White Paper: Integraal Proactief Sturen van Gedrag

White Paper: Integraal Proactief Sturen van Gedrag

In dit white paper geef ik aan hoe het besturen van gedrag integraal en proactief ingericht kan worden. Door deze vijf stappen toe te passen wordt er zorg voor gedragen dat gedrag bij aanvang van een verandertraject op ‘de agenda’ staat. De vijf stappen, om tot proactieve integrale sturing van gedrag te komen, zijn: 

  1. Informeer medewerkers over gedragstheorieën Het loont om betrokken medewerkers inzicht te bieden in gedragselementen. Niet iedereen beschikt over de kennis van de wetenschappelijke achtergrond om gedrag te herkennen en preventief bij te sturen.
  2. Bepalen van het gewenste gedrag Welke vormen van gedrag leiden tot een succesvolle realisatie van het verandertraject? Met het oog op de doelstellingen van het verandertraject is het van belang dat men zich bewust is van het gedrag dat getoond moet worden om maximaal succes te realiseren.
  3. Bepalen van het huidige gedrag Het is van belang om vooraf het huidige gedrag te vergelijken met het gewenste gedrag. Dit kan bij een lang verandertraject zelfs enkele malen plaatsvinden.
  4. Bepalen van interventies en het doorvoeren hiervan Als er sprake is van een discrepantie tussen het gewenste en huidige gedrag, kan dit een negatieve impact kan hebben op het succes van het traject. Er moeten dan interventies worden bepaald en uitgevoerd om het tij te keren.
  5. Implementeer een integraal dashboard ‘gedrag’ Om de besturing (stap 1 t/m 4) van gedrag te verankeren zal het in het plan van aanpak en de rapportages opgenomen moeten worden.

DOWNLOAD HIERONDER HET VOLLEDIGE WHITEPAPER