Algemeen Financieel Management Waardecreatie

Insight: Herfinanciering van organisaties in zwaar weer!

financiele herstructurering

Het verkrijgen van herfinanciering voor een bedrijf in deze tijden is op zich al een uitdaging, maar wat als het bedrijf dat herfinanciering nodig heeft ook nog in een financiële crisis verkeert? Dat is natuurlijk de uitdaging ten top! Een herfinanciering tijdens een financiële crisis heeft meestal het voorkomen van een faillissement als doel. Nu is het voor geen enkele partij interessant om een insolvent bedrijf te gaan herfinancieren, tenzij er aan een aantal bijzondere voorwaarden kan worden voldaan.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een bedrijf in financiële crisis te herfinancieren?

I. Er is sprake van een aanzienlijke post materiële activa op de balans.
II. Er is sprake van meerdere kredietverleners op langlopende schulden.
III. Er is sprake van een partij die bereid is om “nieuw geld” in te brengen.
IV. Er is aantoonbaar verbeterpotentieel binnen de organisatie aanwezig waardoor toekomstige resultaten beter kunnen zijn dan de huidige.
V. Het (versterkte) management heeft het vertrouwen van de financiers.

Ad I.) Dit is een absolute voorwaarde! Zonder substantiële materiële activa op de balans – in de vorm van onroerend goed, machines ed. – is herfinancieren in een financiële crisis zo goed als uitgesloten. Onder substantieel verstaan we hier dat ca. minimaal 35% van het balanstotaal uit materieel actief bestaat. Een structureel verliesgevende dienstverlener zonder eigen kantoorpand heeft bijvoorbeeld weinig kans op herfinanciering. Een machinefabriek met een balanswaarde van 50% in onroerend goed en machines daarentegen wel.

Ad II.) Dit is geen absolute must, maar helpt wel aanzienlijk bij het herstructureren van schuld. Immers; van alle betrokken kredietverleners wordt een letterlijke duit in het zakje verwacht. Ieder der partijen zal bereid moeten zijn tot een schuldreductie t.o.v. zijn of haar oorspronkelijke vordering.

Ad III.) Het aantrekken van een volledig nieuwe partij die bereid is langlopend krediet te verstrekken, is vaak een eis van de overige kredietverstrekkers om hen tot een reductie van hun vorderingen te bewegen. Die nieuwe partij is natuurlijk alleen bereid om vers kapitaal in te brengen als het perspectief van de onderneming goed is. Bij het in kaart brengen van dit laatste punt, zal de onderneming vaak een externe bedrijfskundige partij betrekken.

Ad IV.) Veel ondernemingen weten wel waar ze goed in zijn, maar hebben een aantal “blinde vlekken” waar het gaat om het identificeren van verbeteringen. Die blinde vlekken zijn ontstaan vanuit zaken als; verworven rechten bij bepaalde personeelsleden, de gedachte “we hebben het altijd al zo gedaan en dat is goed”, “de concurrentie werkt ook zo”, etc. Om het verbeterpotentieel in kaart te brengen, wordt daarom vaak een extern bureau ingeschakeld. Zo’n bureau heeft geen blinde vlekken als het om het bedrijf van de opdrachtgever gaat.

Ad V.) Weer een absolute must voor het slagen van een herfinanciering! Er zal geen enkele partij te vinden zijn die geld investeert, of kwijtscheld, in een onderneming waarvan het management als onvoldoende sterk wordt gekwalificeerd. Vaak wordt er – op verzoek van de financiers – tijdelijk extern management ingehuurd, of begeleiding van het zittende management verlangd, voordat de herfinanciering geëffectueerd kan worden.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten