HRM

Learning Agility van medewerkers: ‘De toekomst is niet statisch meer

leadership
Koen Hofkes, CEO HFMtalentindex over Learning Agility van medewerkers: ‘De toekomst is niet statisch meer. Het staat allerminst vast dat medewerkers die op bepaalde kwaliteiten zijn geselecteerd, die kwaliteiten morgen überhaupt nog wel nodig hebben in hun functie. De wereld is zoveel complexer geworden, is zoveel meer aan verandering onderhevig, niet in de laatste plaats door de razendsnelle ontwikkelingen in de ict. Bestaande business-modellen gaan veel eerder op de schop. We zien dat bij vrijwel al onze klanten, ongeacht in welke branche ze actief zijn.’

‘Vroeger, zo’n vijftien jaar geleden, wisten onze klanten heel goed waarom ze bepaalde medewerkers binnenhaalden, op welke plek ze het beste tot hun recht zouden komen, hoe ze zich goed konden door-ontwikkelen tot manager of partner. Maar tegenwoordig is dat aanzienlijk moeilijker geworden. We weten nauwelijks meer wat ons morgen te wachten staat, de toekomst is zoveel onzekerder dan voorheen.’
‘Wil je als organisatie zo goed mogelijk kunnen inspelen op die snel veranderende omgeving, dan stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit en het leervermogen van medewerkers. Hoog én laag in de organisatie! De medewerkers zijn immers het belangrijkste kapitaal van organisaties. Samen maak je de toekomst!’ ‘De vraag die wij tegenwoordig krijgen, is dan ook veel meer gericht op het in kaart brengen van die kwaliteiten van medewerkers, die vat geven op die onzekere toekomst. Onze klanten weten niet exact wat morgen nodig is. Maar ze verwachten van HFMtalentindex wel dat we kunnen voorspellen welke medewerkers het beste kunnen omgaan met die onzekere toekomst. Wie draagt er wel en wie draagt er niet proactief bij aan het aanpassingsvermogen van de organisatie als geheel? Oftewel: welke medewerkers zijn het meest Learning Agile?’

Learning Agility

‘Learning Agility staat voor het vermogen van medewerkers om op basis van nieuwe ervaringen snel én flexibel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen, en dat gedrag vervolgens ook succesvol toe te passen. Medewerkers met een hoge Learning Agility benutten hun ervaringen meer, zoeken meer naar nieuwe uitdagingen, staan open voor feedback, leren ineffectief gebleken gedrag snel af. Denk aan medewerkers die niet alleen graag collega’s helpen met een nieuw computersysteem, maar hen direct ook overtuigen van de meerwaarde van dat systeem.’
‘Medewerkers met een lage Learning Agility leren daarentegen weinig of niets van nieuwe ervaringen, zij blijven steken in oude gewoonten, vasthouden aan oud gedrag. Denk aan medewerkers die zich vooral verzetten tegen reorganisaties en dat ook ostentatief uitdragen richting collega’s. Met negatieve prestaties voor de gehele organisatie tot gevolg.’

LEES MEER /HRM OPLEIDINGEN / INSCHRIJVEN GRATIS WEBINAR HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten