HRM

Met de Wet flexibel werken wordt dit jaar een flexibel jaar

leadership

Het begin van een jaar is altijd een moment waarop er weer diverse veranderingen in de wetgeving worden doorgevoerd. Een aantal daarvan heeft ook gevolgen voor de werkvloer, zoals de Wet flexibel werken. Zo heeft Den Haag met ingang van dit jaar het ‘loonzakje’ definitief dood verklaard. Vanaf 1 januari 2016 is de werkgever namelijk verplicht het deel van het loon gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal over te maken. Contante betalingen zijn alleen nog mogelijk voor het deel van het loon boven het wettelijk minimumloon. Met ingang van 1 januari 2016 geldt dat dus voor alles boven de 1524,60 euro per maand.

Wet flexibel werken

Maar veel belangrijker nog is de invoering per 1 januari van dit jaar van de Wet flexibel werken (Wfw). Deze wet moet bevorderen dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om thuis of ergens anders en op voor hen gunstige tijden te werken.

Dit betekent dat HR-professionals verzoeken van werknemers kunnen krijgen om hun arbeidsplaats te wijzigen (bv. enkele dagen thuiswerken). Als de werkgever dit verzoek wil weigeren, dient hij daarover overleg te plegen met de werknemer. Het is raadzaam om vooraf goed na te denken over inhoudelijke argumenten als een dergelijk verzoek binnenkomt. De werkgever kan dit namelijk alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.  

Ook dient er rekening te worden gehouden met praktische zaken, zoals de inrichting van de werkplek thuis, het inboeken van de variabele werkuren en het onderhouden van voldoende contact met collega’s.

Happy

Het is echter wel raadzaam om goed te luisteren naar de wensen van medewerkers met betrekking tot het flexibel werken. Flexibel werken maakt ons namelijk gelukkig, zo meldde het ministerie van Sociale Zaken al in 2010.

We kunnen daardoor ons privéleven beter combineren met ons werk. En dat geeft rust. Gelukkig lukt dat in Nederland al jaren heel aardig. Uit de Arbobalans van 2010 blijkt dat in 2009 één op de vijf werknemers een flexibele arbeidsovereenkomst had, zoals een tijdelijke baan, of werk als oproep-, inval- of uitzendkracht. Inmiddels is het aantal flexibele werknemers tot boven de 35 procent gestegen.

Nederland blijkt ook een van de koplopers in Europa te zijn van plaatsonafhankelijk werken, samen met Zweden en Denemarken. Een mogelijke verklaring hiervoor is de goede breedbandvoorzieningen voor een groot deel van Nederland.

Productiever

We gaan dit jaar dus massaal flexibel(er) werken. En als we dat dan toch gaan doen, is het nieuwe jaar ook een goed moment om te starten met het gebruik van een nieuw computersysteem. Zoals bijvoorbeeld een e-HRM systeem. Dit blijkt in de praktijk ook een stimulans te zijn voor het zogenoemde tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld via een app op hun smartphone de werktijden invullen en bijhouden. Tegelijkertijd komen er steeds meer apps om contact te houden met de collega’s op kantoor. Daarmee winnen we weer een stukje vrijheid en productiviteit en zeg nou eerlijk, wie wil dat niet in 2016?

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten