Management & Leadership

Het belang van Sociale Innovatie

leadership

Herken je dit? Na een tijd van bezuinigingen, afslanken en inkrimpen, ontwikkelen organisaties zich nu weer in rap tempo. Om relevant te blijven voor de omgeving, moet je vernieuwen. Daarom investeren organisaties volop in digitalisering en andere technologische innovaties. Maar om bij te blijven of juist voorop te lopen is meer nodig. Innovatie zit ‘m ook in de cultuur van een organisatie en de manier van samenwerken. Wil je echt vernieuwen? Dan heb je Sociale Innovatie nodig.

Omarm verandering

De complexiteit en snelheid van veranderingen neemt toe. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn in volle gang. De technologische veranderingen alleen, hoe belangrijk ook, leveren niet altijd de voordelen op die men verwacht. Het zijn juist de mensen, die innovatie toevoegen en kunnen stimuleren. De kunst van organisaties is nu om dit goed te regisseren en samen te vernieuwen. Alleen dan pluk je de vruchten van Sociale Innovatie.

Om in beweging te komen zijn andere vaardigheden, competenties, aansturing en tools nodig dan we gewend zijn. Dat klopt! Maar je kunt er niet onderuit. Er is straks een omgeving nodig waar alle kracht van de organisatie aangesproken wordt. Mens en techniek. Kennis, kwaliteiten en positieve energie komen sneller en slimmer bij elkaar om in te spelen op de behoefte in de markt. De sleutel om dit te realiseren is Sociale Innovatie. Op een slimme en efficiënte manier werken aan verandering. Verandering omarmen en samen vernieuwen.

Het Sociale Innovatie Model

Maar wat heb je dan nodig om mensen in beweging te krijgen en te houden? Wil je voorop lopen? Dan moet je flexibel zijn. De hele organisatie betrekken en nieuwe vormen van samenwerking stimuleren.

SPRING TODAY hanteert het Sociale Innovatie model met 4 dimensies waarin Purpose de drijvende motor is. Niet los van elkaar te zien. Van aardbol tot individu: met dezelfde gedachte en een andere uitvoering:

  • Purpose – Zinvol bezig zijn. Iets bijdragen. Welk hoger doel streef je na? Welke bijdrage levert de organisatie aan de maatschappij of aan de wereld?
  • Maatschappij: organisaties & omgeving – Vraagstukken worden complexer en gaan over de muren heen van organisaties en instanties. Grenzen vervagen. Steeds meer hybride en open-systemen. Buiten komt naar binnen. Samenwerking wordt co-creatie met de omgeving en stakeholders.
  • Interne organisatie – De toekomst vraagt om een nieuwe structuur. Platte organisaties, bottom-up. Waar ruimte is voor inbreng en betrokkenheid van alle belanghebbenden. Persoonlijk leiderschap wordt verwacht van medewerkers.
  • Teamniveau – Samenwerking, co-creatie en het delen van kennis staat voorop. Medewerkers in hun kracht zetten, loslaten en vertrouwen. Minder belangrijk is het op welke tijd en plaats mensen aanwezig zijn, zolang je met elkaar de juiste dingen doet! Bij echt teamwork is het resultaat groter dan wat de som van de individuen kunnen leveren.
  • Individuele medewerker – Persoonlijk leiderschap, samenwerking, ondernemerschap, flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en verantwoordelijkheid nemen. Sociale Innovatie vraagt om andere competenties en attitude van medewerkers.

Stap uit je comfortzone

Sociale Innovatie vraagt dus om andere elementen dan nu in traditionele organisaties worden ingezet. Dit betekent uit je comfortzone stappen. Sociale Innovatie stimuleren? Dat is kaders loslaten. Het draait om ondernemerschap, samenwerking, reflectie en lerend vermogen. Risico’s durven nemen, kwetsbaar en kritisch zijn, nieuwsgierigheid en openstaan voor andere ideeën. Wendbaarheid en verantwoordelijkheid nemen. Een stimulerende omgeving en faciliterend leiderschap zijn hierbij een voorwaarde. Dat is nogal wat. Ben jij al klaar om samen te vernieuwen?

Auteur: Lisette Weersink

Bron: Het belang van Sociale Innovatie

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten