Management Training

management

managementElke organisatie heeft een strategie of zou een strategie en een visie dienen te hebben. Deze aspecten leveren namelijk een bewezen verbeterde focus, daadkracht en effectiviteit binnen de organisatie en bij de betrokken personeelsleden of stakeholders. Maar dit levert als manager ook vragen op: zijn onze strategische keuzes de juiste? Op welke wijze kunnen we ons marktaandeel vergroten? En hoe zetten we deze strategische keuzes om in actie? Wilt u als (potentiële) manager een beter fundament om bovenstaande vragen voor de organisatie en/of het team te beantwoorden? Dan kunt u bijvoorbeeld een gedegen management training volgen. 


Elke management training heeft naast inhoudelijke aspecten als doel om vaardigheden aan te leren, om een sterke en daadkrachtige leiderschapsrol te gaan vervullen. Hoe dit doel bereikt wordt, is per training anders. Elke training heeft zijn eigen nuances en invalshoeken. We nemen daarom de verschillende soorten management trainingen hieronder door.

Welke soorten management cursussen zijn er in Nederland?

Allereerst zijn er naast brede management trainingen waar de vaardigheden centraal staan, de meer gerichte, specialistische trainingen zoals financial management of Agile & Scrum project management trainingen. Daarnaast is er verschil in niveau. Een executive master of Post HBO management training of opleiding brengt alle kennis en vaardigheden bij, die nodig zijn om bepaalde topfuncties bijvoorbeeld in het bedrijfsleven aan te kunnen. Een management training op MBO of HBO niveau biedt juist weer heel veel praktische handvatten om te kunnen leren functioneren als een goede manager. En uiteraard is er verschil in de vorm. Kiest u bijvoorbeeld voor een 2- of 3-daagse management training (kort) achter elkaar of juist verspreid over meerdere maanden?

Beiden hebben voor- en nadelen. Het grootste voordeel van een verspreide management training over een langdurige periode is dat er elke keer een stuk theorie en vaardigheid in de praktijk kan worden meegenomen. Bewezen is dat dit vaak het meeste resultaat op lange termijn oplevert. De aangeleerde vaardigheden worden namelijk op deze wijze het beste ingebed in de dagelijkse werkzaamheden.

Top 4 van veelvoorkomende management trainingen

Er zijn teveel soorten management trainingen om ze allemaal apart te benoemen. Maar de volgende 4 soorten komen veel voor en daar gaan we bij deze dieper op in.

1. Strategische management training

Een Strategische Management Training is gericht op het ontwikkelen van een heldere visie en strategie van een team of organisatie en die om te zetten naar het zo optimaal mogelijk benutten van de kennis en ervaring van personen.

Verschil tussen een strategische en specialistische management training.

Na een strategische management training heeft u de juiste managementvaardigheden en leiderschapskwaliteiten om de gewenste koers cq. verandering succesvol door te voeren. Bij een specialistische training wordt er naast algemene vaardigheden ook de specifieke vaardigheden bijgebracht die noodzakelijk zijn om inhoudelijk mee te kunnen ‘draaien’ met het team en/of organisatie. 

Verschil tussen een strategische en tactische training.

Het grootste verschil is dat bij een strategische management training u leert om de bedrijfsstrategie (mede) te ontwikkelen. En dat bij een tactische management training deze strategie reeds bestaat en als uitgangspunt geldt. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om te kiezen voor een Junior Management Training, Middle Management Training of Senior Management TrainingDit is uiteraard afhankelijk van het aantal jaren ervaring en de wensen cq. eisen van de (toekomstige) functie.

Verschil tussen een management- of leiderschapstraining

Het is misschien wel één van de meest besproken onderwerpen binnen de hedendaagse Nederlandse managementcultuur: leiderschap. Maar wat is leiderschap? En wat is eigenlijk het verschil tussen management en leiderschap? En ook belangrijk natuurlijk om te weten, is leiderschap aan te leren? Leiderschap is zeker aan te leren en als u leert hoe u een organisatie klaar kunt stomen voor uw ideeën en op welke wijze u mensen mee kunt krijgen, dan bent u al een leider (in-spe). Daarnaast krijgt u handvatten die u kunt gebruiken bij interne of externe weerstand, conflicten en zaken zoals bedrijfspolitiek en/of -cultuur.  Conclusie: ja, er is wel degelijk verschil tussen een goede manager of een goede leider. En zoals hierboven ook staat aangegeven: beide vaardigheden zijn heel goed aan te leren.

2. Productmanagementtraining

Net een nieuwe functie als product manager of wilt u gaan solliciteren naar een functie van product manager? Dan zijn er specifieke product management trainingen op de markt. Alle product management trainingen richten zich uiteraard op de (nieuwe) verantwoordelijkheden die u heeft of krijgt als product manager. U bent een echte spil tussen research & development, marketing & sales en ook de financiële planning en voorraadbeheer/logistiek zijn zaken waar u zich mee bezig gaat houden. De strategische kanten en de praktische uitvoering komen bij de meeste trainingen aan bod. U leert het maken van een productstrategie en vaak ook de stap-voor-stap implementatie, met daarbij de mogelijke knel- en aandachtspunten in de praktijk.

3. Projectmanagement Cursus


In bijna alle organisaties worden projecten opgezet en uitgevoerd. Dit is niet nieuw. En dat het managen van een project specifieke vaardigheden met zich meebrengt, is ook niet nieuw. Alleen wordt het weleens vergeten, om een werknemer of manager die een nieuwe functie aangaat als projectmanager, ook klaar te stomen als project- manager. Tijdens een project management training start de training vaak met de projectdoelstelling (gekwantificeerd indien mogelijk). Daarna volgt het projectplan. Dit gaat vaak ook niet zonder slag of stoten. Want wat doet u als u problemen tegenkomt tijdens het project?

4. Verandermanagement opleiding

Veranderprocessen en trajecten in organisaties zijn in het algemeen geen rechtlijnige processen. De veranderingen, vernieuwingen en reacties van de stakeholders vliegen vaak eerst alle kanten op. Dit continue proces dient in een bedrijfskundig model ingebed te worden. Zo krijgt u zich hoe u de organisatie in beweging krijgt en welke rol u daar als veranderaar in speelt. Heeft u als (aankomende) verandermanager ook vragen als: Op welke wijze kan ik een effectieve veranderstrategie opzetten zodat deze succesvol kan worden doorgevoerd in de organisatie? Hoe doorloop ik het verandertraject op efficiente wijze en hoe lever ik een goed en gedegen advies- en implementatierapport op? En last but not least: hoe meet ik de effectiviteit van de veranderstrategie? Kijk dan eens naar een verandermanagement training.

Verschillen tussen deze strategische of tactische verandertrainingen?

Het belangrijkste verschil tussen een strategische verandermanagement training en een tactische verandermanagement training is het uitgangspunt. Dient u als verandermanager de veranderstrategie op te zetten of dient u de veranderstrategie succesvol te implementeren? In het eerste geval zou u er beter aan doen om te kiezen voor een strategische management training en in het tweede geval voor een tactische verandermanagementtraining. Andere verschillen tussen deze twee trainingen zijn allen te herleiden tot dit basisverschil.

Wat zijn de voordelen van een managementtraining?

Een belangrijk voordeel is dat u tijdens een training waarin u onder begeleiding van een ervaren managementtrainer op zoek gaat naar uw ideale stijl van leidinggeven. Uw effectiviteit als leidinggevende wordt door dit traject enorm versterkt. Tijdens een management training leert u onder andere: meer impact te krijgen op uw omgeving (binnen en buiten de organisatie); zaken voor elkaar te krijgen met uw (project of product)team; effectief om te gaan met kritische medewerkers; resultaatgericht te worden en te blijven; duidelijk met emoties om te gaan; mensen te leiden onder diverse omstandigheden zoals veranderingen, conflicten, druk; en uw doelstellingen te bereiken.

Wat zijn de kosten van een dergelijke cursus?

De kosten van een gemiddelde managementtraining bedragen voor een 1 daagse cursus vaak tussen de 100 en 300 euro. Hiervoor wordt er vaak een trainer ingezet die de cursist inzicht geeft in de materie en werkt aan managementvaardigheden. de kosten voor een 2-3 daagse managementtraining liggen doorgaans op een 1000-1500 euro. Dit soort trainingen kunnen al beter getypeerd worden als cursus en kennen hebben vaak een heldere kop en een staart en een duidelijke rode draad. Tijdens dit soort cursussen kan er meer de diepte worden ingegaan en wordt er naast de praktijk ook vaak gefocust op theorie. Een management training van 5-10 dagen is beter te omschrijven als een management opleiding en kent vaak een afstudeervariant. Denk hierbij aan een post hbo opleiding waar men aan het eind getoetst wordt. De kosten van dit soort opleidingen liggen vaak op 3000-5000 euro. Managementtrainingen die langer dan 10 dagen duren, zijn vaak Mastertrajecten. Hierbij kun je denken aan een MBA (Master of Business Administration), een Executive Master of allerhande management deeltijdopleidingen. De kosten liggen hierbij vaak tussen de 10.000 euro en 20.000 euro. Hiervoor behaal je doorgaans een geaccrediteerd diploma waar men nog jaren mee verder kunt en gezien kan worden als een investering in de eigen persoon en kwaliteit. Succesvolle afronding verhoogt de arbeidsmarktwaarde van de cursist en kansen op het vinden van een nieuwe baan.

Hoe lang duurt een managementcursus ?

Een standaard management training duurt ongeveer 1 a 2 dagen. Tijdens dit soort trainingen wordt er gefocust op de theorie en managementpraktijk. Vaardigheden bijspijkeren en inzichten opdoen over leiderschap en aansturing van medewerkers staan hier vaak bij centraal. Management trainingen die langer dan 2 dagen duren zijn vaak management trainingen die intensiever zijn en waarmee u niet alleen uw kennis opfrist maar ook echt nieuwe kennis en kunde opdoet. 5 of 10 daagse management trainingen worden vaak gekenmerkt door een traject van toetsing. Cursisten werken hierbinnen vaak aan een plan of referaat en internaliseren zo de opgedane kennis in een thesis. MBA’s of Masterprogramma’s duren tot slot vaak 1 jaar of langer. Tijdens dit soort opleidingen wordt er naast managementkennis ook ingezoomd op gelieerde vakgebieden als finance, recht, logistiek en marketing.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast.