Business Controller Opleiding

  • Brochure aanvragen
  • Stel een vraag
  • Gratis cursus
  • Welke cursus past bij mij?
  • Brochure aanvragen

Business Controller Opleiding


business control opleiding

Heeft u het gevoel dat het productaanbod van uw organisatie niet uniek in zijn soort is? En dat er wellicht ook niet genoeg aan wordt gedaan om dit te veranderen? Dan kan het voortbestaan van uw organisatie uiteindelijk in gevaar komen. Business Development zoomt hierop in en probeert actief te zoeken naar nieuwe kansen in de markt. Het matcht marktvraag met interne capaciteiten en zoekt naar mogelijkheden om op de lange termijn te overleven. Mensen die zich in bovenstaande herkennen, zouden kunnen overwegen om een cursus business development te volgen. Tijdens zo’n cursus wordt er doorgaans bedrijfskundige kennis bijgebracht over hoe u (als business developer) toe kunt werken naar een onderscheidend en concurrerend productaanbod opdat uw organisatie weer toekomstbestendig wordt. Onderwerpen als business innovation, leadership en verandermanagement komen hier doorgaans in aan bod.


Wat is een cursus business control ?

Business development is een vakgebied dat zich het benutten, ontwikkelen en realiseren van zakelijke kansen centraal stelt. Organisaties die zich hier actief mee bezig houden, bevinden zich over het algemeen op het kruispunt van marketing, product development en innovatie management. Business Developers vervullen als het ware een brugfunctie voor organisaties tussen enerzijds de marktvraag van buiten het bedrijf en anderzijds de aanwezige kennis, kunde en capaciteiten van binnen het bedrijf. Het ultieme doel van organisatieontwikkelaars is om op de lange termijn het bedrijf te kunnen laten voortbestaan en dus duurzame toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen te ontwikkelen. Indien u een cursus op dit vlak zou willen volgen, dan staat dit te allen tijden centraal.

Welk doel dient een cursus business development ?

Het doel van business development (of het volgen van een cursus hierover) is glashelder. Kort gezegd gaat het om het (weer) toekomstbestendig maken van uw organisatie door bedrijfskundige ingrepen te plegen. Denk aan het opstrakken van innovatieprocessen, het herijken van het business model en/ of vernieuwen van de bedrijfsstrategie. Maar ook de executie/ uitvoering van business development is een vak apart. Denk aan het meekrijgen van mensen in dezelfde denkwijze, het inregelen van andere werkwijzen en structuren. Om te weten of het doel ook behaald is/ wordt, dient er ook een goed monitoringsbeleid gevoerd te worden, resulterend in heldere criteria en kpi’s. Denk hierbij aan (sub)doelen die te maken hebben met de snelheid en kwaliteit waarin veranderingen plaatsvinden. Bij een cursus gaat het er dan om dat er geleerd wordt hoe men dit soort transities in gang kan zetten en hoe men dit goed kan monitoren. Wanneer men hier voldoende kennis over opdoet, is het cursusdoel doorgaans bereikt.

Waarom is het belangrijk ?

De vraag die hierboven gesteld wordt, is uiteraard makkelijk te beantwoorden. Mensen/ medewerkers die (weer) grip op hun agenda hebben en effectiever met hun tijd weten om te gaan, hebben aantoonbaar minder last van stress, ervaren minder haast en halen meer voldoening uit hun werk. Het is dan ook niet voor niets worden er ontzettend veel cursussen aangeboden op dit domein. Want wie wil er nou niet ontspannender werken en ook nog eens meer voldoening uit zijn/ haar werk halen? In cursussen time management wordt geleerd om beter doelen te stellen, beter te plannen en beter prioriteiten te stellen. Wanneer dit allemaal lukt, profiteert niet alleen de individuele medewerker hiervan, maar ook het team waar de medewerker deel van uitmaakt en uiteindelijk gaat ook de organisatie er als geheel op vooruit.

Voor wie is het geschikt ?

Een cursus time management is geschikt voor iedereen die het gevoel heeft te weinig controle te hebben op zijn/ haar eigen en graag  effectiever en efficiënter zou willen werken. Er zijn doorgaans geen specifieke eisen of restricties op het gebied van vooropleiding, branche, bedrijfsgrootte, niveau of iets dergelijks. Simpelweg iedereen die zijn/ haar vaardigheden op het gebied van timemanagement wil verbeteren en meer ontspannen wil werken, kan een cursus time management gaan volgen.

Wat levert een het op?

Wanneer een cursus time management doorgaans succesvol is afgerond, is de medewerker in kwestie (in principe) weer in controle over de eigen tijd en agenda en is de klok niet langer vijand nummer 1. Er is inzicht verkregen in de eigen manier van werken  en er is geleerd om een betere structuur aan te brengen in de eigen werkzaamheden. Er kan vervolgens vaker ‘nee’ gezegd worden tegen zaken en delegeren van werkzaamheden is ook minder een probleem. Potentiële ‘tijdvreters” worden vaker in een vroeg stadium geïdentificeerd en omzeild en men kan beter dan ooit ‘professioneel dingen uitstellen’. Kortom: mensen kunnen na afloop van zo’n cursus doorgaans efficiënter en effectiever omgaan met de tijd.

Wat zijn de verschillen tussen diverse cursussen business development ?

Er zijn veel verschillende aanbieders en even zoveel verschillende typen cursussen time management. In de basis zit er niet veel verschil tussen het gedachtegoed. Alle cursussen stellen immers het effectiever en efficiënter omgaan met tijd centraal. De manier om dit te bereiken verschilt uiteraard wel van cursus tot cursus. Waar de ene opleider de methode ‘ Getting Things Done” centraal stelt, gaat de andere opleider bijvoorbeeld weer uit van een andere methode/ programma. Maar ook de lengte van cursus tot cursus kan enorm verschillen. Er zijn cursussen die bijvoorbeeld een half jaar tot een jaar duren en er zijn cursussen die met een middagje ”klaar” zijn. Verder is er ook nog een onderscheid te maken in professionaliteit van de aanbieders. Een groot deel van het cursusaanbod wordt verzorgd door individuele coaches, zzp-ers en 1-pitters. Er zijn aan de andere kant van het spectrum officiële partners van de time management methodes en uiteraard de erkende opleiders.

Hoeveel kost het?

Een gemiddelde cursus time management duurt 1 dag en kost ongeveer 700 euro. Uiteraard zijn hier weer tal van varianten op beschikbaar. Er zijn cursussen die gratis zijn en niet veel om het lijf hebben en er zijn cursussen waarbij u een jaar onder de pannen bent en u intensief opgeleid en getraind wordt. Bij dit soort trajecten kunt u al snel denken aan een paar duizend euro. Verder worden cursussen time management ook veel als incompany traject aangeboden. Dit is relatief goedkoper voor bedrijven omdat de cursuskosten worden verspreid  over meerdere medewerkers en er geen reiskosten worden gemaakt.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast.