Cursus Business Development

business development

Heeft u het gevoel dat het productaanbod van uw organisatie niet uniek in zijn soort is? En dat er wellicht ook niet genoeg aan wordt gedaan om dit te veranderen? Dan kan het zijn, dat het voortbestaan van uw organisatie wordt bedreigd. Business Development zoomt hierop in en probeert actief te zoeken naar nieuwe kansen in de markt. Het matcht marktvraag met interne capaciteiten en zoekt naar mogelijkheden om op de lange termijn te overleven. Mensen die zich in bovenstaande herkennen, zouden kunnen overwegen om een cursus business development te volgen. Tijdens zo’n cursus wordt er doorgaans bedrijfskundige kennis bijgebracht over hoe u toe kunt werken naar een onderscheidend en concurrerend productaanbod opdat uw organisatie weer toekomstbestendig wordt.


Wat is een cursus business development ?

Business development is een vakgebied dat zich het benutten, ontwikkelen en realiseren van zakelijke kansen centraal stelt. Organisaties die zich hier actief mee bezig houden, bevinden zich over het algemeen op het kruispunt van marketing, product development en innovatie management. Business Developers vervullen als het ware een brugfunctie voor organisaties tussen enerzijds de marktvraag van buiten het bedrijf en anderzijds de aanwezige kennis, kunde en capaciteiten van binnen het bedrijf. Het ultieme doel van organisatieontwikkelaars is om op de lange termijn het bedrijf te kunnen laten voortbestaan en dus duurzame toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen te ontwikkelen. Indien u een cursus op dit vlak zou willen volgen, dan staat dit te allen tijden centraal.

Welk doel dient dit type cursus ?

Het doel van business development (of het volgen van een cursus hierover) is glashelder. Kort gezegd gaat het om het (weer) toekomstbestendig maken van uw organisatie door bedrijfskundige ingrepen te plegen. Denk aan het opstrakken van innovatieprocessen, het herijken van het business model en/ of vernieuwen van de bedrijfsstrategie. Maar ook de executie/ uitvoering van business development is een vak apart. Denk aan het meekrijgen van mensen in dezelfde denkwijze, het inregelen van andere werkwijzen en structuren. Om te weten of het doel ook behaald is/ wordt, dient er ook een goed monitoringsbeleid gevoerd te worden, resulterend in heldere criteria en kpi’s. Denk hierbij aan (sub)doelen die te maken hebben met de snelheid en kwaliteit waarin veranderingen plaatsvinden. Bij een cursus gaat het er dan om dat er geleerd wordt hoe men dit soort transities in gang kan zetten en hoe men dit goed kan monitoren. Wanneer men hier voldoende kennis over opdoet, is het cursusdoel doorgaans bereikt.

Waarom is organisatieontwikkeling belangrijk ?

Organisatieontwikkeling heeft alles te maken met de overlevingskansen van bedrijven. Wanneer er niet geïnvesteerd wordt in de toekomst van bedrijven, zullen ze op termijn niet kunnen overleven en ophouden te bestaan. Bedrijven die echter proactief omgaan met productontwikkeling, innovatie en business development bouwen zo een voorsprong op ten opzichte van organisaties die dit niet/ minder doen. Hoe er op een gefundeerde manier omgegaan kan worden met business innovatiebeleid, kan geleerd worden tijdens de cursussen die hier speciaal voor ontwikkeld zijn. Denk hierbij aan opleidingen innovatiemanagement, business modelling en/ of trainingen business development. U kunt deze doorgaans volgen bij management schools, universiteiten en/ of allerhande business schools.

Voor wie zijn dit soort cursussen geschikt ?

Een cursus business development is geschikt voor iedereen die verantwoordelijk is voor het commerciële (lange) termijnbeleid van organisaties en hier proactief mee aan de slag wil gaan. Geïnteresseerden dienen de organisatie verder te willen ontwikkelen met als doel het toekomstbestendig te maken. Denk hierbij aan productontwikkeling, business  modelling en/ of innovatie management. Er zijn in de regel geen eenduidige criteria voor deelname aan dit soort cursussen ten aanzien van vooropleiding, niveau of werkervaring. Wel kan gesteld worden dat dit soort cursussen doorgaans niet voor beginners bedoeld zijn en vaak bedoeld zijn voor managers die verantwoordelijk zijn voor het bedrijfsbeleid. Denk hierbij aan commercieel directeuren, innovatiemanagers, senior markeers en business developers en/ of algemeen managers. Vaak worden dit soort cursussen en opleidingen gevolgd door managers van relatief grote bedrijven waar de impact/ belangen business developmentbeleid groot zijn.

Wat levert een cursus op?

Het afronden van een opleiding/ cursus organisatieontwikkeling levert doorgaans een trits aan nieuwe kennis, kunde en inzichten op ten aanzien van het kundig kunnen uitvoeren van de business innovation strategie. Denk aan het kunnen opzetten, inregelen en uitvoeren van innovatieprocessen, veranderprocessen en/ of het mobiliseren van medewerkers en het reduceren van interne weerstand. Kort samengevat kunt u na afloop van dit soort cursussen een effectief business developmentbeleid voeren. U leert welke managementstijlen het beste werken in verschillende situaties, hoe veranderingen het beste kunnen worden aangevlogen en hoe innovatieprocessen het meest effectief kunnen worden opgezet en ingepast in bestaand bedrijfsbeleid.

Wat zijn de verschillen tussen de diverse opleidingen ?

Wanneer er een rondje wordt gemaakt op internet en opleiders worden vergeleken met trainingen business development, ontstaat er een gevarieerd beeld. Dat is op zichzelf niet zo vreemd omdat het een vrij algemeen onderwerp is wat op verschillende manieren aangevlogen kan worden. Zo worden er enerzijds ”kick-start” cursussen aangeboden van een middag of een dag en anderzijds de wat meer substantiele opleidingen zoals Masters en MBA’s waar men doorgaans een jaar of langer aan verbonden is. Om een goede vergelijking te kunnen maken, dient er gefilterd te worden op een aantal criteria zoals budget, lengte en wellicht locatie. Wanneer we selecteren op 2000-5000 euro, locatie Nederland en 3-6 maanden, dan komen er een aantal opleidingen naar voren die vergelijkbaar zijn. De verschillen binnen deze selectie zitten met name in de status/ expertise van de docenten. Bij sommige opleiders worden de programma’s ingevuld door professoren en hoogleraren en bij anderen weer door professionals. Een laatste verschil is dat sommige cursussen de theorie wat centraler stellen en andere opleiders de praktijk/ toepasbaarheid wat meer benadrukken. Afhankelijk van uw voorkeur, kunt u hier een keuze in maken.

Hoeveel kost een cursus / opleiding ?

Een gemiddelde opleiding business development duurt ongeveer drie dagen en kost grosso modo 1500 euro. Het moge duidelijk zijn dat er een veelheid aan cursussen bestaan die ofwel korter ofwel langer duren en dus goedkoper cq duurder zijn (dan 1500 euro). Er zijn zelfs gratis cursussen beschikbaar dus indien er geen budget beschikbaar is, kunt u hiermee aan de slag. In de regel kan gesteld worden dat men vanaf 1500 euro wel iets substantieels omhanden heeft. Wanneer een cursus richting de 3000 euro gaat, worden er doorgaans ook diploma’s/ titels verschaft en dienen er examens afgelegd te worden teneinde het diploma te bemachtigen. Tot slot worden veel cursussen ook als incompany traject aangeboden. Dit is meestal goedkoper dan deelnemen aan open trainingen, omdat de cursuskosten dan worden verspreid  over meerdere medewerkers en er geen reiskosten worden gemaakt.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie.