White Paper: Waarom veranderprojecten falen !

White Paper: Waarom veranderprojecten falen !

Het is algemeen bekend dat verandertrajecten niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Verschillende onderzoeken onderstrepen dit. PM Solutions bijvoorbeeld, een Amerikaans projectmanagement adviesbureau, onderzocht 163 bedrijven en concludeerde dat slechts 47 procent van alle verandertrajecten als ‘succesvol‘ wordt gezien. Ander onderzoek wijst uit dat 31 procent van de veranderingen voortijdig worden beëindigd. Uit deze resultaten komt ook naar voren dat meer dan de helft van de veranderingen bijna twee keer zo duur zijn dan gepland.

In de hedendaagse, competitieve wereld zijn de consequenties van deze ontwikkelingen immens. Nieuwe strategieën worden niet goed geïmplementeerd, acquisities leveren niet de opbrengsten op die vooraf zijn ingecalculeerd. Verandertrajecten duren langer en zijn dus duurder, kwaliteitsprogramma’s leveren niet de gewenste resultaten. Als je deze (onderzoek)resultaten door zou trekken naar alle veranderingen die er, zowel in de private als publieke sector, op jaarbasis worden doorgevoerd, lopen de verliezen in de miljarden.

DOWNLOAD HIERONDER HET VOLLEDIGE WHITEPAPER