Algemeen

Circulair inkopen steeds populairder

leadership

Een steeds vaker terugkerend begrip in inkoopland is circulair inkopen. Maar wat is circulair inkopen nu precies? Wat zijn de voordelen? En hoe kan het worden vormgegeven binnen uw organisatie? In dit artikel wordt het principe van circulair inkopen geschetst.

Dat het begrip circulair inkopen steeds vaker terugkeert is niet zo vreemd. TNO heeft namelijk in een recent onderzoek aangetoond dat er jaarlijks tenminste €7 miljard te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden door de circulaire economie. Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt bij inkopers. Zij stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen.

Principes van circulair inkopen

De essentie van circulair inkopen is dat de inkoper borgt dat de producent (of een andere verwerkende partij) de producten of materialen aan het einde van de levensduur of gebruiksfase, weer (optimaal) in een nieuwe cyclus kan inzetten. De principes van de circulaire economie zijn:

  • De uitputting van natuurlijke hulpbronnen tegengaan;
  • Afval en schadelijke emissies naar water en lucht voorkomen;
  • Eigenaarschap- en dus de verantwoordelijkheid- van een product of dienst dáár leggen waar deze het beste gedragen kan worden.

Naast de maatschappelijk verantwoorde motieven zijn er ook strategische en financiële motieven om circulair inkopen door te voeren binnen de eigen organisatie. Uw organisatie kan toekomstbestendiger worden door onder meer lagere kosten, verhoogde leveringszekerheid en een hechtere ketensamenwerking. Ook wordt de reputatie van uw organisatie versterkt en geeft het uw merk meer onderscheidend vermogen.

Verschillende modellen

Circulair inkopen kan aan de hand van verschillende modellen worden doorgevoerd. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het borgen van een goede verwerking kan door bij de inkoop de nadruk te leggen op de verlangde prestatie in plaats van het afnemen van een product, het zogenaamde pay per use model. De producent blijft eigenaar van het product en kan aan het einde van de levensduur het product terugnemen en (op onderdelen) hergebruiken.
  • Een andere mogelijkheid is als onderdeel van de koopovereenkomst vast te leggen dat de producent het product na gebruik tegen bepaalde voorwaarden weer terugkoopt en hoogwaardig hergebruikt (koop/terugkoop).
  • Een inkoper kan ook zorgen dat hij voor de producten die hij inkoopt kanalen beschikbaar heeft die na gebruik voor een goede verwerking zorgen. Deze methode kan worden gebruikt voor producten die te weinig waarde hebben voor een gebruiksovereenkomst of om te worden teruggekocht, maar waarvan een goede verwerking wel essentieel is. Dura Vermeer maakt van dit model gebruik.

Inkoopbeleid jaagt circulaire economie aan

Er zijn steeds meer organisaties die het belang van circulair inkopen inzien. Zo hebben circa 20 publieke en private partijen met elkaar afgesproken de circulaire economie aan te jagen middels hun inkoopbeleid. Elke partij start twee circulaire inkooptrajecten om van elkaars ervaringen te leren. Zo willen ze circulair inkopen aantoonbaar geïntegreerd hebben in hun inkoopprocessen, – beleid en strategie.

Eerste ondertekenaars van de Green Deal zijn onder andere:

Alliander, ABN AMRO, ASR, Dura Vermeer, Gemeente Amersfoort, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, ING, Interface, Ministerie van Binnenlandse Zaken namens Rijksoverheid, Provincie Utrecht, Royal HaskoningDHV, TBI, UMC Utrecht, Verstegen Spices & Sauces en Waternet.

[alert type=”info” title=”Wilt u weten welke opleiding bij u past? “] Klik hier en u weet het direct

Praktijkvoorbeeld circulair inkopen

Één van de ondertekenaars van de Green Deal is Dura Vermeer. Dura Vermeer is onlangs gestart met de inzameling van oude bedrijfskleding, veiligheidshelmen en werkschoenen. Het betreft een pilot voor vijf kantoren. Bij een goed resultaat wordt het recycling initiatief op alle vestigingen en projecten van Dura Vermeer uitgerold.

Afvalverzamelaar Shanks en leverancier van veiligheidsproducten Intersafe zijn de partners die Dura Vermeer bij de pilot heeft betrokken. Drie schakels uit de logistieke keten slaan op deze manier de handen ineen.

Dura Vermeer hoopt, door hen vanaf het eerste moment te betrekken, twee specialisten aan boord te hebben die hen op hun eigen vakgebied gaan helpen de cirkel rond te maken.

Dura Vermeer is één van de koplopers op het gebied van circulair inkopen en geeft daarmee een goed signaal af. Welke organisaties volgen en creëren daarmee een groter aanbod in circulaire producten? Inkoop speelt daar een grote rol, zij stimuleren en creëren uiteindelijk deze vraag!

Auteur: afvalonline.nl

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten