Financieel Management

Beursgang: de juiste stap naar snelle groei?

leadership
Wanneer een onderneming snel groeit kan men een beursgang overwegen. Hoewel een beursgang grote voordelen met zich meebrengt voor bedrijven met een groeistrategie, is een beursgang niet voor iedere ondernemer of onderneming geschikt. Tijdens mijn studie deed ik onderzoek naar de voor- en nadelen van een beursgang. Ook in de praktijk kwam ik tot dezelfde conclusies.

Wat zijn de voordelen van een beursnotering?

Mits voldaan wordt aan alle voorwaarden, kan een beursgang een organisatie vele voordelen bieden:
  • Positionering op de kapitaalmarkt.
  • Meer bekendheid (en vertrouwen) bij publiek.
  • Aandelenplan voor werknemers.
  • Mogelijkheid tot schuldreductie.
  • Uitstapmogelijkheid voor initiële aandeelhouders.

Positionering op de kapitaalmarkt

Verreweg het belangrijkste argument om een beursgang te overwegen, is het verkrijgen van een betere toegang tot de kapitaalmarkt. Onstuimige groei kan een behoorlijk kapitaalsintensief proces zijn. Door de uitgifte van aandelen verwerft de onderneming extra kapitaal waarmee nieuwe investeringen gedaan kunnen worden. Zeker als het gaat om overnames is een beursnotering zeer gunstig. Enerzijds kunt u gebruik maken van een kapitaalinjectie door een onderhandse plaatsing bij institutionele investeerders, anderzijds kan het aan te kopen bedrijf met aandelen worden betaald.

Meer bekendheid bij publiek

Niet alleen betekent een beursgang een kapitaalinjectie, ook komt uw organisatie meer in de picture te staan bij de media. Goed voor uw algehele naamsbekendheid dus. Dat u aan de strenge voorwaarden heeft voldaan wekt daarnaast vertrouwen bij het publiek. Mede hierdoor verwerft de organisatie een bepaalde status en telt uw bedrijf echt mee in het (inter)nationale zakenleven. Deze status kan u ook helpen bij het aantrekken van toekomstig personeel.

Aandelenplan voor werknemers

Een beursnotering biedt ook extra mogelijkheden om werknemers te belonen door middel van een aandelenplan. Via het aandelenplan kunnen werknemers hun salaris aanzienlijk verhogen. Goed presterende werknemers krijgen veel meer binding met de organisatie. Tevens biedt een aandelenplan nieuwe kansen voor het aantrekken van nieuwe (top) personeel.

Schuldreductie door aandelen

Wanneer een organisatie door talloze factoren in de rode cijfers is gekomen, kan een beursgang een uitkomst bieden voor schuldreductie. Deze beweegreden is echter niet populair onder aandeelhouders. Het rendement op het eigen vermogen hoort in principe hoger te zijn dan de kosten van vreemd vermogen. Echter voor bedrijven waar de schulden te hoog opgelopen zijn, kan op eenvoudige wijze het vreemd vermogen worden omgezet in eigen vermogen. Dat wil zeggen: met het opgehaalde, nieuwe aandelenkapitaal (eigen vermogen) kunnen leningen (vreemd vermogen) worden afgelost, waardoor de renteverplichtingen verminderen. Vaak is het echter geen goed teken wanneer ondernemingen om deze redenen nieuw kapitaal willen aantrekken, zoals KPN en Imtech dit jaar lieten zien.

Uitstapmogelijkheid voor early investors en oprichters

Zowel initiële aandeelhouders (de oprichter of venture capitalists) als private equity bedrijven hebben vaak de wens om een gedeelte van hun geïnvesteerde vermogen te gelde te maken. Zeker wanneer een onderneming in een volgende groeifase terechtkomt, willen private equity partijen (een gedeelte van) hun vermogen vrijmaken voor nieuwe investeringen. Ook grootaandeelhouders of oprichters kunnen op deze manier een deel van het geld wat zij in de onderneming hebben geïnvesteerd, veilig stellen.

Nadelen beursgang niet onderschatten

Een beursgang lijkt dus behoorlijk wat voordelen te hebben. Niettemin lezen we ook met enige regelmaat verhalen over bedrijven die juist van hun beursnotering af willen, of de mist in gingen door een beursgang. Denk aan uitdagingen als:
  • De concurrentie kan u op de voet volgen.
  • Voldoen aan voorwaarden brengt hoge kosten met zich mee.
  • U raakt een gedeelte van uw zeggenschap kwijt.
  • Uw bedrijf wordt koersgevoelig.
Vooral bij een initiële beursgang is het even wennen. U moet opeens alle bedrijfsgegevens delen met het publiek. Veel concurrentiegevoelige informatie wordt publiekelijk bekend (lees: bij uw concurrent).

[alert type=”info” title=”Leestip: Business Controlling & Accounting “] Lees het artikel

De voorbereiding van een IPO (Initial Public Offering) kost daarnaast een hoop tijd en nog meer geld, want u hebt specialisten nodig om de feiten en cijfers op een rij te krijgen. Vooral ondernemers die gewend zijn eigenhandig, zelfstandig en snel beslissingen te nemen zullen moeten wennen aan de protocollen die beursgenoteerd zijn met zich meebrengen.
Daarnaast raakt u natuurlijk (een gedeelte van) de zeggenschap kwijt over het bedrijf. Publiekelijk verantwoording afleggen is wezenlijk anders dan wat u gewend bent.
Als laatste punt noemen we hier de koersgevoeligheid van het aandeel. Externe communicatie wordt heel belangrijk, omdat onzorgvuldige berichtgeving direct zijn weerslag kan hebben op de koersvorming.
Wanneer u een beursgang overweegt houd dan niet alleen rekening met de voordelen, zoals nieuw kapitaal en naamsbekendheid. Bedenk ook goed of u kunt wennen aan deze nieuwe manier van ondernemen, waarbij u vertraagd wordt door protocollen en volledig openheid geeft aan de markt.
Bron: Graydon

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten