Algemeen Verandermanagement

Het Denison Cultuurmodel

Het Denison Cultuur model is een organisatiemodel dat is ontwikkeld door Daniel Denison om de cultuur van organisaties te begrijpen en te verbeteren. Het model is gebaseerd op vier hoofdcomponenten:

 1. Missie: Dit verwijst naar de doelstellingen en doelen van de organisatie en hoe deze worden gecommuniceerd en begrepen door alle leden van de organisatie.
 2. Betrokkenheid: Dit verwijst naar de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie en zich verbonden voelen met haar doelstellingen.
 3. Aanpassingsvermogen: Dit verwijst naar de mate waarin de organisatie in staat is om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving en om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
 4. Consistentie: Dit verwijst naar de mate waarin de organisatie haar systemen, processen en procedures afstemt op haar doelstellingen en haar cultuur.

Het model bevat ook twaalf cultuurkenmerken die in verband staan met de vier hoofdcomponenten. Deze betreffen:

 1. Betrokkenheid
 2. Consistente oriëntatie op de klant
 3. Adaptieve oriëntatie op de verandering
 4. Vermogen om te leren en te groeien
 5. Teamoriëntatie
 6. Resultaatgerichtheid
 7. Consensusgerichtheid
 8. Duidelijke en uitdagende doelen
 9. Organisatiecoördinatie 
 10. Leiderschap
 11. Betrouwbaarheid 
 12. Verantwoordelijkheid
Denison Cultuurmodel

Het Denison Cultuurmodel kan op verschillende manieren worden toegepast in organisaties.
Onderstaand enkele voorbeelden:

 1. Cultuuranalyse: Het model kan worden gebruikt om de huidige cultuur van een organisatie te analyseren en te begrijpen hoe deze van invloed is op de prestaties van de organisatie. Door middel van gestructureerde enquêtes en interviews met medewerkers kunnen de cultuurkenmerken en de vier hoofdcomponenten worden gemeten en geanalyseerd.
 2. Verbeteringsplannen: Het model kan worden gebruikt om verbeteringsplannen te ontwikkelen die zijn gericht op het versterken van de positieve aspecten van de cultuur en het verminderen van de negatieve aspecten. Het ontwikkelen van deze plannen vereist samenwerking tussen de verschillende afdelingen en niveaus van de organisatie om te zorgen voor betrokkenheid en draagvlak.
 3. Werving en selectie: Het model kan worden gebruikt om het gewenste cultuurprofiel van een organisatie te definiëren en te gebruiken als basis voor werving en selectie van nieuwe medewerkers. Het kan helpen om medewerkers te selecteren die passen bij de gewenste cultuur en waarden van de organisatie.
 4. Leiderschapsontwikkeling: Het model kan worden gebruikt om leiderschapscapaciteiten en -vaardigheden te ontwikkelen die passen bij de gewenste cultuur en waarden van de organisatie. Dit kan onder andere worden bereikt door middel van training, coaching en mentoring.
 5. Veranderingsmanagement: Het model kan worden gebruikt om veranderingen in de organisatie te begeleiden en te ondersteunen. Het biedt een raamwerk om de impact van veranderingen op de cultuur en prestaties van de organisatie te evalueren en helpt bij het ontwikkelen van plannen om de cultuur aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Het Denison Cultuurmodel biedt dus een breed scala aan toepassingsmogelijkheden, afhankelijk van de behoeften en doelstellingen van de organisatie.

Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het het Denison Cultuurmodel?

Hoewel het model waardevol is, zijn er enkele kanttekeningen en beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden:

 1. Simpliciteit: Het Denison Cultuurmodel is een vereenvoudigde weergave van de complexe realiteit van organisatieculturen. Het gebruikt slechts vier dimensies (Betrokkenheid, Consistentie, Aanpassingsvermogen en Missie) om culturen te beschrijven, wat sommige nuances en subtiliteiten van een werkelijke cultuur kan negeren.
 2. Interpretatie en subjectiviteit: Bij het beoordelen van een organisatiecultuur aan de hand van het Denison-model is er een mate van interpretatie en subjectiviteit betrokken. Verschillende waarnemers kunnen tot verschillende conclusies komen over dezelfde organisatiecultuur, wat de consistentie en betrouwbaarheid van de analyse kan beïnvloeden.
 3. Statische aard: Het model beschrijft de organisatiecultuur op een bepaald moment, maar het houdt geen rekening met veranderingen in de tijd. Organisatieculturen zijn dynamisch en kunnen evolueren onder invloed van interne en externe factoren. Een statische analyse kan niet de volledige culturele ontwikkeling vastleggen.
 4. Cultuur-uitkomstparadox: Een kritiek op het Denison-model is dat het suggereert dat een sterke cultuur leidt tot betere prestaties en resultaten. Dit is een controversieel onderwerp in de onderzoekswereld, waar sommige studies aantonen dat er geen duidelijk causaal verband is tussen cultuur en prestaties. Het kan zijn dat de cultuur van een organisatie een weerspiegeling is van eerdere successen in plaats van dat het de oorzaak ervan is.
 5. Culturele diversiteit: Het model kan moeite hebben om de complexiteit van organisatieculturen in multinationale bedrijven of organisaties met meerdere vestigingen te begrijpen. Verschillende afdelingen of regio’s binnen een organisatie kunnen zeer uiteenlopende culturen hebben, en dit kan moeilijk te vatten zijn met het algemene Denison-model.

Ondanks deze kanttekeningen blijft het Denison Cultuurmodel een nuttig hulpmiddel voor het verkrijgen van inzicht in organisatieculturen en het identificeren van gebieden die mogelijk verbeterd moeten worden. Het is echter essentieel om het model in een bredere context te gebruiken en aan te vullen met andere analytische methoden om een uitgebreid beeld te krijgen van de cultuur van een organisatie.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten