Business Development Innovatiemanagement

Wat is Customer Due Diligence (CDD) en hoe brengt u uw CDD-beleid up to date?

leadership

CDD (Customer Due Diligence), oftewel KYC (know your customer), is een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten door en door kennen. Bovendien voorkomt een gedegen CDD-beleid dat u uw integriteit verliest en fikse boetes moet betalen. Maar wat is CDD precies, waarom is het zo belangrijk en wat is het wettelijk kader?

Wat is CDD?

Letterlijk betekent Customer Due Diligence ‘gepaste zorgvuldigheid’. Customer Due Diligence staat ook wel bekend als het ‘know your customer’ (KYC)- of ‘ken uw klant’-beginsel: wie is uw cliënt, maar ook: wie zijn de eigenaren, kan de klant een risico vormen en waarvoor wordt de zakelijke relatie gebruikt? CDD is dan ook gericht op een integere beleidsvoering, waarbij organisaties en bedrijven moeten weten met wie ze zakendoen. Zo voorkomen zij dat ze zakendoen met frauduleuze en criminele partijen.

Waarom is een Customer Due Diligence-beleid belangrijk?

Ten eerste is het cruciaal dat u als financiële onderneming zelf de wet- en regelgeving naleeft. Consumenten, bedrijven en overheden kunnen namelijk het vertrouwen in u verliezen als blijkt dat uw beleidsvoering niet integer blijkt.

Ook moeten banken en verzekeraars voorkomen dat hun diensten worden misbruikt voor misdadige bedrijven, zoals witwassen, fraude en het financieren van terroristische activiteiten. Daarom moet u uw klanten goed kennen om te weten of zij wel de wet- en regelgeving naleven. Wat als hij namelijk mee blijkt te doen aan witwaspraktijken, of terroristische organisaties blijkt te financieren?

Met een Customer Due Diligence-beleid bestrijdt u deze integriteitsrisico’s en voorkomt u dat u relaties aangaat met personen die het vertrouwen in uw organisatie zouden kunnen beschadigen en uw reputatie zouden kunnen schaden.

Wettelijk kader CDD

Bepaalde instellingen zijn wettelijk verplicht om de identiteit van klanten vast te stellen en ongebruikelijke acties te melden. De CDD-verplichtingen zijn in Nederland verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het verschilt per instelling en onderneming of zij onder de Wwft of de Sanctiewet vallen.

Bovendien zijn er internationale normen die als leidraad kunnen dienen voor een CDD-beleid. Om de integriteit van de financiële sector te bevorderen, bracht het Basel Committee on Banking Supervision in oktober 2001  het rapport Customer Due Diligence for Banks uit. De uitgangspunten van het Basel Committee zijn primair opgesteld voor banken, maar zijn inmiddels vertaald in wet- en regelgeving op breder niveau.

Hoe ziet mijn CDD-beleid eruit en hoe breng ik het up-to-date?

Dat hangt ervan af of u onder de eerdergenoemde Sanctiewet of Wwft-wet valt. Het is ook mogelijk dat u zich aan beide wetten moet houden.

De Sanctiewet is van toepassing op onder andere banken, verzekeraars, wisselinstellingen, pensioenfondsen, trustkantoren, leasemaatschappijen en casino’s (de volledige en actuele lijst is hier te vinden). Zij moeten hun relaties identificeren en passend actie ondernemen als deze relaties op een sanctielijst voorkomen. Het maken van een risicoschatting van bepaalde zakenpartners hoeft u, in tegenstelling tot bij de Wwft, niet te doen. De wet is complex en heeft veel eisen. Dit staat allemaal uitgelegd op de wiki-pagina.

Onder meer banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, trustkantoren, advocaten, makelaars en notarissen vallen onder de Wwft-wet. Zij zijn vooral bezig met het maken van een goed onderbouwde risicoschatting van bepaalde relaties, op basis van identificatie, vaststelling van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ (UBO) en een screening op diverse risico’s. Deze wet moet ‘netjes’ zakendoen bevorderen en wordt door de overheid gezien als een belangrijk middel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

In 10 heldere stappen voldoen aan de Wwft:

 

Auteur:Eveline aan de Wiel

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten