Training Persoonlijk Leiderschap

  • Welke cursus past bij mij?
  • Brochure aanvragen
  • Stel een vraag
  • Brochure aanvragen
  • Welke cursus past bij mij?

training persoonlijk leiderschapTraining Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap is voor iedereen en geldt zeker niet alleen voor managers. Waarom heeft iedereen persoonlijk leiderschap nodig in zijn dagelijkse werkzaamheden? En wat is een effectieve methode bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap?

Wat is Persoonlijk Leiderschap?

Persoonlijk leiderschap is de kunde om jezelf te managen, te leiden en richting te geven aan een streven. Het betekent dat men regie neemt over de eigen development en het leven in het algemeen en de werkzaamheden en carrière in het bijzonder. Met inzet van de eigen kennis, kunde en kwaliteiten worden persoonlijke doelen nagestreefd en waar zo mogelijk behaald. Met persoonlijk leiderschap kan men daadwerkelijk de persoon zijn of worden die men wil zijn.

Verschillen tussen persoonlijk leiderschap en formeel leiderschap

Veel mensen associëren leiderschap met het managen en het zakelijk leiden van een team of afdeling. Dit noemen we formeel leiderschap. Een formeel leider heeft namelijk formeel de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om leiding te geven. Maar dat maakt u niet direct ook een persoonlijk leider.  

Zelfmanagement: Hoe geeft u uzelf leiding?

Hoe wordt u zelf ook een interne leider?  Met intern bedoelen we: naar uzelf toegekeerd. Dagelijks stellen we onze interne leider te rade. Moet ik met deze zakelijke partner in zee? Zou ik deze promotie aanpakken? Dit is slechts een tweetal voorbeelden van zaken waarin u zelf de leider van uw leven bent of….zou moeten zijn.

Hoe kunt u persoonlijk leiderschap vergroten?

U kunt zelf al veel doen om uw persoonlijk leiderschap te vergroten. U kunt er boeken en artikelen over lezen die methoden en handreikingen bieden. Een andere mogelijkheid die we tegenwoordig veel zien, is het inzetten van een persoonlijke coach. Samen met deze coach gaat u het traject in, waarbij de doelstellingen voorop staan.

Doelstellingen Persoonlijk Leiderschap

Als u uw persoonlijk leiderschap verder wilt ontwikkelen, dan zijn onderstaande vier aspecten van belang:  

  1. bewustzijn
  2. zelfobservatie
  3. zelfmotivatie
  4. zelfmanagement

Hoe kunt u persoonlijk leiderschap ontwikkelen?

UBS Kieswijzer

Naast een persoonlijk coach die u in uw arm neemt, is een training over persoonlijk leiderschap een mogelijkheid om dit verder te ontwikkelen. U leert onder andere dat u niet alleen reactief uw leven kunt leiden, maar veelal proactief en leert daarmee duidelijk uw eigen koers te varen. U leert een proactieve attitude te ontwikkelen, luisterend naar uw gevoel en ratio en daar naar te handelen. Oftewel u zult worden wie u daadwerkelijk bent.

Hoe werkt persoonlijk leiderschap in teams?

U wilt samen met uw team doelstellingen behalen. Hierbij staan niet de persoonlijke doelstellingen voorop, maar de teamdoelstellingen. Bij persoonlijk leiderschap blijft u kijken naar uw innerlijke kompas. En blijft u vragen aan uzelf stellen zoals: waarom gaat een besluit tegen mijn gevoel in? Kan de cultuur binnen het team een omslag krijgen naar een prettiger en positievere instelling? Allemaal zaken waar u als persoonlijk leider samen met uw teamleden pro-actief mee aan de slag kunnen.

Hoe kunt u persoonlijk leiderschap in organisaties verbeteren?

Wanneer u weet wie u bent en wat u wilt, geeft u leiding aan uzelf. Vaak bent u dan ook in staat om andere mensen binnen de organisatie te laten inzien wie ze zijn. U kunt u persoonlijk leiderschap inzetten in uw organisatie. Zo ontstaat er binnen de organisatie een cultuur waarbij persoonlijk leiderschap de normaalste zaak van de wereld is en waarbij persoonlijk leiderschap verder gestimuleerd wordt.

Wat zijn de doelen van een Persoonlijk Leiderschap training?

U leert zelfstandig een gedegen bedrijfsstrategie samen te stellen en succesvol te implementeren. Uw analysevaardigheden en strategisch handelen worden naar een hoger niveau gebracht, waardoor u in staat bent betere en scherpere managementbeslissingen te nemen. U bent in staat om grip te houden op de nieuwe strategy-driven-organisatie en bent in staat om op de juiste momenten bij te sturen. Tot slot bent u op de hoogte van de laatste kennis en inzichten op het gebied strategie, verandermanagement, cultuur en (persoonlijk) leiderschap.

Hoe lang duurt een persoonlijk leiderschap training?


De lengte van een training hangt onder andere af van de diepte die u zelf wilt aanbrengen in een training. De basis kan binnen 1 trainingsdag worden doorgenomen. Maar ook zijn er diverse trainingen die ongeveer 3 maanden of langer duren. Daarnaast is er een verschil in kennis en kunde opdoen. Kennis opdoen kan relatief snel. Indien u aan de slag wilt met een (intensief) coachingstraject met diverse evaluatiemomenten, dan kan een training gerust een jaar of langer duren. Kortom: de lengte/ duur van een training persoonlijk leiderschap hangt helemaal af van uw eigen wensen en verlangens.

Wat zijn de kosten van een persoonlijk leiderschap training?

De kosten van een gemiddelde persoonlijk leiderschapstraining zijn grosso modo tussen de 500 en 5000 euro. Het moge duidelijk zijn dat dit in zijn geheel afhankelijk is van de lengte van een training als ook van de grootte van een cursusgroep. Vaak is de trainingsdag van 1 dag rond de 500 euro. Dit soort trainingen zijn vaak algemeen inleidend en geven een beeld van de mogelijkheden. Indien er verdieping gewenst is, nemen de kosten al snel toe. Naarmate er meer geoefend en gecoacht dient te worden, kunnen de kosten al snel richting de 3000 euro oplopen. Indien er een combinatie gewenst is van theorie, kennis, kunde, coaching en examens; dan dient u al snel te denken aan een 5000 euro voor een training persoonlijk leiderschap.