HRM

Aan de slag met Talent Management: het Nine-grid Model

Het Nine-grid Model, ook bekend als het 9 Box Model/Matrix, evalueert het ontwikkelingspotentieel (laag, middel, hoog) van medewerkers in verhouding tot hun prestaties (laag, middel, hoog). Het concept benadrukt dat medewerkers die zowel goed presteren als een hoog ontwikkelpotentieel hebben, van grote waarde zijn voor de organisatie. Dit model richt zich op het identificeren van talenten en past bij een benadering van talentoriëntatie die gericht is op exclusiviteit.

Het Nine-Grid Model

Het Nine-grid Model bestaat uit een rooster met twee assen. Op de X-as wordt de prestatie van de medewerker aangeduid als ‘laag’, ‘gemiddeld/normaal’, of ‘hoog’. De Y-as vertegenwoordigt het ‘potentieel’. Dit verwijst naar het vermogen om de talenten van individuele medewerkers verder te ontwikkelen, wat verschillende gradaties kent. De combinatie van deze factoren resulteert in negen verschillende vlakken met elk hun eigen kenmerken. Hierdoor wordt in één oogopslag de waarde van elk personeelslid duidelijk.

Het Nine-grid Model ondersteunt organisaties bij het in kaart brengen van talent op organisatieniveau en stimuleert hen om na te denken over toekomstige personeelsbehoeften. Er bestaat echter een risico dat deze evaluatie plaatsvindt op basis van subjectieve criteria en gekleurde waarnemingen van leidinggevenden.

LITERATUUR
Bos, P. & Thunnissen, M. (2019). Talent mobiliseren. Het identificeren, ontwikkelen en benutten van talent in organisaties. Vakmedianet: Alphen aan den Rijn

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten