Inkoopmanagement

Hoe kan inkoop haar rol pakken om innovatie aan te jagen ?

leadership

Het gaat weer goed met de machine industrie in Nederland, de export is gestegen, van elke euro export is meer dan de helft verdiend door de Nederlandse industrie. Ook de afzet op de binnenlandse markt groeit, door een hogere investeringsbereidheid bij bedrijven. Vanwege de uitbesteding aan andere sectoren in Nederland is de industrie een belangrijke werkgever en aanjager van het herstel van de Nederlandse economie.

Pakken we de kansen wel die innovatie biedt?

Het is fijn dat het beter gaat met de maakindustrie maar toch lopen veel bedrijven nog tegen de nodige problemen op:

  • De steeds heviger wordende internationale concurrentie,
  • De korter wordende product life cycle vraag veel van bedrijven.
  • En de personalisatie van producten vormen zijn trends waar een traditioneel productiebedrijf behoorlijk veel last van kan hebben.

Innovatie leidt tot een betere marktpositie

Om een goede concurrentiepositie te krijgen en te behouden is het belangrijk dat bedrijven kunnen innoveren. Bedrijven die snel klant specifieke oplossingen kunnen bieden, zullen een betere marktpositie veroveren dan bedrijven die daar minder effectief in zijn. Kansen voor innovatie liggen er genoeg:

  • Deze innovatie kan betrekking hebben op de kwaliteit en de functionaliteit van producten.
  • Maar ook op de dienstverlening rondom het hele inkoopproces en het ontzorgen van de klant.
  • Cruciaal hierbij zijn flexibele (leverancier)ketens die snel kunnen inspelen op de reactiesnelheid en veranderingen in de markt.

De voordelen van goed leveranciersmanagement bij innovatie

In alle publicaties rondom deze ontwikkelingen wordt de rol en het belang van inkoop vaak niet genoemd. Dit terwijl de leveranciers een belangrijke schakel vormen in de toeleveringsketen. En daarmee ook een cruciale rol spelen in het innovatievermogen van het bedrijf.  Denk hierbij niet alleen aan de inbreng van technische kennis, maar ook het kunnen meebewegen met het bedrijf als het gaat om de reactiesnelheid op gevraagde levertijden.

Ieder bedrijf heeft leveranciers nodig die op tijd, op de juiste locatie en in de juiste kwaliteit kunnen leveren, waardoor je efficiënt kunt produceren en waardoor de voorraad verlaagd kan worden. Leveranciers die echt meedenken om de doorlooptijd te kunnen verkorten, hebben een grote meerwaarde. Hieronder beschrijf ik een aantal elementen waarop verbetering van de bedrijfsresultaten mogelijk zijn waarmee innovatie kan worden gestimuleerd.

1) Verlaging van de kostprijs  bij modulair ontwerp

Het begint met het vertalen van klant specifieke eisen naar modulaire machine concepten die de aansturing van de productie en van de leveranciers vereenvoudigen.

De rol van inkoop hierbij is om de modules zoveel mogelijk te standaardiseren, dit is een bepalende factor voor het in de hand houden van de kostprijs: hoe meer gestandaardiseerd de onderdelen of componenten, des te meer spelers in de markt en des te groter de onderhandelingsmacht van de inkoper (en dus des te beter voor uw marges).

2) Leveranciersstrategie aanscherpen

  • R&D en inkoop moeten afspraken maken over de toegevoegde waarde van leveranciers, zodat inkoop met deze wensen rekening kan houden bij het uitvoeren van marktonderzoeken en leveranciersselectie.
  • Voor welke productgroepen moeten leveranciers toegevoegde waarden leveren in de vorm van kennis en technische ondersteuning bijvoorbeeld?
  • Met welke leveranciers wordt de samenwerking geïntensiveerd en van welke leveranciers wordt afscheid genomen?

3) Procesdigitalisering en leveringsprestaties professionaliseren

Hoe goed is uw bedrijf in staat om veranderingen van de klantvraag te verwerken? Is de communicatie tussen uw klant en uw bedrijf en de vertaling hiervan naar uw leveranciers, nog met name een kwestie van tijdrovend uitzoekwerk dat via allerlei kanalen met leveranciers afgestemd wordt? Hoeveel tijd neemt deze werkwijze in beslag? Het gaat hier om de inrichting van het operationele inkoopproces die een zeer belangrijke rol speelt in de leveringsprestaties van uw bedrijf. Hoe worden ketens flexibel? Door procesinnovatie en digitalisering ervan: Slimme software die uw bedrijf ondersteunt met betrouwbare, snelle informatie wordt steeds belangrijker en is medebepalend voor de flexibiliteit en de prestaties van uw bedrijf.

[alert type=”info” title=”Leestip: De efficiëntie van de inkoper. Tuut Tuut Tuut dat is snel! En meteen denk je aan die ene leverancier. Ik weet zeker dat je niet gedacht hebt aan de inkoper. . “] Lees het artikel

Auteur: Janita Zwep: Ik zorg ervoor dat de inkoop bij de technische maakindustrie op een hoger plan worden getild. Vaak vindt de inkoop nog versnipperd plaats en hierdoor kan het bedrijf niet tegen de laagst mogelijke kosten produceren. Ook presteren hierdoor de inkoop en de toeleveranciers vaak onder gemiddeld. Een goed georganiseerde inkoop is van groot belang, omdat de inkoop al gauw 60% van de omzet bedraagt en een geringe besparing op deze kosten heeft een hefboom effect op de verbetering van het rendement.

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten