Management & Leadership

Aan de slag met Dynamic Control

leadership

Aan de slag met Dynamic Control

In het boek Aan de slag met Dynamic Control beschrijft Fred Conijn – business design expert bij PA Consulting Group – de bouwstenen die nodig zijn voor het inrichten van een systeem waarmee bedrijven snel en slagvaardig kunnen acteren. Dat vereist visie en daadkracht, stelt de auteur.

De toekomst voorspellen is altijd al lastig geweest en in de huidige volatiele, complexe en onzekere wereld is het vrijwel onmogelijk voor ondernemingen. Gelukkig is er wel de mogelijkheid om snel te kunnen inspelen op veranderingen. Dankzij een dynamische besturingsmodel en predictive analysis.

Als business design expert bij PA Consulting implementeert Fred Conijn in grote organisaties – zowel in de private als publieke sector – dynamische besturingsmodellen. Dankzij zijn ervaring met en praktijkkennis over het ontwikkelen van deze besturingsmodellen helpt hij bedrijven om beter voorbereid te zijn op veranderingen en om hier daadkrachtig op in te spelen. Die kennis en ervaring heeft Fred Conijn nu gebundeld in het boek Aan de slag met Dynamic Control.

Vooraf nadenken en daadkrachtig aan de slag

“Bedrijven hadden gemiddeld anderhalf jaar nodig om te reageren op de kredietcrisis. Op zo’n verandering kun je veel sneller inspelen. Dit vereist een dynamische besturing die snel, slagvaardig, flexibel en goed doordacht is”, stelt Conijn. “Een systeem voor dynamische besturing geeft niet alleen duidelijkheid over doelen, definities en werkwijzen. Met predictive analysis worden voorspellingen gedaan. De responsscenario’s tonen hoe wordt geacteerd als omstandigheden veranderen. Het vergt een kwestie van vooraf goed nadenken en daadkrachtig te werk gaan.”

Dynamisch besturen verlangt empowerment

Fred Conijn benadrukt dat er geen standaardmethode bestaat voor het ontwikkelen van een systeem voor dynamische besturing. Wel is een aantal componenten daarin cruciaal, zoals exploreren en industrialiseren. “Dat is een fundamenteel andere manier van werken en leren. Vroeger werd een plan gemaakt, uitgevoerd en geacteerd op basis van de resultaten. Tegenwoordig wordt steeds meer een balans gezocht tussen experimenteren en industrialiseren. Als na het experimenteren blijkt dat iets waarde toevoegt, wordt het geïndustrialiseerd en doorgevoerd in de reguliere bedrijfsvoering.”

Empowerment is een ander belangrijk component, benadrukt Fred Conijn. “Hiërarchische bureaucratische besluitvorming werkt namelijk niet in een dynamische omgeving. Medewerkers in staat stellen besluiten te nemen op basis van de situatie en gedeelde kaders, vergroot niet alleen de slagkracht, het draagt ook bij aan zelfontplooiing, iets wat dynamische medewerkers belangrijk vinden bij de keuze van hun werkkring.”

Een ander belangrijk onderdeel is modulaire verbinding. “Door een uitdaging op te knippen, wordt de complexiteit niet verlaagd, maar je kunt er wel beter mee omgaan. De samengestelde complexiteit van de deeloplossingen is minder dan wanneer er in één keer een oplossing moet worden bedacht voor het gehele probleem. In feite is dit een zorgvuldige formulering voor ´de uitdaging behapbaar maken, zonder het totaalplaatje uit het oog te verliezen´.

Aan de slag met Dynamic Control beschrijft de bouwstenen die nodig zijn voor het inrichten van een systeem waarmee bedrijven snel en slagvaardig kunnen acteren. De lezer leert stap voor stap en met behulp van tips en praktijkvoorbeelden een dynamisch besturingsmodel in te richten dat specifiek is voor het eigen bedrijf. Fred Conijn: “Dit boek is voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van een dynamische, datagedreven besturing. Zoals voor (project)managers, controllers, IT’ers, business analisten, consultants en (rapportage)architecten, maar ook voor docenten en studenten in het hoger onderwijs.”

Bron:

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten