Inkoopmanagement

Ketensamenwerking en veranderingen in de organisatie

leadership

In onze voorgaande blogs wezen mijn compagnon Nick Simonis en ik op het belang van keteninnovatie voor de concurrentiepositie van Nederlandse maakbedrijven. In deze bijdrage richt ik me op de effecten van ketensamenwerking voor de organisatie van de betrokken bedrijven, want één ding is zeker: nauwe samenwerking tussen productiepartners vraagt om een nieuwe kijk op interne processen.

Mijn naam is Judith Vermeulen en ik ben mede-eigenaar van Vekon Besturingstechniek in Made. Om beurten bloggen Nick en ik, ieder vanuit onze eigen ervaringen, overtuigingen en expertise rondom waardecreatie in de maakindustrie. Door u een blik achter de schermen van onze onderneming te gunnen, stellen wij ons open voor het uitwisselen van gedachten over nieuwe ontwikkelingen in onze branche.

Het doel van onze blogs is het bevorderen van de samenwerking en het faciliteren van groei van bedrijven in de maakindustrie door ervaringen te delen en informatie uit te wisselen.

Gezamenlijke doelen

Voor succes door samenwerking en het optimaliseren van toeleveringsketens is het nodig dat alle partijen binnen die keten een vertrouwensrelatie met elkaar aangaan en transparant durven zijn over hun werkwijze. Alleen op deze basis kunnen we onderling openlijk van gedachten wisselen en gezamenlijk de gehele productieketen optimaliseren. Alle betrokken partijen moeten zich vrij voelen om vragen te stellen, zodat alle aspecten van het complete proces in beeld worden gebracht. Hoe gedetailleerder dit beeld wordt, hoe talrijker de mogelijkheden om gezamenlijk concrete verbeteringen te realiseren.

Nu hoor ik u denken: het is bij veel bedrijven niet bepaald de gewoonte om externe partijen in de eigen keuken te laten kijken, dus hoe bereik je dat dit wel gebeurt ? Door zelf het goede voorbeeld te geven en je eigen keuken open te stellen en door een gezamenlijk doel te bepalen.

Bij Vekon weten we uit eigen ervaring: om ketens te kunnen optimaliseren moet je eerst alle efficiëntiebepalende factoren helder in beeld hebben. Keteninnovatie kan alleen ontstaan wanneer alle ketenpartners bereid zijn om openheid van zaken te geven. Want wie zelf open is mag zelf ook vragen stellen, bijvoorbeeld over het procesverloop bij partnerbedrijven en over financiële details. Door vragen te stellen wordt zichtbaar wat de onderscheidende competenties van de ketenpartners zijn en op welke terreinen zij elkaar kunnen aanvullen. Daarnaast wordt duidelijk welke activiteiten het best gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd – denk aan de gemeenschappelijke inkoop van materialen en gereedschappen, het gezamenlijk ontwikkelen van testopstellingen of het nadenken over duurzaam verpakkingsmateriaal.

Een tweede manier om het onderling vertrouwen te bevorderen is het verwoorden van een gezamenlijk doel, bijvoorbeeld het verhogen van de klantwaarde en/of het minimaliseren van materiaalkosten en doorlooptijden. Want om samen naar een succesvolle toekomst te navigeren is een stip aan de horizon handig, een doel dat alle betrokken ketenpartners nastreven en onderschrijven. Eigenlijk is het heel eenvoudig: communiceer openhartig over je eigen processen, wees daarbij niet bang om ook je zwaktes te delen, stel vervolgens ook zelf veel vragen aan je ketenpartners en wijs een gezamenlijk doel aan. Doe je dit structureel, dan wordt al snel duidelijk waar je samen met je ketenpartners de grootste verbeteringen kunt bewerkstelligen. En vergeet ook niet om elk project gezamenlijk goed te evalueren, van de inkoop van materialen en het transport tot de omvang van de batches, de faalkosten en de gerealiseerde doorlooptijden. Je weet dat een ketensamenwerking zich in de goede richting ontwikkelt als de ketenpartners ook zaken die misgaan durven aan te kaarten – want eerder behaalde resultaten mogen dan geen garantie bieden op toekomstig succes, we leren wel het meest van de fouten die we maken.

Functionele vraagstelling

Een van de belangrijkste taken voor een geslaagde waardecreatie door keteninnovatie ligt bij de opdrachtgevers – het is van belang dat zij inzien dat een minder technisch specifieke en meer functioneel gerichte vraagstelling aan de basis van een optimale waardecreatie staat. In een goede ketensamenwerking vraagt de opdrachtgever, bijvoorbeeld een Original Equipment Manufacturer (OEM) nog voordat de opdracht wordt geformuleerd alle ketenpartners aan tafel om mee te denken en hun expertise in te brengen.

Door de technische invulling van een gewenste functionaliteit meer bij de ketenpartijen neer te leggen benut je de beschikbare expertise als opdrachtgever vele malen beter, voorkom je dat iedereen probeert te voldoen aan een technische oplossing die vanaf de start niet de meest ideale oplossing was en zorg je voor een optimale betrokkenheid van de partners. Deze benadering vraagt ook om een meer multidisciplinaire aanpak.

[alert type=”info” title=”Leestip: Inkoop moet meer oog hebben voor resultaat “] Lees het artikel

Neem al bij het formuleren van de opdracht aspecten als beschikbaarheid van materialen, service, uitwisselbaarheid van componenten, prijsvorming en productiemethoden in overweging, bespaar jezelf als opdrachtgever veel onaangename verrassingen en verheug je op het best haalbare resultaat voor je geld.

Welkom in de wereld van de ketensamenwerking!

Auteur: Judith Vermeulen, Managing director/owner van Vekon B.V. Vekon BV is een ISO-gecertificeerd elektrotechnisch productiebedrijf, gespecialiseerd in het (mede-)ontwikkelen, samenstellen en uit voorraad leveren van besturingskasten en -systemen. We verzorgen de paneelbouw, zowel seriematig als op projectbasis, voor klanten in sectoren als industrie, transport, maritiem, offshore en apparaten- en machinebouw. Door het toevoegen van onze kennis en het overnemen van een (deel van) het productieproces, streven we naar een bijdrage aan het succes van de klant.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten