Opleidingskunde & HRD

Gratis webinar ‘E-learning voor bedrijven’ (Direct te bekijken)

leadership

Gratis online themasessie ‘E-learning voor bedrijven’

Opleiden via e-learning leidt in de eerste plaats tot een reductie van opleidingskosten. Daarnaast biedt e-learning de mogelijkheid dat leren een vast onderdeel wordt van het takenpakket van de medewerker. Waar traditioneel opleiden zich vaak richt op enkele contactmomenten per jaar, kan e-learning frequenter worden aangeboden door bijvoorbeeld gebruik te maken van groepsdiscussies, polls, quizzen, etc. Deze kleine leerobjecten kenmerken zich door een korte ontwikkeltijd en renderen sneller. Door medewerkers meer opleidingen aan te bieden kunnen zij zich sneller bekwamen en kan de continuïteit en kwaliteit binnen de organisatie stijgen.

Tijdens de online themasessie ”E-learning voor bedrijven’ komt aan bod:

– Wat is e-learning precies en waarom is het belangrijk?
– Trends en ontwikkelingen op het gebied van e-learning en digitale leertechnieken
– Verschillende vormen en didactiek van e-learning.
– Voor- en nadelen van online learning voor werkgevers en werknemers
– Resultaten van de ‘opbrengsten’ van e-learning (ROI)
– Hoe kan uw bedrijf e-learning inzetten en wat komt er allemaal bij kijken?

Direct aanmelden voor dit webinar 

Inhoud

Tijdens deze themasessie leert u welke trends en ontwikkelingen er op het gebied van e-learning en digitaal leren gaande zijn en hoe steeds meer bedrijven hiermee omgaan. U krijgt inzicht in het belang van e-learning; welke voor- en nadelen ermee gemoeid zijn. Verder wordt er onderzoeksdata met u gedeeld over leereffect en bereikte resultaten. Er wordt nader ingezoomd op de ‘Return on Investment’ van online leren en digitaal opleiden. Er wordt besproken welke vormen van online leren er gebruikt kunnen worden (didactiek), welke methoden en technieken er aangewend kunnen worden en uiteraard hoe u e-learning in kunt zetten voor uw bedrijf.

Resultaat

Na afloop van de themasessie heeft u nader inzicht in de volgende onderwerpen: Belangrijke trends en ontwikkelingen binnen e-learning en digitaal leren. Welke voor- en nadelen zijn er zoal te benoemen, welke didactische vormen zijn toe te passen? Welke resultaten zijn er reeds geboekt in de markt? Wat heeft dit opgeleverd (in termen van leerreffect en ‘Return on Investment’)? En hoe kan ik e-learning voor mijn eigen bedrijf inzetten?

Direct aanmelden Lees meer over de themasessie ‘E-learning voor bedrijven’

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.