Inkoopmanagement

Circulair Inkopen: Drijfveren en doelstellingen in de Kraljic Matrix

leadership

Circulair Inkopen: Drijfveren en doelstellingen in de Kraljic Matrix

Het huidige economische systeem resulteert in afval en eliminatie van waarde doordat het een lineair systeem is gericht op korte termijn doelen. Een oplossing hiervoor is de circulaire economie, die zich via gesloten kringen richt op een hogere efficiëntie en hergebruik van afval, grondstoffen en energie. Supply Value beschouwt circulariteit als een innovatieve manier van inkopen. Eerdere onderzoeken van Supply Value laten onder andere zien wat de knelpunten en succesfactoren van circulair inkopen zijn [Knelpunten en Succesfactoren] en op welke manier draagvlak voor circulair inkopen gecreëerd kan worden [Creëren van Draagvlak].

Onderzoek Circulaire Inkoop

Echter, is er nog weinig bekend over de invloed van de markt op het toepassen van circulaire inkoop strategieën. In de huidige literatuur is veel te vinden over de circulaire economie enerzijds en de invloed van de markt op inkoop strategieën anderzijds. De link tussen marktcondities en circulaire inkoop strategieën is nog niet onderzocht. Supply Value heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze link. In het onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:

Wat is het effect van de markt condities van een bedrijf op de toepasbaarheid van circulaire inkopen?”

 

[alert type=”info” title=”Wilt u weten welke inkoopopleiding bij u past? “] Klik hier en u weet het direct  

Model van Kraljic

In het onderzoek is het model van Kraljic als uitgangspunt genomen, aangevuld met theorie over circulair inkopen. Door middel van 9 interviews is onderzocht,  welke drijfveren er zijn om circulair inkopen toe te passen in elk kwadrant uit de Kraljic matrix. Daarnaast is ook gekeken naar de moeilijkheden die bedrijven tegenkomen in elk kwadrant en wat er nodig is om met die moeilijkheden om te gaan.

Bron: CIRCULAIR INKOPEN: DRIJFVEREN EN DOELSTELLINGEN IN DE KRALJIC MATRIX

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten