Algemeen Management & Leadership Waardecreatie

Check uw winst- en waardepotentieel!

Verkoopklaar bedrijf

Wilt u een inschatting hebben van uw eigen winst en waardepotentieel? Meld u dan aan voor een UBS kennismakingsgesprek. Aan de hand van een korte rekentool nemen we  uw situatie telefonisch dan wel fysiek (kosteloos) met u door. U kunt uzelf hierbij laten overtuigen door de cijfers voor zich te laten spreken. Gedurende dit (vrijblijvende) kennismakingsgesprek  leren wij u en uw organisatie beter kennen en wordt er beeld verkregen wat er speelt. Na afloop van het gesprek heeft u direct een inschatting van uw winst- en waardepotentieel. Indien gewenst, ontvangt u vervolgens tevens (kosteloos) een voorstel tot verbetering/waardestijging.

In het kort

U kunt het UBS Kennismakingsgesprek kosteloos en vrijblijvend voeren:

  • Vorm: telefonisch, online en/of fysiek
  • Deelname: Kosteloos, Meld u aan via deze link.
  • Wanneer: Elk gewenst moment
  • Resultaat: Inschatting van uw eigen winst- en waardepotentieel

Waarom deelnemen?

U wilt weten hoeveel uw winst jaarlijks kan toenemen en/ of hoeveel uw bedrijf in waarde toeneemt hierdoor. Tevens krijgt u informatie over welke stappen nodig zijn om de geschatte winst- en waarde te realiseren. De vraag die centraal staat tijdens dit gesprek is dan ook: hoe kunt u waardecreatie realiseren voor uw stakeholders en welke stappen kunt u nemen om enerzijds klantwaarde te bewerkstelligen en anderzijds de financiële bedrijfswaarde te verhogen. Bijzondere aandacht tijdens dit gesprek is er voor het structureel verlagen van de kostenstructuur van organisaties. Meer weten over waardecreatie? Lees hier meer.

Hoe ziet onze werkwijze eruit?

We starten met een vrijblijvende kennismaking waarin (leer)behoeftes worden verkend, bedrijfsuitdagingen worden besproken en uiteraard kennis wordt gemaakt met uw organisatie en u als persoon. Indien er wederzijds draagvlak en vertrouwen is voor een volgende stap, kunt u ons een scan laten verzorgen van uw bedrijfssituatie welke desgewenst kan resulteren in een vervolgtraject. We houden bij onze werkwijze vooral rekening met uw belangen. Dit uit zich bijvoorbeeld in tarifering, betaalconstructies, risicospreiding, contracten en verwachtingen.

Voor wie is dit kennismakingsgesprek bedoeld ?

De kennismakingssessie is bedoeld voor CEO’s ondernemers, directeuren, managers en/ of business leaders die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van business value (klant- en/of financiële waarde) bij hun organisaties. Geïnteresseerd? Meld u zich dan aan voor het UBS Kennismakingsgesprek via deze aanmeldlink en check uw winst- en waardepotentieel.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten