Business Development Innovatiemanagement Management & Leadership Strategisch Management

Hoe verander je een bedrijfscultuur succesvol?

leadership

Een overzicht van bedrijfsculturen en succesvolle veranderingen

Veel bedrijven zijn continu bezig met het handhaven van hun positie in de markt. Soms gaat dit gepaard met grote veranderingen, waarbij zelfs de bedrijfscultuur aangepast moet worden om de transitie succesvol te maken. Maar is het wel zo simpel om een bedrijfscultuur te veranderen? Elk bedrijf heeft tenslotte haar eigen bedrijfscultuur wat ervoor zorgt dat werknemers zich verbonden voelen aan een bedrijf en op die manier een eenheid vormen.

In dit artikel bespreken we de belangrijkste verschillen tussen bedrijfsculturen en gaan we in op de belangrijkste succesfactoren om een bedrijfscultuur te veranderen.

Wat verstaan we onder een bedrijfscultuur?

Er is veel onderzoek gedaan naar wat een bedrijfscultuur inhoudt. Veelal is dit begrip namelijk gebaseerd op aannames van werknemers binnen een bedrijf. In feite staat of valt een bedrijfscultuur met de verstandhouding tussen werknemers onderling, waarbij de houding en gedrag een cruciale rol spelen bij de uitoefening van beroep en oplossing van problemen. Onderwerpen die hieronder vallen zijn de mentaliteit op werk (negen-tot-vijf mentaliteit of 24/7), onderlinge relaties (formeel of informeel), en omgang met externe relaties.

Welk onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende bedrijfsculturen?

Ondanks dat de definitie van een bedrijfscultuur vaak te maken heeft met aannames, heeft een bedrijfscultuur vaak wel bepaalde kenmerken. Er wordt grofweg onderscheid gemaakt tussen drie verschillende bedrijfsculturen.

1. Familiecultuur

Bij de familiecultuur wordt zeer veel aandacht besteed aan individuen binnen het bedrijf. Er wordt veel aan scholing voor werknemers (interne mobiliteit) gedaan en de communicatie onderling is vaak informeel en open. Er wordt weinig tot niet gebruik gemaakt van een duidelijke hiërarchische structuur.

2. Performance cultuur

Bij dit type bedrijfscultuur staat het resultaat van de onderneming en de werknemers centraal. Dit betekent dat er minder tijd en aandacht wordt besteed aan de onderlinge relaties, maar veel meer gedacht wordt in termen van rendement, return on investment en productiviteit. De performancecultuur wordt vaak geassocieerd met de Amerikaanse bedrijfscultuur.

3. Hiërarchische cultuur

Bij deze bedrijfscultuur ligt de nadruk vooral op de interne bedrijfsstructuur. Er wordt minder gedacht in resultaten van de onderneming, daarentegen wordt er meer gekeken naar de interne efficiency en stabiliteit van het bedrijf. Doordat er in grote mate gebruik wordt gemaakt van hiërarchie, is deze bedrijfscultuur kwetsbaar voor corruptie. Veel overheden en gouvernementele organisaties hanteren deze bedrijfscultuur.

[alert type=”info” title=”Leestip: PostNL: succesvol innoveren door een creatieve leercultuur“] Lees het artikel

Hoe verander je de bedrijfscultuur?

Een bedrijfscultuur zit vaak diepgeworteld in de onderneming, dit heeft veelal met de betrokken werknemers te maken die al jarenlang voor het bedrijf werken. Tradities en gewoontes spelen hierbij een grote rol. Over het algemeen staan werknemers namelijk niet open voor veranderingen, omdat dit ook veel onzekerheid met zich meebrengt. Om een bedrijfscultuur toch succesvol te kunnen veranderen, zijn een aantal factoren van groot belang.

Succesfactoren van verandering van bedrijfscultuur

1. Allereerst is het belangrijk dat er een duidelijke visie wordt neergezet door de bestuurders van de organisatie. Goed leiderschap schept duidelijkheid. De bedrijfscultuur moet dus parallel lopen met de strategie.

2. Aansluitend aan goed leiderschap is een duidelijke interne communicatie. Het bestuur of management van een bedrijf zal op een open en transparante manier moeten communiceren naar haar werknemers toe. Incomplete informatie richting de rest van de organisatie schept onduidelijkheid over de te varen koers van de “nieuwe” organisatie. Een gewenste verandering moet dus goed worden onderbouwd met de achterliggende redenen (toegang tot nieuwe markten, gewijzigde concurrentiepositie, technologische ontwikkelingen die leiden tot een andere manier van werken, etc.)

3. Veranderen om het veranderen heeft geen zin. Werknemers zullen eerder geneigd zijn om mee te gaan in het veranderingsproces wanneer bepaalde elementen uit de “oudebedrijfscultuur herkenbaar zullen blijven in de nieuwe omgeving. Dit betekent dat een organisatie van tevoren zal moeten bepalen welke elementen uit de bedrijfscultuur behouden blijven om de transitie van de gehele organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

4. Een plotselinge verandering van bedrijfscultuur kan gepaard gaan met veel weerstand van werknemers. Een stapsgewijze verandering zal hierbij helpen om werknemers op een geleidelijke manier aan te laten passen aan de nieuwe bedrijfscultuur. Bovendien zouden bedrijven kunnen overwegen om werknemers te betrekken in het veranderingsproces door ze de mogelijkheid te geven om feedback en adviezen te geven naar het bestuur toe.

Mogelijkheden op carrièregebied

Binnen de opleiding Business Development en Innovatie komt de verandering van bedrijfscultuur uitgebreid aan bod. Door de exponentiële snelheid van technologische veranderingen zullen bedrijven hun strategie vaker moeten aanpassen en bijschaven om voorop te blijven lopen in de markt. Aansluitend kan dit in sommige gevallen ook voor een verandering van bedrijfscultuur zorgen.

Door de toegenomen veranderingen binnen bedrijven is de vraag naar business development managers nog steeds groeiende. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar kennis op dit gebied zodat de bedrijfscultuur en -structuur op elkaar blijven aansluiten.

 

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten