HRM

De Opkomst van E-HRM

leadership

Electronic Human Resource Management (e-HRM) is een hulpmiddel dat een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan organisaties om de gestelde organisatorisch- en  strategische doelstellingen makkelijker te kunnen realiseren. Er zijn verschillende benamingen voor e-HRM, simpel weg betekent het: de automatisering van de personeelsadministratie en processen. Gelukkig is dit niet van toepassing op alle HRM processen. De processen wat hedendaags geautomatiseerd zijn bevorderd de strategisch- en analytische capaciteiten van de HRM’er.

Technologie speelt de laatste tijden steeds meer een belangrijke rol binnen de samenleving en bedrijfswereld. E-HRM is niet meer echt een hype, maar een feit, dat steeds meer invloed en plaats gaat opeisen binnen de meeste bedrijven.  Doordat de meeste administratieve taken geautomatiseerd worden,  zullen er ook nieuwe vaardigheden en competenties worden verwacht van de HRM’er.

De veranderingen wat nu gaande zijn op het gebied van technologie binnen de HR arena, zal een belangrijke rol spelen in het vakveld van de toekomstige HRM’er. De rol van HRM zal veranderen van een administratieve functie naar een strategische business partner, waarbij HRM een bijdrage zal leveren aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Gezien de ontwikkelingen binnen HRM de afgelopen 20 à 30 jaar is e-HRM een revolutie. Door deze rol verandering heeft de HRM’er nu tijd over om strategisch HRM te bevorderen en toe te passen, omdat zij zich niet meer met allerlei administratieve klujses bezig moet houden, wat veel tijd en engerie kost.

In Nederland, zowel als op Sint Maarten lopen wij een beetje achter met de potentiele kracht en toepassingsmogelijkheden van e-HRM. Dit zal zeer zeker in de komende jaren anders worden. Een aantal Nederlandse bedrijven zijn al van start gegaan met de invoering en toepassing van e-HRM. Een voorbeeld van bedrijven die e-HRM in gebruik maken van e-HRM diensten  zijn: Philips, KPN, ING, Shell. 

Nu is de vraag natuurlijk; moeten toekomstige P&O’ers  over veel technoligische kennis beschikken en welke gevolgen komen er met betrekking tot het uitoefenen van hun beroep?

De toekomstige HRM’er

De toekomstiger HRM’er hoef geen ICT-specialist te zijn, maar moet wel over “algemene computervaardigheden” beschikken en de benodigde HRM-  vaardigheden en competenties. Hierdoor kunnen o.a de HRM processen goed worden omschrijven Dit verzekerd de kans dat de automatisering van de processen, in samenwerking met o.a ICT’ers, goed op de organisatie afgestemd wordt.

Administratieve taken zoals:  NAW gegevens invoeren/wijzigen, uren-, KM declaratie en dossieropbouw enzovoorts komen te vervallen. Dit betekent niet dat er minder werk voor de HRM’er zal ontstaan. Juist hierdoor heeft de HRM’er meer tijd over om management goed te kunnen ondersteunen. Met andere woorden, de toekomstige HRM’er zal meer een adviserend en ondersteunend rol gaan vervullen binnen de organisatie. Hij of zij kan zich dan meer als adviseur of coach gaan optreden. Er is meer tijd over om leidinggevenden en medewerkers te begeleiden en te coachen, zodat bv de aanwezige  competenties verder ontwikkeld en benut kunnen worden. Dit geeft in mijn optiek,  waarde toevoeging aan de organisatie.

E-HRM lost zeker niet alle problemen op en kan soms ook tot banenverlies van  leiden. Dit komt natuurlijk door de automatisering van de administratieve taken. Maar als HRM’er zou je aandacht voor je medewerkers moeten hebben, het is steeds belangrijk.  Technologie is een goede hulpmiddel maar “human Capital” is nog steeds van belang. Een HRM’er moet hiervan bewust zijn, het feit dat degenen die de arbeid verrichten belangrijk zijn voor het successvolle continuiteit van de organisatie.

[alert type=”info” title=”Leestip: HR Analytics: inzicht in impact op de praktijk”] Lees het artikel

Auteur: Arman Hodge, geboren te Sint Maarten. (voormalige Nederlandse Antillen) Ik heb een passie voor cultuur, mens en maatschappij en technologie. Verder heb ik breed arena van interesse, waarbij mijn creative en andere core competenties en skills, op diverse en creative manier kan gebruiken. Momenteel ben ik werkzaam voor de Overheid van Sint Maarten, Ministerie van Justitie, als Senior Medewerker Personeelszaken. Waarbij alles wat te maken heeft met HRM, tot mijn portfolio behoord. Top momenten van deze nieuwe uitdagen, na werken, carriere maken en afstuderen in Nederland, 2005 , Amsterdamse School voor Human Resources Management, was een toegevoegde waarde en bijdrage leveren aan het werven en selecteren van geschikte mensen voor de diverse kritieke functies van Overheid en natuurlijk Parlement van Sint Maarten. Teruggekeerd in 2010., na ongeveer 11-12 jaar in Nederland.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten