Cursus Product Management

product manager

product managerWilt u ook toewerken naar een onderscheidend en toekomstbestendig productaanbod voor uw organisatie maar weer u niet precies hoe u dit voor elkaar kunt krijgen? Of wilt u meer grip krijgen op het beheer en management van uw productportfolio? Dan is het volgen van een cursus over product management en/ of portfoliomanagement wellicht iets voor u om te overwegen. Aangezien het niet eenvoudig is om deze unieke positie te bereiken, is het volgen van een cursus product management dan ook zeker geen verkeerde keuze. Voordat u actief aan de slag gaat met uw productbeleid, is het zaak om gedegen kennis, kunde en inzichten op te doen, zodat er goed gefundeerde keuzen kunnen worden gemaakt. Dit kan worden verkregen met een opleidingen en/ of cursus op het gebied van product management.


Wat is een cursus product management?

Product Management kan worden omschreven als het management van producten over de totale levenscyclus bezien. Van ‘geboorte’ naar volwassenheid tot ‘decline’. Een product manager dient ervoor te zorgen dat de producten die de organisatie aanbied in trek blijven bij de doelgroep en qua volume / omzet blijven voldoen aan de doelstellingen van de organisatie. Dat betekent ook dat er op gezette tijden productinnovaties en -vernieuwingen doorgevoerd moeten worden. De concurrentie zit immers niet stil waardoor de gevleugelde uitspraak: stilstand is achteruitgang, hier zeker ook van toepassing is. De productlevenscyclus bestaat grofweg uit een tweetal processen: productontwikkeling en PLM (product lifecycle management). Eerstgenoemde gaat over het creëren van nieuwe producten en diensten. Het tweede focust vooral op het optimaliseren van het bestaande productportfolio (inclusief het zogenoemde uitfaseren van producten). Een cursus product management gaat in op het bovenstaande en helpt (product) managers met het creëren en managen van producten en diensten.

Welk doel dient een opleiding productstrategie ?

Het doel van een opleiding productstrategie is om u als productmanager meer grip te geven over het voeren van product- en portfoliobeleid. Doorgaans wordt er kennis gedeeld over het formuleren en opzetten van een productstrategie en/ of het uitvoeren ervan. Thema’s als strategie, leiderschap, verandermanagement, bedrijfscultuur en implementatiemanagement komen dan ook meer dan eens aan bod. Tijdens dit soort opleidingen wordt daarnaast veelal kennis opgedaan over het monitoren, meten en bijsturen van de productstrategie. Wanneer dient dit bijvoorbeeld te gebeuren, hoe en welke metrics/ kpi’s dienen hierbij gehanteerd te worden ? Wanneer u een (substantiële) productopleiding heeft afgerond kunt u veelal zelfstandig aan de slag met productbeleid. Zowel met het opzetten van een productstrategie als met het implementeren ervan.

Waarom is productmanagement belangrijk ?

Het vakgebied productmanagement is belangrijk omdat het het voortbestaan van organisaties kan maken of breken. Wanneer er geen of slecht productbeleid wordt gebezigd, kan dat funest zijn voor bedrijven met alle nadelige gevolgen van dien. Maar ook het omgekeerde kan het geval zijn. Organisaties kunnen groeien als noot tevoren wanneer er geïnnoveerd wordt, productvernieuwingen tot stand worden gebracht en/ of goed wordt geluisterd en ingespeeld wordt op de marktvraag.  Wanneer er simpelweg gewenste producten worden gemaakt (die de concurrentie niet direct ook maakt) en veel aftrek hebben, dan is dat uiteraard gunstig voor de concurrentiepositie en het voortbestaan van dat bedrijf in kwestie.

Voor wie zijn cursussen over dit vakgebied geschikt ?

Een product/ portfoliocursus is geschikt voor iedereen die commercieel en/ of technisch verantwoordelijk is voor het productbeleid binnen organisaties. Denk hierbij aan business managers, directeuren, innovatie managers en/ of senior marketeers. Er zijn doorgaans geen vaste eisen die gelden voor deelname aan dit soort trainingen ten aanzien van vooropleiding, level of ervaring. Wel kan gesteld worden dat dit soort opleidingen meestal niet voor starters geschikt zijn Vaak worden dit soort cursussen en opleidingen gevolgd door managers van relatief grote bedrijven waar de impact/ belangen productbeleid groot zijn.

Wat levert een productcursus zoal op?

Het volgen (en afronden) van een opleiding op het gebied van product management levert doorgaans veel nuttige informatie en nieuwe inzichten op. Tijdens dit soort trainingen wordt er doorgaans veel aandacht besteed aan de praktijk waardoor er relatief veel best-practices de revue passeren. Aangezien dit soort cursussen veelal door professionals gevolgd wordt, heeft men over het algemeen vrij veel aan deze inzichten. Leren van product leaders zorgt voor veel waardevolle kennis en kunde. Tijdens productcursussen wordt uiteraard ook de nodige ondersteunende theorie behandeld. Er is vrij veel bekend en voorhanden op dit gebied waardoor dit in de regel ook als belangrijk en waardevol wordt ervaren. In het kort kan zodoende gesteld worden dat het volgen van een opleiding product management u gedegen kennis en kunde oplevert en u na afloop een effectief product- en/ of portfoliobeleid kunt voeren.

Wat zijn de verschillen tussen diverse cursussen op dit gebied ?

Wanneer er een vergelijking wordt gemaakt onder opleiders op het gebied van product management dan kan geconcludeerd worden dat er vele varianten zijn en een simpele vergelijking vrij lastig is. Waar een boek, fiets of verzekering zich vrij goed laat vergelijken, is dat in zijn algemeenheid met opleidingsproducten wat minder het geval. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van een soort standaardisatie. Er zijn immers korte en lange cursussen, goedkope en dure varianten, online en offline cursussen, kwalitatief hoogwaardige en minder kwalitatieve cursussen , etcetera. Om toch iets nuttigs te kunnen melden over de verschillen, maken we zelf een selectie op basis van een aantal criteria. Wanneer we selecteren op trainingen van 2500 euro tot 4500 euro binnen Nederland en een gemiddelde duur van vier tot ze maanden (10-15 dagdelen), dan kan het volgende gesteld worden. De verschillen binnen deze selectie kunnen met name worden verklaard door een verschil in kwaliteit van de leergangen. Simpel gesteld: duurdere opleidingen hebben vaker topdocenten (professoren en professionele sprekers) in hun programma’s staan en minder dure cursussen maken vaker gebruik van professionals en ervaringsdeskundigen (zonder expliciete statuur). Daarnaast speelt ook het merk van de opleider een rol. Een vergelijkbare opleiding product management is vaak duurder bij een gerenommeerde en bekende opleider dan bij een minder bekende opleider.   

Hoeveel kost het?

Een opleiding product/ portfoliomanagement kost doorgaans (uitgaande van de criteria die we hierboven noemden) ongeveer 3000 euro kosten. Waar de ene opleider hier net boven zit en een andere er net onder, kan men 3000 euro wel aanhouden als een goed gemiddelde. Er dient (naast de kwaliteit) verder gelet te worden op de kostenstructuur. Sommige opleiders bieden de opleidingen bijvoorbeeld zonder/ met literatuur aan. Andere opleiders varieren met inclusief en exclusieve btw-bedragen en weer anderen laten cateringkosten binnen/ buiten beschouwing. Verder kan gesteld worden dat cursussen die onder de 3000 euro blijven vaak geen afstudeeropties/ examens hebben waardoor er geen titels of diploma’s mee worden verkregen. Trainingen die meer om het lijf hebben (en vaak dus boven de 3000 euro kosten) hebben dat doorgaans wel. Tot slot worden worden er ook veel inhouse trainingen aangeboden. Vaak is dit goedkoper voor bedrijven dan inschrijven op reguliere open cursussen. De trainingskosten worden dan namelijk niet per medewerker gemaakt maar per afgenomen dagdeel. Het aantal deelnemers is dan in principe niet relevant.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast.