Algemeen

Hoe verlaag je de werkdruk bij medewerkers met een hoge arbeidsmoraal?

leadership

Hoe verlaag je de werkdruk bij medewerkers met een hoge arbeidsmoraal?

Roos is een harde werker en heeft een hoge arbeidsmoraal. De lat ligt hoog en ze wil niemand teleurstellen. Als ze te maken krijgt met een hoge werkdruk door piekbelasting komt ze zwaar onder druk te staan. Hoe verlaag je als HR de werkdruk bij medewerkers met een hoge arbeidsmoraal?

Casus

Roos werkt als uitvaartverzorger. Met een grote toewijding begeleidt ze al jaren begrafenissen. ‘Ik ga er straks bijna zelf aan onderdoor,’ zegt de hardste werkster. Er zijn door een griepepidemie veel sterfgevallen. Alle meldingen moeten worden aangenomen, er is geen keus. De werkdruk loopt gigantisch op. Het werk moet worden verdeeld, maar iedereen zit al vol en maakt overuren. Roos heeft overleg met haar manager. ‘Je weet, alles moet perfect gaan’, zegt Roos, ‘al onze klanten verwachten een hoge kwaliteit want er mag tijdens de uitvaartplechtigheid gewoon niets fout gaan’. Ze kijkt haar manager wanhopig aan als vertelt dat er zich zojuist ook nog een collega heeft ziek gemeld. ‘Je vraagt me nu toch niet of ik ook nog zíjn werk overneem?’

Werkdrukfactoren

Werkdruk wijst op een situatie waarin er disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren. Of medewerkers werkdruk ervaren hangt af van een vijftal samenhangende factoren: persoonskenmerken, baanbeheersing (job control), emotionele- en fysieke zwaarte van de baan, werkzekerheid en verwachtingen ten aanzien van het werk. De beroepen die met de hoogste werkdruk kampen zijn koks, artsen, juristen en managers zakelijke en administratieve dienstverlening (CBS, april 2017). Een van de conclusies is dat bij dienstverlenende zorg- en onderwijsberoepen met name de emotionele zwaarte van het werk een belangrijke rol speelt. Door de complexiteit en onvoorspelbaarheid van het werk ligt de emotionele belasting ver boven het gemiddelde.

Hoge arbeidsmoraal

Uitvaartverzorger Roos heeft te maken met een hoge werkdruk door piekbelasting. Ze is een harde werker en heeft een hoge arbeidsmoraal. Het is haar persoonlijke morele overtuiging en professionele houding om volledig in dienst te staan van haar werkgever en klanten. Ze heeft de ambitie haar zinvolle werkzaamheden zonder fouten uit te voeren. Ze wilt ze niemand teleurstellen. De perfectionistische inslag van Roos zorgt er voor dat de lat hoog ligt en nee zeggen voor haar geen optie is. Zo ontstaat – als gevolg van werkdruk – een verhoogd risico op (langdurige) overbelasting, verminderd functioneren, stressklachten en uiteindelijk uitval door ziekte.

Wat kun je als HR doen?

Wat kun je als HR doen of adviseren om de werkdruk bij medewerkers met een hoge arbeidsmoraal te managen?

[alert type=”info” title=”Wilt u weten welke HRM opleiding bij u past?”] Klik hier en u weet het direct

Geef medewerkers aandacht en support

Medewerkers met een hoge werkdruk die weinig steun ervaren van hun leidinggevende, hebben een verhoogd risico op een burn-out . Ondersteun managers daarom om de werkvloer op te gaan en letterlijk hun gezicht te laten zien. Wees een luisterend oor voor de medewerkers. Luister naar signalen en doe er ook iets mee. Wees duidelijk over verantwoordelijkheden, roosters, procedures of verwachtingen.

Doe éérst een appèl op medewerkers die altijd nee zeggen

Bij piekbelasting doen sommige leidinggevenden vaak automatisch eerst een beroep op de medewerkers die nooit nee zeggen, zoals Roos. Zo zijn medewerkers met een hoge arbeidsmoraal altijd de dupe. Door achterstevoren te werken, en eerst een appèl te doen op medewerkers die goed nee kunnen zeggen, heb je oog voor de individuele verschillen tussen medewerkers. Zo zorg je ervoor dat het werk eerlijk wordt verdeeld.

Pak werkdruk altijd samen met medewerkers aan

Om werkdruk succesvol aan te pakken is het van groot belang dat verschillende betrokkenen binnen de organisatie samenwerken. Denk aan werknemers, leidinggevenden, ondernemingsraad (OR), preventiemedewerker en HR zelf. TNO heeft een gebruikersvriendelijke wegwijzer ontwikkelt om werkdruk aan te pakken. De Werkdruk Wegwijzer leidt je in vijf stappen naar een passende aanpak van werkdruk.

Bron: Hoe verlaag je de werkdruk bij medewerkers met een hoge arbeidsmoraal?

Auteur: Tineke de Haan

 

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten