Training Leidinggeven

  • Welke cursus past bij mij?
  • Naar de UBS- website
  • Stel een vraag
  • Gratis Webinars
  • Welke cursus past bij mij?

Training LeidinggevenTraining Leidinggeven

Er wordt van u als (nieuwe) leidinggevende veel verwacht. En u wilt deze (nieuwe) taak en verantwoordelijkheid natuurlijk goed gaan uitoefenen. Een training over leidinggeven is dan een goede investering. Een overzicht over de diverse trainingen leidinggeven is dan natuurlijk een uitkomst. 

Als u zich gaat oriënteren komt u automatisch aan bij diverse aanbieders die ingaan op de verschillende stijlen en soorten leidinggeven die er zijn en de verschillende soorten trainingen leidinggeven die erbij passen.

Wat is de definitie van leidinggeven?

IN EIGEN WOORDEN OPSCHRIJVEN) Leidinggeven wil zeggen: “het beïnvloeden van het gedrag van een andere medewerker of groep medewerkers”. Leidinggeven kan op twee manieren: Door middel van sturing, zoals plannen, organiseren en controleren, Of door middel van ondersteuning, zoals luisteren, coachen, advies geven en ondersteunen.

Welke soorten leiderschapsstijlen zijn er ?

Er zijn veel leiderschapsstijlen. De zes meest voorkomende zijn hieronder uit een gezet. Dit is slechts een korte opsomming van een aantal bekende stijlen. U kunt zich voorstellen dat er in elke organisatie al een bepaalde leiderschapscultuur is ‘ingesleten’. Past deze ook bij uw karakter en de mensen binnen uw team of afdeling? 

Participerend leiderschap

(IN EIGEN WOORDEN OPSCHRIJVEN) De essentie van Participerend leiderschap in teams en organisaties is: participeren in het proces, doen wat nodig is voor de effectiviteit en ontwikkeling van het team en tegelijkertijd de zelfsturing en de ontwikkelingsmogelijkheden van de teamleden bevorderen. Om gedeelde verantwoordelijkheid te bevorderen streeft de participerende leider naar gelijkwaardige samenwerkingsrelaties. Geen onnodige hiërarchische verhouding, maar wel waar nodig leiderschap opnemen, in het belang van de taak, de betrokken personen en het samenwerkingsproces. Om dit waar te maken is het voor de leider van belang om ook zichzelf te zien als onderdeel van het geheel, er zich van bewust te zijn in welke spanningsvelden hij zich beweegt en het eigen leiderschap te ontwikkelen.

Functioneel leidinggeven

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van de kwaliteiten van hun medewerkers. Door deze kwaliteiten te gebruiken zijn zij in staat om de verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Dit levert meer flexibiliteit en gemotiveerde medewerkers op. Daarnaast is het voor de medewerken en bedrijf interessant of er groei mogelijkheden zijn. De leider stuurt de medewerkers functioneel aan en bepaalt wanneer iets gedaan wordt, wat de output is en hoe het gedaan moet worden. Afhankelijk van de taakvolwassenheid van de medewerker zal de leider globaal delegeren of specifiek-instrueren. De leider is in zijn functie niet verantwoordelijk voor de HRM-taken (zoals beoordeling en beloning). In functioneel leiderschap vind je alle onderdelen, gericht op het versterken van je leidinggevende kwaliteiten. We werken met de theorie, praktijkopdrachten en handige hulpmiddelen.

Operationeel leidinggeven

Een operationeel manager heeft oog voor de korte termijn, uitvoer van taken, planning en organisatie. De operationeel manager is vaak praktisch ingesteld en heeft een groot probleemoplossend vermogen in praktische zin.

Dienend leiderschap

Bij dienend leiderschap staat dienstbaarheid aan medewerkers, klanten en de gemeenschap centraal. Dienend Leiderschap is niet gebaseerd op macht, hiërarchie en status, maar veel meer op bewustwording, zingeving, ontwikkeling en groei van medewerkers.

Resultaatgericht leiderschap

Resultaatgericht leidinggeven betekent dat de manager afdelingsdoelen vertaalt naar concrete resultaten, heldere verwachtingen schept, concrete afspraken maakt en medewerkers eigenaar maakt van afdelingsdoelstellingen.

Persoonlijk leiderschap

Bij persoonlijk leiderschap hebben principes als geloof in eigen kunnen, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerking de overhand. Bedrijven zijn niet langer gebaat bij managementpraktijken, waarin het controleren en kort houden van medewerkers centraal staat.

Wat houdt een training leidinggeven in?

Kieswijzer

De meeste trainingen leidinggeven behandelen naast de diverse leiderschapsstijlen ook praktische oefeningen. Ze gebruiken soms een trainingsacteur, die diverse emoties kan ‘spelen’ en bij u kan oproepen. Alle praktische oefeningen helpen u verder met het effectief sturen van het gedrag van uzelf en inspelen op gedrag van uw medewerkers van uw team of afdeling.  U kunt kiezen voor een training leidinggeven waar gewerkt wordt met een kleine groep en het samen in groepjes behandelen van casussen.

Wat is het doel van een training leidinggeven?

Het algehele doel van elke training leidinggeven is om de verschillende leiderschapsvaardigheden (verder) onder de knie te krijgen. Er wordt vaak ingezet om medewerkers te motiveren en in beweging te brengen. Een andere aanleiding voor het volgen van een training leidinggeven is het realiseren van de bedrijfsdoelen, teamdoelen of afdelingsdoelen.  Tot slot wordt vaak het verdiepen van de onderlinge relaties en werkklimaat als doel gezien voor deelname aan een training leidinggeven.  

Welke soorten trainingen leidinggeven zijn er?

Er zijn diverse soorten leiderschapstrainingen. De meest voorkomende worden hieronder opgesomd en besproken. Dit zijn achtereenvolgens: training strategisch management, training verandermanagement, training praktisch leidinggeven, training persoonlijk leiderschap, training coachend leidinggeven en leidinggeven aan projecten.

Training Strategisch Management

Tijdens trainingen Strategisch Management wordt doorgaans ingezoomd op de strategische componenten van leidinggeven en management. Zo wordt vaak ingegaan op de effecten van verschillende stijlen van leidinggeven en worden diverse theoretische kaders besproken. U ontvangt bij dit soort trainingen doorgaans diepere theoretische kennis waardoor u na afronding vaak beter in staat bent om gedegen managementbeslissingen te nemen.

Training Verandermanagement

In eigen woorden omschrijven. Bijna elke organisatie of afdeling ondergaat veranderingen. U wilt als (nieuwe) leidinggevende in kunnen spelen op de veranderende situatie en hier ook duidelijkheid overbrengen naar uw team of afdeling toe. Hoe pakt u dit aan? En hoe gaat u bijvoorbeeld om met weerstand?

Training Praktisch Leidinggeven

In eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsum. In eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsum

Training Persoonlijk Leiderschap

In eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsum. In eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsum

Training Coachend Leidinggeven

In eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsum. In eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsum

Training Leidinggeven aan projecten


In eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsum. In eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsum

Wat zijn de kosten van een training leidinggeven?

In eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsum. In eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsum

Hoe lang duurt een training leidingeven?

In eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsum. In eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsumIn eigen woorden omschrijven. Loerm ipsum. lorem ipsum. lorem ipsum