Business Development Innovatiemanagement

Arbeidsbemiddelaar: van capaciteitsleverancier naar businesspartner

leadership

Arbeidsbemiddelaar: van capaciteitsleverancier naar businesspartner

Bron: Graydon

Auteur: Maurits van Son

‘Uitzendbureau, pas je tijdig aan’, waarschuwde sectorbankier Han Mesters van ABN AMRO eind vorig jaar. In een column voorspelde Mesters dat de sector in de toekomst nog meer geraakt gaat worden door technologische ontwikkelingen. Tijd voor verandering dus. Goede arbeidsbemiddeling gaat niet meer enkel om het plaatsen van kandidaten, maar vooral ook om het samen met de opdrachtgever bouwen aan het bedrijfsresultaat. Hiermee verschuift de rol van de arbeidsbemiddelaar van capaciteitsleverancier naar businesspartner. Hoe kan een arbeidsbemiddelaar zich onderscheiden als kennispartner? En welke kansen kan datagedreven werken hierbij bieden?

Concurrentiedruk

De arbeidsbemiddelingsmarkt groeit. Op basis van het brancheonderzoekdat wij onlangs hebben uitgevoerd onder arbeidsbemiddelingsorganisaties verwachten wij binnen de branche een gemiddelde groei van 7,5%. Maar de markt is concurrerend. Zo zijn er al uitzendbureaus die een deel van het bedrijfsproces, denk bijvoorbeeld aan warehousing of capaciteitsplanning, overnemen. Dat zijn interessantere partijen dan de traditionele uitzendbureaus die alleen reactief op aanvraag op zoek gaan naar uitzendkrachten. Ook recruiters die meedenken over toekomstige wensen van klanten kunnen een interessante meerwaarde bieden ten opzichte van traditionele bemiddelingsorganisaties.

De bemiddelaar als businesspartner

Zeker nu steeds meer arbeidsbemiddelingsorganisaties ervoor kiezen om een deel van hun standaard werkzaamheden te automatiseren, blijft er meer tijd en capaciteit over voor de bemiddelaar om zich te kunnen onderscheiden als kennispartner van de klant. Wat is de strategie van de klant? Heeft een organisatie groeiambities? Wat voor mensen zijn daarvoor nodig (op termijn)? Heeft de klant voldoende aandacht voor haar imago als werkgever (employer branding)? En biedt de organisatie potentiële kandidaten een positieve candidate journey (de ‘reis’ vanaf het eerste contact tot de plaatsing bij het bedrijf)?

Door met de klant in gesprek te gaan over de strategische doelstellingen van de organisatie en zich te profileren als thought leader, kan de arbeidsbemiddelaar de klant ondersteunen als strategisch businesspartner en meedenken over het vormgeven van onder meer een positieve candidate journey en de juiste employer branding.

Datagedreven beleid

Arbeidsbemiddelingsorganisaties die voor zichzelf een toekomstige rol weggelegd zien als businesspartner van een klant, gaan uiteraard het liefst in zee met bedrijven die groeien, zodat zij mee kunnen groeien. Maar hoe weet een bemiddelingsorganisatie waar de kansen liggen?

[alert type=”info” title=”Wilt u weten welke bedrijfskundige opleiding bij u past? “] Klik hier en u weet het direct

Een datagedreven beleid kan hierbij helpen. Datagedreven werken wil zeggen dat data wordt omgezet naar kennis en informatie om weloverwogen bedrijfsbeslissingen te kunnen nemen. Zo kan Graydon bijvoorbeeld door middel van een Revenu at Risk-analyse direct inzichtelijk maken wat de risicoklanten in een portefeuille zijn en welke klanten een hoog groeipotentieel hebben. Aan de hand van deze analyse kunnen arbeidsbemiddelaars gefundeerd beslissen op welk deel van hun portefeuille zij het beste hun pijlen kunnen richten om een intensief businesspartnerschap mee aan te gaan. Meer weten over deze oplossing? Neem contact met ons op.

Trends in de arbeidsbemiddelingssector

Dit was het tweede deel van een serie blogs over trends en ontwikkelingen in de arbeidsbemiddelingsmarkt. In het eerste blog schreef ik al over hoe arbeidsbemiddelingsorganisaties kunnen inspelen op de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. In volgende blogs gaan we verder in op de veranderende rol van de arbeidsbemiddelaar en hoe hij een voorsprong kan behalen door datagedreven te werken.

 

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.