dit garandeert dat de implementatie goed wordt gemeten en gemonitord en is voorzien van de juiste gewichten.
  • De implementatiestrategie (het plan) wordt door de kerndocent beoordeeld als ‘SMART’ (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).
  • De kerndocent wordt periodiek geupdate over de voortgang en kan, indien nodig, bijsturen of extra support verlenen.
  • Aan het einde van de periode wordt vastgesteld of de afgesproken doelen behaald zijn.

Bijspijkermogelijkheden

Wanneer deelnemers over onvoldoende kennis en kunde beschikken inzake de vereiste implementatiemethoden (Balanced Scorecard & Strategy Mapping) dan kan Utrecht Business School hierbij ondersteunen. Dit kan in de vorm van cursussen en/ of coaching op het gebied van strategie implementatiemanagement. Hieronder vindt u een drietal trainingen waaruit geput kan worden om het kennisniveau van de deelnemers op peil te brengen. 

Welke opleidingen vallen onder de regeling?

In principe vallen alle opleidingen onder de regeling. Opleidingen die er niet onder vallen, zijn opleidingen waar het schrijven van een plan geen deel uitmaakt van het curriculum.