Inkoopmanagement

10 belangrijke misvattingen over prestatie-inkoop

leadership

Prestatie-inkoop van werken of diensten is sterk in opkomst. Begonnen in 2009 door Rijkswaterstaat met de Spoedaanpak Wegen hebben inmiddels vele andere opdrachtgevers BVP geadopteerd. In de praktijk zijn er nogal wat misverstanden rondom de Best Value-aanpak. In het boek Prestatie-inkoop (derde druk) van Jeroen van de Rijt en Sicco Santema zijn onder andere de 10 grootste misverstanden over prestatie-inkoop op een rij gezet.

Misverstand 1. Best value is een inkooptruc
Dat is niet zo. Hoewel inkoop onderdeel is van de aanpak, is de belangrijkste fase van het Best Value-proces de concretiseringsfase, waarin de opdrachtnemer zijn plannen aan de opdrachtgever verduidelijkt.  De aanpak gaat dus ook ook risicomanagement en projectmanagement bij de uitvoeringsfase. Het is dus beter te spreken over Best Value-aanpak dan over Best Value Procurement.

Misverstand 2. Best Value is vooral geschikt voor bouwprojecten, met name grote infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat
In 2009 heeft Rijkswaterstaat inderdaad de Best Value-aanpak gebruikt voor infrastructurele projecten. Inmiddels zijn er echter diverse andere cases geweest die aantonen dat de aanpak ook voor andere diensten geschikt is, zoals inkoop van kantoorartikelen,  catering, travelservices, printers en mfp’s. Ook ICT-systemen zijn al ingekocht met Best Value. Van de 135 gesignaleerde Best Value-projecten zijn er zeker 50 in een andere sector dan infrastructuur gedaan.

Misverstand 3. Met Best Value selecteren we een super-expert die alle problemen voor de opdrachtgever oplost
Dit misschien wel het grootste misverstand. Best Value is niet de ‘heilige graal’ die alles oplost. De aanpak zorgt in eerste instantie voor identificatie van de beste aanbieder voor de doelstelling die centraal stond.

Misverstand 4. Bij Best Value is het de bedoeling alle risico’s over te dragen aan de leverancier
Bij Best Value wordt de kennis van de leverancier gebruikt om de opdrachtgever te helpen zijn risico’s te beheersen. De leverancier denkt van te voren na over mogelijke scenario’s voor als een risico toch optreedt.

Misverstand 5. Bij Best Value hoeft de opdrachtgever niets meer te doen
Dit is niet waar. De opdrachtgever moet bij Best Value wel degelijk  aan de slag met activiteiten en risico’s waarvoor de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is. Voor de activiteiten waar de opdrachtgever verantwoordelijk voor is, is het de bedoeling dat de opdrachtgever toetsings- en controle-activiteiten tot een minimum beperkt en de leverancier de maximale ruimte geeft.

LEES MEER / INKOOPOPLEIDINGEN / INSCHRIJVEN GRATIS WEBINAR /  DOWNLOAD GRATIS BROCHURE POST HBO INKOOP

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten