Digitalisering & ICT

Bestuurders en ICT: ‘Software is geen auto’

leadership

Bestuurders zien ICT en met name software als iets dat moeilijk ‘vast te pakken’ is. Software is immers iets heel anders dan een auto. Maar ook de kwaliteit van software is meetbaar. Certificaten uitgeven voor softwarekwaliteit zou geen gek idee zijn.

Bijna mijn hele werkzame bestaan loop ik rond in de ICT. Al toen het nog automatisering heette. Ik was erbij toen de eerste PC’s naar binnen werden gesjouwd, maakte functionele ontwerpen, werd projectleider, leidde ICT-bedrijven en mocht dwarskijken als consultant. In mijn jaren bij het Rijk maakte ik mee hoe belangrijk ICT is geworden voor bijna alles wat de overheid doet en zag ik de enorme vorderingen die zijn gemaakt met de toepassing ervan. [sidebar name=”In-post advertisement “]

Nederland doet het goed op de internationale lijstjes en met de komst van de smartphone werd digitale dienstverlening gemeengoed. ICT is letterlijk overal, software is zo’n beetje het DNA van de samenleving geworden.

Gedurende al die jaren voerde ik soms lastige gesprekken met bestuurders over het nut en de noodzaak van ICT. Niet zelden stuitte ik op onbegrip en afstandelijkheid. Dat snap ik best. ICT’ers spreken een eigen taal. Het barst van de acroniemen en Engelstalige vaktermen. Maar meer nog: je kunt software niet zien, de digitale wereld is abstract en ongrijpbaar.

Een inbraak in je huis blijft niet onopgemerkt, een inbraak in je computer vaak wel. Om deze abstractie te doorbreken, worden daarom vaak metaforen gebruikt uit de fysieke wereld. Digitale snelwegen, informatiehuizen en digitale kluizen prikkelen de verbeelding omdat ze aanraakbaar zijn. Nullen en enen zijn dat niet. Die ongrijpbaarheid maakt ICT lastig voor bestuurders.

Als software een auto was, zou de bestuurder weten wat de topsnelheid is, hoe je ’m afsluit, hoe vaak er onderhoud nodig is, wat ongeveer de waarde en het energiegebruik is en of dit de software is die je nodig hebt. Om zeker te weten dat je een goede koop doet, zijn er garanties, keuringen en verzekeringen.

En als je een auto of een -onderdeel op de markt wilt brengen, moet je aan de nodige voorwaarden voldoen. Volgens de RDW zijn voor een moderne auto ruim veertig certificaten nodig. Maar software is geen auto. Het aantal certificaten dat je nodig hebt om software op de markt te brengen…..is nul. [sidebar name=”In-post advertisement 5 “]

En toch is software wel degelijk vast te pakken. De kwaliteit van de enen en de nullen zit ’m in aspecten als de onderhoudbaarheid, de veiligheid, de gebruikersvriendelijkheid en de koppelbaarheid. Die kun je meten door de code te analyseren. Om uitspraken te doen over bijvoorbeeld de veiligheid en de kosten van het onderhoud.

Door te meten, wordt software tastbaar en daarmee wordt het leven van bestuurders makkelijker. Door te meten, zal de kwaliteit verbeteren. Certificaten voor softwarekwaliteit is geen gek idee. En de waardering voor overheids-ICT? Die zal toenemen.

Auteur: Maarten Hillenaar was de eerste Chief Information Officer (CIO) van de Rijksoverheid. Als CIO zorgde hij ervoor dat informatie en ICT beter worden ingezet in de primaire en ondersteunende processen van de Rijksdienst. Speerpunten in zijn beleid waren de vergroting van de samenwerking op ICT-gebied tussen ministeries, het werken vanuit één I-strategie, de betrokkenheid van het topmanagement en het realiseren van een robuuste informatie-infrastructuur, waarvan het terugdringen van het aantal rekencentra onderdeel is. Meer infomatie over Maarten Hillenaar

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten