Teamtraining

teamontwikkeling

teamontwikkelingEffectieve samenwerking in teams ontstaat doorgaans wanneer het team een gezamenlijk doel heeft, werkt vanuit een gedeelde visie en waarbij de teamleden duidelijke en afgebakende taken, verantwoordelijkheden en rollen hebben welke idealiter resulteren in heldere werkmethoden en -regels. Daarnaast dient er ‘geschikt’ leiderschap aanwezig te zijn en dienen de teamleden goede communicatieve vaardigheden te hebben. Dit zijn de basisingrediënten voor goede teamprestaties. Nog beter dan ieder afzonderlijk bij elkaar opgeteld. Wanneer een team positief tegenover de afzonderlijke teamleden staat en welwillend is ten opzichte van de samenwerking, kan het een significante bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten.


Wat is de definitie van een teamtraining?

Teamtrainingen zijn erop gericht om teams/ afdelingen beter te laten samenwerken. Het doel van een teamtraining is om medewerkers /teamleden de noodzakelijke vaardigheden, attitude en motivatie bij te brengen die nodig zijn om effectief en met een positieve houding  in teamverband samen te kunnen werken. Het hogere doel hierbij is dat er als team op een betekenisvolle manier resultaten geboekt kunnen worden welke passen bij de gestelde organisatiedoelen.

Wat levert een teamtraining op?

Teamtrainingen zijn erop gericht om teams/ afdelingen beter te laten samenwerken en functioneren. Tijdens dit soort trainingen wordt doorgaans het bewustzijn en kennis van medewerkers vergroot over het eigen gedrag en het gedrag van collega’s. Hierdoor worden vaak nieuwe gedragspatronen zichtbaar. Er wordt daarnaast vaak ingezet op het vergroten van inzicht in hoe medewerkers elkaar beter kunnen aanvullen en gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Er worden veelal praktische handvaten en instrumenten aangereikt over hoe men zijn/ haar gedragsstijl kan veranderen teneinde samen meer te kunnen bereiken. Kortweg kan gesteld worden dat teamtrainingen individuen en teams helpt en ondersteunt bij het vaststellen en optimaliseren van talent en potentieel.

Welke typen groepstrainingen zijn er?

Teamtrainingen zijn er in verschillende soorten, maten, typen en vormen. Een basisonderscheid kan echter worden gemaakt in de volgende indeling: teambuilding, teamtraining en teamcoaching.

Teambuilding

Bij eerstgenoemde wordt er vooral geoefend om plezieriger samen te kunnen werken. Het gaat hierbij doorgaans niet om processen op te strakken of diepgaande gesprekken te voeren. Denk hierbij aan teamuitjes als vlotten bouwen, raften, touwbruggen bouwen of paintballen. Belangrijk hierbij is dat er samengewerkt wordt in teamverband. Dit soort activiteiten verstrekt het teamgevoel en onderlinge relaties en ondersteunt hiermee resultaatgericht werken

Teamworkshops

Bij deze trainingsvorm staat duurzame teamgroei centraal. Er wordt gefocust op wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en waar ruimte zit voor verbetering. Het ontdekken en ontwikkelen van communicatievaardigheden bij elkaar, het (leren) geven en ontvangen van feedback. Kortom een lerend team worden.

Teamcoaching

Bij dit soort trainingen vind er doorgaans verdieping van de samenwerkingsrelaties plaats. Teamcoaching ondersteunt veranderprocessen .  Door teamcoaching een korte of wat langere tijd in te zetten wordt het proces van positief en betrokken samenwerken versneld.

Voor wie is een teamtraining geschikt ?

Teamtrainingen zijn met name geschikt voor teamleden/ medewerkers die beter met elkaar willen (leren) samenwerken. Het maakt daarbij niet uit in welke branche of op welk niveau de afdeling/ het team werkzaam is. Dit soort trainingen zijn zodoende te volgen voor alle soorten teams; bijvoorbeeld leraren/ docenten, ondersteunend personeel, management, etcetera. De essentie is dat men open staat voor potentiële verbeterslagen en een positieve houding/ motivatie heeft om beter te leren samen werken en communiceren.

Waarom is een teamopleiding belangrijk ?

Teams / afdelingen kunnen het verschil maken voor bedrijven en organisaties. Een goed functionerend team kan significant bijdragen aan de bedrijfsdoelen, winstgevendheid en het voortbestaan van organisaties. In dit kader zijn teamtrainingen erg belangrijk voor organisaties waar het bijvoorbeeld niet lekker loopt op bepaalde afdelingen/ teams. Het volgen van teamtrainingen door teamleden van deze afdelingen zou een enorme impact kunnen maken.  Belangrijk is wel om een positieve houding en motivatie te creëren bij mensen die dit soort trainingen gaan volgen. Dit is belangrijk voor het welslagen ervan. In teamtrainingen worden doorgaans alle onderdelen, die teams sterker kunnen maken, behandeld.  

Wat zijn de kosten van een teamcursus?

Teamtrainingen zijn er in alle soorten en maten. Er is geen vastomlijnd label op te plakken wat u kunt verwachten aan te maken kosten. Wel kunnen we logischerwijs melden dat naarmate de trainingen bestaan uit meer dagdelen, meerdere groepen, meer activiteiten en/ of meer docenten, de trainingen duurder worden. Een gemiddelde teamtraining met als thema: team development/ teambuilding, bestaande uit 1 dag (twee dagdelen) kost voor een groep van ongeveer 10 personen ongeveer 1000 euro. Gedurende zo’n training worden er dan teamspellen gedaan waarbij er in teamverband een probleem moet worden opgelost. Dit kan in principe van alles zijn. Een puzzel, een wedstrijd of een spel.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast.