Algemeen Strategisch Management Verandermanagement Waardecreatie

Value Creation & Monetizing (Post HBO)

kostenreductie marketinginzet

Inflatie, stijgende kosten, en de daarmee gepaarde kosten/investeringen, en generieke economische volatiliteit zijn kenmerkend voor het huidige economische klimaat. Het is derhalve van cruciaal belang voor (bedrijfs)organisaties om (blijvend) werk te maken van economische waardecreatie: enerzijds ter waarborging van bestaanszekerheid en anderzijds ter realisatie van economische groei voor uw (bedrijfs)organisatie. Wilt u ook effectief toewerken naar duurzame waardecreatie voor uw organisatie? (d.m.v. solide financieel-economische beleidsvoering), dan is deze Post HBO opleiding een absolute noodzaak. 

Onderwerpen

  • Welke kennis en kunde is er beschikbaar op het gebied van (financiële) waardecreatie, het verhogen van rendementen en winstgevendheid?
  • Hoe creëer je (financiële) ondernemingswaarde? Hoe kun je je omzet structureel verhogen? Hoe zijn bepaalde kostensoorten structureel te verlagen? Welke financiële, juridische en fiscale aspecten spelen een rol?
  • Welke inzichten, cases en methoden zijn er per interventiegebied voorhanden teneinde structurele kostenreducties te bewerkstelligen?
  • Hoe implementeer je value creation-beleid en hoe kun je er tevens grip op houden in de tijd? Welke controle tools zijn er beschikbaar en op welke KPI’s ga je sturen?
  • Hoe werken de meest gangbare reken- en waarderingsmethoden voor het waarderen van organisaties en/of business modellen (business valuation)?
  • Hoe is gerealiseerde ondernemingswaarde te gelde te maken cq te monetizen? Hoe kun je je bedrijf verkoopklaar maken en uit welke stappen bestaat een (eventueel) verkoopproces? Hoe (tevens) nieuwe investeerders aan te trekken, op grond  de nieuwe financiële realiteit ?

Resultaat

Tijdens deze opleiding doet u praktische kennis en kunde op over waardecreatie, business value creation en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Na afloop van de opleiding bent u in staat om effectiever en efficienter uitvoering te geven aan waardecreatiebeleid. U weet hoe u tot een gedegen manier duurzame kostenbesparingen kunt initiëren én doorvoeren, weet u hoe procesoptimalisaties kunt implementeren alsmede hoe u omzetverhogende kansen kunt benutten. U leert welke concrete stappen u kunt nemen en waar u zoal rekening mee dient te houden in de uitvoering. Tot slot bent u op de hoogte van thema’s als: waardecreatie voor de klant, Business Value creation (financiële waardecreatie) en het ‘monetizen’/ kapitaliseren van gerealiseerde waarde.

Inhoud van de opleiding

De Post HBO opleiding ‘Value Creation & Monetizing’ duurt ongeveer 3 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met ongeveer 10-15 deelnemers op één van onze opleidingslocaties. Hierin volgt u colleges en werkt u aan opdrachten. 

Dag 1: Financieel-economische waardecreatie (college 1 en 2)

Tijdens deze dag leert u wat nut en de noodzaak is van het doorvoeren van financieel economisch waardecreatiebeleid. U krijgt kennis en inzicht in de achterliggende concepten en modellen en leert hoe u een gedegen waardecreatiestrategie voor kunt formuleren en dat deze resulteert in duurzame beleidsvoering (met focus op winst- en waardeverhoging).

Dag 2: Creatie van financiële (klant)waarde  (college 3 en 4)

Tijdens deze dag leert u hoe u financiële waarde voor uw onderneming kunt creëren, zodanig dat de bedrijfswaarde en winstgevendheid toenemen. U krijgt inzicht in de (on)mogelijkheden van omzetverhoging en kostenverlaging. Daarnaast wordt ingezoomd op actuele financiële, juridische en fiscale wet- en regelgeving waarbinnen uw waardebeleid zich afspeelt en tevens afgekaderd is.

Dag 3: Inzichten en voorbeelden interventiegebieden  (college 5 en 6)

Tijdens deze dag leert u welke inzichten, cases en rekenmethoden er voorhanden zijn én leert u hoe deze toe te passen. U leert onder andere hoe u per interventiegebied bepaalde kostenreducties kunt doorvoeren en hierdoor uw netto rendement substantieel en structureel kunt verhogen.

Dag 4: Implementatie value creation beleid  (college 7 en 8)

Tijdens deze dag leert u hoe u value creation-beleid kunt implementeren en hoe u er in de tijd bezien grip op kunt houden. Hoe gaat u om met interne weerstand en hoe kunt u alle stakeholders mee krijgen in uw (nieuwe) beleidsaanpak? Er wordt tevens uitgelegd welke controle en monitoring-tools beschikbaar zijn en op welke KPI’s u zoal kunt sturen. 

Dag 5: Business valuation en monetizing  (college 9 en 10)

Tijdens deze dag wordt uitgelegd hoe de meest gangbare rekenmethoden en-modellen  werken inzake het waarderen van (bedrijfs)organisaties. Tevens komt aan bod hoe u op uw gerealiseerde bedrijfswaarde kunt kapitaliseren. Er wordt daarnaast ingezoomd op het verkoopklaar maken van organisaties en er wordt o.a. uitgelegd uit welke stappen een verkoopproces bestaat.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De Post HBO opleiding ‘Value Creation & Monetizing’ is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van waardecreatie, financieel-economisch management en bedrijfskunde. De opleiding betreft een executive training. Dit betekent dat bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een financiële achtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, echter is onze ervaring dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring (bij voorkeur als commercieel eindverantwoordelijke bij een organisatie; denk hierbij aan directieleden, ondernemers, organisatieadviseurs, financials en/of beleidsbepalers.

Docenten

De docenten die de opleiding de Post HBO opleiding ‘Value Creation & Monetizing’ voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Naast deze ervaring in het vakgebied hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk.

Kosten

Uw investering voor deze opleiding bedraagt 3895 euro (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, studiemateriaal, toetsing en arrangement. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken.

Collegedata

Er vinden per dag twee colleges plaats. Er wordt gestart om 15.00 uur met het eerste college, het tweede college start om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Mocht u op een bepaalde datum niet kunnen: gemiste colleges kunnen te allen tijde worden ingehaald middels e-learning.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten