Cursus Verandermanagement

verandermanagement

verandermanagementWilt u uw organisatie in een bepaalde richting sturen? Een richting die nu niet wordt gevolgd maar uiteindelijk wel beter zou zijn voor de organisatie? En heeft u hier bepaalde hulp bij nodig? Dan dan is het volgen van een cursus over verandermanagement wellicht iets voor u om te overwegen. Aangezien het niet makkelijk is om een complete organisatie in beweging te brengen, draagvlak te creëren voor nieuwe ideeën en interne weerstand te overwinnen, kan het zeker geen kwaad om goed beslagen ten ijs te komen. Tijdens een training over het veranderen van bedrijven wordt doorgaans aandacht besteed aan allereerst de veranderstrategie, bedrijfscultuur, gedragsverandering, leiderschap, het omgaan met interne weerstand en uiteindelijk het daadwerkelijk inzetten en implementeren van voorgestane interventies. 


Wat is een cursus verandermanagement ?

Verandermanagement kan het best worden omschreven als het beheersen, managen van geplande interventies binnen ondernemingen met als doel de organisatie effectiever/ winstgevender te maken.  Binnen het vakgebied van verandermanagement staat doorgaans gedragsverandering en/ of gedragsbeïnvloeding centraal. Om van situatie A naar situatie B te komen, dienen veel mensen mee te gaan (en hun gedrag te veranderen). Aangezien bestaand gedrag veranderen, niet iets eenvoudigs is, dient hier een uitgekiende strategie voor geformuleerd te worden. Wanneer dit voor elkaar is, dient de executie plaats te vinden. Maar al te vaak een eindeloos lang proces zonder zekere uitkomst. Hoe dit soort veranderstrategieën opgezet en geformuleerd kunnen worden en hoe deze vervolgens (gecontroleerd) uitgevoerd kunnen worden, leer je doorgaans in cursussen verandermanagement.

Welk doel dient een cursus verandermanagement ?

Het doel van een cursus verandermanagement is doorgaans vrij duidelijk, namelijk (via gedragsverandering) het winstgevender en/ of effectiever maken van de organisatie. Change management dient altijd een bedrijfskundig doel en kan op verschillende manieren ten uitvoer worden gebracht. Denk hierbij aan structuuroplossingen (samenwerkingsvormen/ projectmethodes, etc) maar ook via allerhande gedrags- en cultuurveranderprogramma’s. Daarnaast kan er ook gedacht worden aan aanpassingen in de fysieke infrastructuur van organisaties. Denk aan IT-netwerken, gebouwen, kantoorinrichtingen , etcetera. Het doel kan op grofweg drie niveaus worden nagestreefd; op persoonlijk niveau, op teamniveau en/ of op organisatieniveau. Bij een opleiding gaat het er om dat er geleerd wordt hoe men veranderingen door kan voeren, wat de juiste veranderstrategie is en hoe men grip kan houden op het transitieproces. 

Waarom is veranderen belangrijk ?

Deze vraag laat zichzelf eigenlijk het beste beantwoorden. Veranderen is belangrijk zolang het een bepaald doel dient. Doorgaans is er een duidelijke aanleiding. Er is een fusie of overname geweest, de marktvraag verandert, de concurrentie komt op of de  arbeidsmarkt verandert, etcetera. De voorgestane verandering komt vervolgens voort uit de wens om mee te kunnen met de nieuwe werkelijkheid. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat concurrenten sneller en effectiever inspelen op de marktvraag, kan het de wens van de organisatie zijn om hierin mee te gaan en de organisatie te veranderen naar een ”leanere” organisatie. Het kan ook zijn dat er meer geïnnoveerd moet worden, andere normen en waarden ingesleten moeten worden en/ of dat afdelingen anders moeten gaan werken. Al dit soort interventies dienen voort te komen uit een veranderstrategie en volgens een strak geregisseerd plan worden uitgevoerd. Wanneer dit goed wordt gedaan, kan dit leiden tot de gewenste effecten.

Voor wie is het geschikt ?

Een cursus change management is geschikt voor iedereen die mee wil/ moet in een organisatieverandering. Vaak worden dit soort opleidingen gevolgd door managers c.q. professionals die een veranderproject moeten gaan leiden en meer houvast en ondersteuning hierbij willen. Voor dit type deelnemer zijn de cursussen doorgaans ook bedoeld en zijn voor deze doelgroep dus eigenlijk ook het meest geschikt. Er zijn geen specifieke toelatingscriteria op het gebied van vooropleiding, sector, bedrijfsgrootte, niveau of iets dergelijks. In feite kan iedereen die zijn. haar skills op het gebied veranderkunde wil verbeteren, deelnemen aan een cursus verandermanagement.  Tot slot zijn opleidingen op dit gebied vaak het meest geschikt voor deelnemers die werkzaam zijn bij middelgrote en/ of grote bedrijven. 

Wat levert een verandercursus op?

Wanneer een opleiding verandermanagement met goed gevolg wordt afgerond, levert dit de cursist in de regel vrij veel op. Vooral op het gebied van veranderstrategie en op het gebied van de uitvoering. Weten WAT je moet doen en HOE je iets moet doen, is uiteraard van groot belang bij dit soort projecten of transities. Door het volgen van dit soort opleidingen krijgen deelnemers vaak goede tools en instrumenten in handen waarmee enige grip op de ”veranderzaak” te houden is. Daarnaast leveren dit soort trainingen ook veel ervaringskennis op. Men hoort vaak van ervaringsdeskundigen (docenten en/ of medecursisten) hoe zij iets aangevlogen hebben, wat ook weer erg nuttige kennis oplevert voor degene die aan het begin van vaak een ”fuzzy” veranderproces staat. Kortom: wanneer veranderopleidingen gevolgd worden, liefst bij erkende opleiders, dan vormt dit meer dan eens, een waardevolle investering. In elk geval een investering die zich in de praktijk meer dan terugverdiend.  

Wat zijn de verschillen tussen diverse verandertrainingen ?

Change-cursussen zijn er heel erg veel. Veranderen is immers geen niche en is voor alles en iedereen toepasbaar. Niet vreemd dus dat er zoveel veranderopleidingen te vinden zijn. Toch zijn er wel verschillen en gemeenschappelijkheden te ontdekken in het aanbod. Wanneer we ons beperken tot de bedrijfsmatige/ organisatiekundige verandertrainingen, komen we al een stap verder. Dit soort cursussen laat zich iets beter vergelijken vanwege haar wat meer uniforme structuur. Waar persoonlijke change-cursussen erg divers zijn in alle denkbare richtingen, hebben zakelijke verandertrainingen een relatief vergelijkbare opbouw. Vaak beginnend met het vormen van een veranderstrategie, waarna diverse gedragsbeïnvloedingsmethoden aan bod komen, en uiteindelijk uitmondend in de executie. Naarmate men dieper op de materie ingaat/ inzoomt neemt ook de omvang van het veranderprogramma toe. Zo zijn er 1 daagse trainingen aan de ene kans van het spectrum en veranderopleidingen die maar liefst 1 of 2 jaar duren aan de andere kant ervan. Daarnaast zijn er nog andere variabelen die zorgen voor aanzienlijke verschillen: de kwaliteit van de sprekers, de locaties waar de trainingen plaatsvinden en de bekendheid van de opleider. Ons advies in deze zou zijn om vooral te letten op hetgeen u wilt bereiken en welke budget u voorhanden heeft en te kiezen voor een aanbieder met sprekers die zowel de verandertheorie als veranderpraktijk beheersen. Zodoende zit u altijd goed.

Hoeveel kost een gemiddelde veranderopleiding?

Een gemiddelde cursus verandermanagement duurt drie dagen en kost ongeveer 1700 euro (ex btw). Hier zijn uiteraard vele varianten op. Zo zijn er bijvoorbeeld trainingen die nauwelijks iets kosten (soms beschikbaar tegen onkostenvergoeding of zelfs helemaal kosteloos). Daarnaast kunt u bijvoorbeeld kiezen voor kwalitatieve MBA opleidingen die 1 of 2 jaar duren. Bij laatstgenoemde bent u al snel een 25.000 – 35.000 euro kwijt. Er worden ook veel change cursussen inhouse aangeboden. Indien dit van toepassing is op uw situatie, raden wij aan hier altijd gebruik van te maken. Incompany trainingen zijn in de regel goedkoper en ze spelen beter in op de specifieke context en uitdagingen van uw organisatie. Daarnaast hoeven uw medewerkers geen reiskosten te maken en zijn ze minder lang weg van hun werk, wat ook weer aanzienlijk kan besparen.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast.