Business Development Management & Leadership

Zijn samenwerken, zingeving en toegevoegde waarde in de kern hetzelfde?

zingeving

Toegevoegde waarde leveren, zingeving en samenwerken zijn thema’s die ons blijven bezighouden. Waarde kunnen leveren als organisatie en team, maar ook als mens, is waar we naar op zoek zijn. Hier willen we op meten en een gevoel bij krijgen. Waar en hoe kan ik toegevoegde waarde leveren aan het grotere geheel? Hoe doe ik dat? Of gaat het eigenlijk om hoe je samen het gevoel hebt dat je toegevoegde waarde levert? Dat hetgeen wat je doet zin geeft. Zit de sleutel in leuk & effectief samenwerken niet hier? In het samen bepalen waar je toegevoegde waarde kan leveren.

Hoe groter de organisaties hoe complexer. Grip houden op hetgeen dat wordt gemaakt, de initiatieven die er zijn en hoe je dagelijkse werkzaamheden bijdragen aan het grotere geheel is lastig. Organisaties willen wendbaar zijn en snel kunnen schakelen om de juiste dingen te leveren aan hun klanten. Uiteindelijk is het de klant die bepaald of hetgeen dat is gemaakt waarde heeft. Agile werken zorgt voor een shift en bewustwording in de wijze waarop we samenwerken. Maar ook hoe we elkaar voorzien van informatie, hoe besluit worden genomen en keuzes worden gemaakt. We willen sturen op toegevoegde waarde. De ‘oude’ waarheden van tijd, geld en kwaliteit worden ‘vervangen’ door Velocity, Minimal Value Product en Value. Het doel hiervan is het genereren van toegevoegde waarde en daarmee kunnen (bij)sturen op thema’s en producten die de meeste toegevoegde waarde leveren. Iets beteken voor de klant, maatschappij of medewerkers is niet altijd of misschien wel bijna nooit alleen maar in geld uit te drukken. Maar hoe stellen we vast wat de toegevoegde waarde is? En hoe kunnen we hier op gaan sturen?

Gezamenlijk doorleven

De sleutel zit in samen vaststellen wat we als toegevoegde waarde zien. En wanneer we zien, voelen, denken dat we niet de goede dingen aan het doen zijn dit met elkaar bespreken. I.p.v. dikke pakketten aan gedetailleerde informatie – cijfers, voortgang, risico’s ed. kunnen we ook visueel maken waar we staan. We kiezen voor een werkwijze waar kennis delen, overtuigingen en beelden delen centraal staan. Hierdoor krijgt de operatie begrip voor de strategische keuzes. Meer dan begrip zelfs! Ze worden in staat gesteld de strategie naar de operatie te vertalen zodat al die zelforganiserende teams ook keuzes maken en producten realiseren die met elkaar verbonden zijn.

Ingewikkeld? Ja en nee. Ja het is geen gemakkelijke opgave. De diensten en omvang kunnen ingewikkeld zijn om te besturen. Hoe meer medewerkers, hoe meer kennis en meningen. Dat is geweldig als je dit kan organiseren!

De waarheid van toegevoegde waarde

Het creëren van de gezamenlijk waarheid over wat toegevoegde waarde is is essentieel. Die is namelijk voor elke organisatie anders. In de praktijk zie je de gezamenlijk waarheid niet expliciet terug. Iedereen weet het maar het is niet expliciet en wordt al helemaal niet als lijdend onderwerp meegenomen. Een paar definities van waarheid:

De kern is dat waarheid subjectief is en alleen in samenspraak kan worden vastgesteld.

Dan de definities van waarde:

Ook hier geldt dat waarde subjectief is en de groep bepaald wat waarde heeft.

De basis om samen te werken, elkaar te versterken en toegevoegde waarde te leveren begint bij het sturen op toegevoegde waarde en bepalen wat die waarde is.

Om dus samen te sturen op toegevoegde waarde is de eerste stap met elkaar te bespreken wat nu de waarheid van de toegevoegde waarde is. Zodat vervolgens het team en individu dit kan door vertalen naar dagelijkse werkzaamheden. Dit hoeft niet te betekenen dat je allemaal hetzelfde denkt en gelooft. Het betekent dat een ieder het snapt en zich hier aan conformeert. In ieder geval tot je opnieuw de discussie met elkaar aangaat.

Ga in gesprek

Door samen in gesprek te gaan en te doorleven wat de strategische thema’s betekenen op tactisch en operationeel niveau wordt je in staat gesteld om als team of individu te zien en te voelen waar jou toegevoegde waarde zit. Dit geeft een doel aan de organisatie, de teams en het individu. Want ‘in the end’ willen we op organisatie, team en individueel niveau graag toegevoegde waarde leveren en de erkenning van de klant krijgen. Als de klanten of burgers gebruik maken van je producten/diensten en deze waarderen, is trots zijn op je organisatie binnen handbereik. En als je samen vaststelt hoe je als team en individu toegevoegde waarde kunt leveren, dan is effectief samenwerken een stap dichterbij.

Bron: Intermedius

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.