Aanmelden voor UBS Leeromgeving – Formulier

Meld u nu aan voor de UBS Leeromgeving en krijg direct toegang. 

  • Graag verzoeken we u om hiernaast uw naam, emailadres en telefoonnummer in te vullen om uzelf hiermee kosteloos toegang te verschaffen tot de UBS Leeromgeving.
  • Nadat u bent aangemeld, ontvangt u op uw mobiel en per email een verificatiebericht. Nadat u dit hebt geaccepteerd, krijgt u de bijbehorende inloggegevens en kunt u inloggen.
  • In de Leeromgeving kunt u enerzijds de introcursus volgen en anderzijds in contact treden met medecursisten en/ of docenten (in de community). 
  • Om effectieve communicatie te kunnen bewerkstelligen, is er in de community een moderator actief. Deze fungeert als mediator tussen deelnemers en docenten. (Vandaar o.a. dat er een emailadres en telefoonnummer gevraagd wordt).
  • De moderator brengt deelnemers met elkaar in contact die aangeven dit graag te willen. Bij een contactverzoek vraagt de moderator dit uit bij desbetreffende personen. Wanneer beide personen aangeven contact te willen, worden de contactgegevens gedeeld. Hetzelfde geldt voor verzoeken richting de docenten. Alles conform de AVG-richtlijnen.

Deelnemers aan de introductiecursus krijgen kosteloos toegang tot de Leeromgeving! 

  • (* Nodig om te kunnen mediëren tussen cursisten en docenten)