HRM

Dit zijn de fiscale valkuilen voor HR

leadership

Werkkostenregeling, lage-inkomensvoordeel en autokostenbijtelling: het op orde houden van je financiële planning is heel belangrijk, maar geen kinderspel, want er zijn veel fiscale valkuilen. Karin Eerden-van der Hoeven, belasting- adviseur bij ABIN accountants, is gespecialiseerd in deze materie en vertelt op welke fiscale valkuilen HR alert moet zijn.

Wat zijn op dit moment de belangrijkste fiscale valkuilen voor HR?

‘Het onderwerp loonkostenvoordelen is momenteel een grote valkuil. Werkgevers kunnen subsidie krijgen om hun loonkosten te drukken, door middel van loonkostenvoordelen en het dit jaar ingevoerde lage-inkomensvoordeel. Bij de loonkostenvoordelen is het belangrijk dat je je loonaangifte zorgvuldig invult. Maak je een foutje, dan kan je al snel subsidie mislopen. Werkgevers kunnen sinds dit jaar ook subsidie krijgen in de vorm van een lage-inkomensvoordeel (LIV). Daarbij is het belangrijk dat je het jaarloon en het aantal verloonde uren van de werknemer secuur vermeldt. Het UWV past voor het berekenen van subsidie namelijk een breuk toe waarbij naar die twee zaken wordt gekeken. Als je in de aangifte fouten maakt, kan het ook hier zo zijn dat je subsidie misloopt.’

Hoe kan je daar als organisatie op inspelen?

‘Door een beetje met het jaarloon te spelen, kun je er ook juist voor zorgen dat je net wel recht krijgt op subsidie, terwijl dat in je huidige situatie misschien net niet het geval is. Voor het jaarloon kijkt het UWV naar het loon dat belast is geweest. Je kunt dus bijvoorbeeld het jaarloon een beetje drukken zodat je toch in aanmerking komt voor subsidie. En hoe druk je het belaste loon? Bijvoorbeeld door dat belaste loon te ruilen voor belastingvrij loon. Of je kunt het belaste loon via de werkkostenregeling – de WKR – als eindheffingsloon in je aangifte meenemen. Die telt namelijk ook niet mee bij de berekening die het UWV maakt.’

Volgend jaar wordt het dit jaar ingevoerde lage-inkomensvoordeel uitgebreid: wat verandert er precies?

‘Het lage-inkomensvoordeel geldt vanaf 2018 ook voor de werknemers die op het jeugdminimumloon zitten. Daarvoor kan de werkgever dus ook subsidie krijgen. Dat komt omdat het jeugdminimumloon is gestegen en daar worden werkgevers middels de lage-inkomensvoordeel voor gecompenseerd. Maar nogmaals: dan moet je wel zorgen dat je de loonaangifte nauwkeurig invult. Anders ziet het UWV het allemaal over het hoofd en mis je de boot.
Omdat het lage-inkomensvoordeel zo nieuw is, moet de praktijk nog uitwijzen Maar dat wordt pas in het voorjaar bekend. Ik wil organisaties alvast graag voor deze valkuil behoeden, daarom hamer ik zo op het secuur invullen van de gegevens. Een voorbeeld: heeft de werkgever recht heeft op het LIV voor de 71-jarige Toon? Het antwoord daarop is negatief, want je krijgt dat voordeel niet voor mensen die al AOW-gerechtigd zijn.’

Op welke valkuilen moet je als HR verder alert zijn?

‘De werkkostenregeling (WKR) is nog steeds een valkuil. Die is sinds 2015 verplicht voor alle werkgevers. Dit betekent dat er sindsdien minder vrijstellingen zijn voor werkgevers om belastingvrije vergoedingen te geven aan hun personeel. Nu heeft een organisatie één “belastingvrij budget” waarmee die optimaal moet zien te spelen. Als je bijvoorbeeld een bedrijfsfeestje buiten de deur organiseert, dan ben je zo door je budget voor belastingvrije vergoedingen heen. Maar organiseer je een bingoavond met Indonesisch buffet op kantoor dan is dat nagenoeg belastingvrij. Zit je in de kroeg verder op, dan ben je al snel het haasje. En wederom: vul de gegevens goed in bij de Belastingdienst, anders kan je op termijn boetes verwachten, want daar wordt men strenger op.’

Is de wet DBA nog een heet hangijzer voor HR?

‘De wet bestaat gewoon, maar er staan op dit moment weinig tot geen sancties op als de wet overtreden wordt. Alleen een paar echte maffia-bedrijven worden op hun vingers getikt, maar dat zijn er in Nederland misschien twintig, en die heeft de Belastingdienst al langer in het vizier. De rest komt er vooralsnog ongeschonden doorheen. Het wachten is op een nieuw kabinet en haar besluit over de wet DBA.’

Tot slot: in welke valkuil trapt HR nog steeds?

‘Werkgevers blijven de mist in gaan met de autokostenbijtelling. We hadden voorheen een scala aan lage bijtellingen voor energiezuinige auto’s, maar die zijn allemaal van tafel geveegd. Er zijn nog maar twee smaakjes over: 22 procent voor alle auto’s die dit jaar op kenteken worden gezet en 4 procent voor volledig elektrische auto’s.’

[alert type=”info” title=”HRM 2.0 hoe kun je vandaag de dag toppersoneel binnenhalen en behouden”] Lees het artikel

Door: XpertHR Actueel

Op XpertHR Actueel vind je het laatste nieuws op HR-gebied. XpertHR Actueel is een onderdeel van XpertHR, een digitaal naslagwerk dat de Nederlandse wet- en regelgeving vertaalt naar begrijpelijke taal voor alle professionals die te maken hebben met Human Resources.

 

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten