Business Development Innovatiemanagement

Innovatiekracht in transport en logistiek

leadership

Wie wordt gevraagd om innovaties in onze maatschappij te noemen, komt niet per definitie uit bij Transport en Logistiek. De Uber’s, Googles en Netflixen om ons heen zijn sneller genoemd. Toch biedt juist Transport en Logistiek een doorkijkje naar de ontwikkelingen in onze maatschappij. De mate waarin bijvoorbeeld logistiek meebeweegt met het explosief toegenomen internet winkelen maakt dat deze winkeltrend ook echt doorzet. Cost leadership wordt nog steeds vaak genoemd als belangrijkste succesfactor voor Transport en Logistiek. In werkelijkheid is het aanpassingsvermogen en dus innovatiekracht.

 

Ondernemerschap

Voor de meeste bedrijven in Transport & Logistiek maakt ondernemerschap het verschil. Kansen zien, kostenbewust werken en de voortdurend de bewegingen op het speelveld volgen. Er bovenop zitten is vooral in deze sector van belang. Een complex spel omdat de transportbewegingen vooral door anderen worden bepaald; consumentengedrag, bouw, in- en export bepalen uiteindelijk de vraag naar transport.

Wie goedkoop is of zich specialiseert, heeft ook in een aantrekkende markt de beste kansen. Maar of het nu over kosten gaat of over specifieke diensten, ondernemerschap toont zich vooral in de wijze waarop een organisatie zich weet aan te passen aan een veranderende markt en maatschappij.

De ideeënbus voorbij

Transport en Logistiek zijn er niet uniek in; de ideeën en ontwikkelingen komen vaak bij een klein aantal mensen vandaan. Vaak uit de (semi-)top. Ideeën van mensen die dicht op de klant en de markt zitten. De klantvraag kennen en dit weten om te zetten in goedkopere of slimmere diensten. In het gunstigste geval draagt de rest van de organisatie bij aan het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

De vraag is echter of organisaties genoeg hebben aan deze ‘vrijblijvende’ innovatiekracht.

Is er niet meer nodig nu de dynamiek om ons heen groter wordt?

Organisaties die succesvol innoveren, borgen over het algemeen op overwogen wijze hun innovatiekracht. En dan niet in de klassieke ‘flow’ van marketing, onderzoek & ontwikkeling, productie en nazorg, maar in een hybride organisatiemodel waarin medewerkers verschillende rollen vervullen. Deze rollen liggen niet bij voorbaat bij één of twee personen of afdelingen, maar bij een groep van mensen. Deze groep bestaat bijvoorbeeld uit verkenners die de ontwikkelingen om de organisatie heen (ver)kennen, regisseurs die de koers van de organisatie spiegelt aan de ontdekkingen, een prototyper die de ruimte krijgt en pakt om initiële ideeën te toetsen aan verwachtingen. Maar ook een verhalenvertellerdie beelden in de rest van de organisatie ophaalt en de ontwikkelingen deelt, verbeeldt en daarmee makkelijker invoerbaar maakt.

[alert type=”info” title=”Wilt u weten welke managementopleiding bij u past? “] Klik hier en u weet het direct

Innoveren is communiceren

In een sector waar technologie en fysieke arbeid belangrijk zijn, wordt communicatie gemakkelijk vergeten. Maar juist daar waar de ontwikkelingen snel gaan, de marges klein en de toekomst niet altijd even zeker, is samen optrekken en ontwikkelen wellicht de belangrijkste succesfactor.

Auteur: Wilco van Gelderen is begonnen in een technische omgeving en werd daar al snel gegrepen door de vraag waardoor mensen in beweging komen. Tegenwoordig noemen we dat al snel HRD, maar zijn drijfveer gaat verder: organisaties helpen slagvaardig(er) en flexibel(er) te worden door het inzetten en ontwikkelen van hun menselijk kapitaal. Verfrissend kijken naar organisaties en de medewerkers die er werken; dat is zijn drijfveer! Er klinken tenslotte steeds meer geluiden waaruit blijkt dat oude paradigma’s uit het bedrijfsleven wat sleets worden…. Livingstone is voor Wilco een netwerk waar een mooie verbinding wordt gemaakt tussen de mensen en het werk van opdrachtgevers. Contact? +31 6 20738145 of via e-mail: wilco@livingstonepartners.nl.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten