Cursus Time Management

time management

time managementBent u ook zo iemand die continue achter de feiten aan rent? En heeft u ook het gevoel dat uw werk nooit af is? Mensen die zich hierin herkennen, zouden er goed aan doen om eens een cursus time management te volgen. Tijdens een cursus Time Management wordt er doorgaans inzicht gegeven in hoe werkzaamheden gestructureerd kunnen worden, planningen gehaald kunnen worden, en dat werk gewoon ‘af’ kan komen. Hierbij worden allerhande tips en inzichten gedeeld waarbij uw situatie vaak als uitgangspunt dient. U geeft aan waar u zoal tegenaan loopt, hoe u plant, hoe u prioriteiten aangeeft, etcetera. De docent(en) werkt vervolgens op basis van uw input toe naar een (structurele) verandering in werkwijze. Wat iedereen doorgaans gemeen heeft in zo’n cursus, is dat iedereen weer in controle wil komen over zijn/ haar daginvulling. 


Wat is een cursus time management?

Time Management is de kunde om zelf de regie te nemen om op effectieve en efficiënte wijze je tijd te gebruiken. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen (latente) kwaliteiten. Tijdens een cursus time management wordt veelal geleerd om je eigen doelen en prioriteiten te stellen in je werk en leer je op een effectiever manier eter om te gaan met zaken die voor afleiding zorgen waardoor je werk weer beter te plannen valt.

Welk doel dient een cursus time management?

Deelnemers aan een cursus time management hebben vaak dezelfde motivatie en doelen: efficiënter en effectiever omgaan met de beschikbare (werk)tijd en weer grip krijgen op de eigen agenda. Wanneer dit einddoel wordt bereikt, verkrijgt men doorgaans weer een gevoel van controle en is er veelal ook weer tijd om leuke/ andere dingen te doen dan slechts achter werk aanrennen wat steeds niet af is. De kern van de zaak om deze ‘staat van zijn’ te bereiken is vaak gelegen in het stellen van bepaalde prioriteiten en de rompslomp erom heen minder aandacht te geven.

Waarom is het belangrijk ?

De vraag die hierboven gesteld wordt, is uiteraard makkelijk te beantwoorden. Mensen/ medewerkers die (weer) grip op hun agenda hebben en effectiever met hun tijd weten om te gaan, hebben aantoonbaar minder last van stress, ervaren minder haast en halen meer voldoening uit hun werk. Het is dan ook niet voor niets worden er ontzettend veel cursussen aangeboden op dit domein. Want wie wil er nou niet ontspannender werken en ook nog eens meer voldoening uit zijn/ haar werk halen? In cursussen time management wordt geleerd om beter doelen te stellen, beter te plannen en beter prioriteiten te stellen. Wanneer dit allemaal lukt, profiteert niet alleen de individuele medewerker hiervan, maar ook het team waar de medewerker deel van uitmaakt en uiteindelijk gaat ook de organisatie er als geheel op vooruit.

Voor wie is het geschikt ?

Een cursus time management is geschikt voor iedereen die het gevoel heeft te weinig controle te hebben op zijn/ haar eigen en graag  effectiever en efficiënter zou willen werken. Er zijn doorgaans geen specifieke eisen of restricties op het gebied van vooropleiding, branche, bedrijfsgrootte, niveau of iets dergelijks. Simpelweg iedereen die zijn/ haar vaardigheden op het gebied van timemanagement wil verbeteren en meer ontspannen wil werken, kan een cursus time management gaan volgen.

Wat levert een het op?

Wanneer een cursus time management doorgaans succesvol is afgerond, is de medewerker in kwestie (in principe) weer in controle over de eigen tijd en agenda en is de klok niet langer vijand nummer 1. Er is inzicht verkregen in de eigen manier van werken  en er is geleerd om een betere structuur aan te brengen in de eigen werkzaamheden. Er kan vervolgens vaker ‘nee’ gezegd worden tegen zaken en delegeren van werkzaamheden is ook minder een probleem. Potentiële ‘tijdvreters” worden vaker in een vroeg stadium geïdentificeerd en omzeild en men kan beter dan ooit ‘professioneel dingen uitstellen’. Kortom: mensen kunnen na afloop van zo’n cursus doorgaans efficiënter en effectiever omgaan met de tijd.

Wat zijn de verschillen tussen diverse cursussen time management ?

Er zijn veel verschillende aanbieders en even zoveel verschillende typen cursussen time management. In de basis zit er niet veel verschil tussen het gedachtegoed. Alle cursussen stellen immers het effectiever en efficiënter omgaan met tijd centraal. De manier om dit te bereiken verschilt uiteraard wel van cursus tot cursus. Waar de ene opleider de methode ‘ Getting Things Done” centraal stelt, gaat de andere opleider bijvoorbeeld weer uit van een andere methode/ programma. Maar ook de lengte van cursus tot cursus kan enorm verschillen. Er zijn cursussen die bijvoorbeeld een half jaar tot een jaar duren en er zijn cursussen die met een middagje ”klaar” zijn. Verder is er ook nog een onderscheid te maken in professionaliteit van de aanbieders. Een groot deel van het cursusaanbod wordt verzorgd door individuele coaches, zzp-ers en 1-pitters. Er zijn aan de andere kant van het spectrum officiële partners van de time management methodes en uiteraard de erkende opleiders.

Hoeveel kost het?

Een gemiddelde cursus time management duurt 1 dag en kost ongeveer 700 euro. Uiteraard zijn hier weer tal van varianten op beschikbaar. Er zijn cursussen die gratis zijn en niet veel om het lijf hebben en er zijn cursussen waarbij u een jaar onder de pannen bent en u intensief opgeleid en getraind wordt. Bij dit soort trajecten kunt u al snel denken aan een paar duizend euro. Verder worden cursussen time management ook veel als incompany traject aangeboden. Dit is relatief goedkoper voor bedrijven omdat de cursuskosten worden verspreid  over meerdere medewerkers en er geen reiskosten worden gemaakt.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast.