Financieel Management Waardecreatie

Tips om de cashflow te verbeteren

Een gedegen cashflow is essentieel voor het succes van elk bedrijf. Hiermee wordt een onderneming in staat gesteld te voldoen aan allerlei (financiële) verplichtingen, onvoorziene zaken op te vangen alsmede (economische) groei te realiseren.  Het waarborgen en optimaliseren van gedegen cashflow kan echter een behoorlijke opgave zijn. Daarom onderstaand enkele adviezen teneinde de cashflow te optimaliseren.

1. Prognosticeer de cashflow

Maak een gedetailleerde cashflowprognose dat inzicht verschaft in de toekomstige inkomsten en uitgaven. Dit maakt veel inzichtelijk en zorgt ervoor dat geanticipeerd kan worden op mogelijke tekorten/overschotten. Werk de prognose stelselmatig bij om grip te waarborgen.

2. Reduceer debiteurentermijn

Reduceer, indien mogelijk, de betalingstermijnen bij opdrachtgevers en volg deze actief op. Tracht hier eventueel incentives aan te verbinden zodat opdrachtgevers hier de toegevoegde waarde van inzien.  
Het reduceren van het debiteurentermijn kan de cashflow verbeteren alsmede wordt hierdoor de liquiditeit vergroot.

3. Optimaliseer voorraadbeheer

Met het optimaliseren van voorraadbeheer, in het licht van het optimaliseren van cashflow, wordt bedoeld het vinden van balans in de juiste voorraadniveaus, dus niet teveel voorraad, maar ook niet te weinig dat leidt tot gemiste verkoopkansen. Kijk derhalve naar just-in-time levering om zodoende kosten te verlagen en cashflow vrij te spelen. 

4. Verhoog de omzet

Het verhogen van de omzet is een effectieve manier om de cashflow te verbeteren. Identificeer mogelijkheden om nieuwe opdrachtgevers te binden, bestaande klanten te behouden en al dan niet het product- of dienstenaanbod uit te breiden. Investeer in marketing en sales om de (bedrijfs)organisatie te laten groeien.

5. Beheers de bedrijfskosten

Houd de uitgaven nauwlettend in de gaten en identificeer mogelijkheden om kosten te besparen. Onderhandel met leveranciers, analyseer de vaste kosten en blijf zoeken naar manieren om efficiënter en effectiever te werken. Iedere bespaarde euro draagt immers bij aan een betere cashflow.

6. Overweeg externe financiering

In bepaalde gevallen kan externe financiering, zoals een zakelijke lening, helpen om de issues rondom cashflow op te lossen. Zo kan een zakelijke lening worden gebruikt om tekorten op te vangen of om te investeren in nieuwe kansen.

7. Automatiseer facturatie en betalingsprocessen

Het handmatig verwerken van facturen en betalingen kan veel tijd, en derhalve geld, in beslag nemen. Het overwegen van het implementeren van geautomatiseerde systemen voor facturatie en betalingen om het proces te stroomlijnen en snellere betalingen te bevorderen, kan dan ook zinvol zijn.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten