Inkoopmanagement

Tijd voor een ”reversed Dupont-model”

leadership

Deal! en NEVI hebben voor de tweede keer de Nationale Inkoopenquête uitgevoerd. Er zijn in de top vijf van inkoopissues maar kleine wijzigingen zichtbaar ten opzichte van de eerste meting in 2014. ‘Kostenreductie’ voerde de lijst in 2014 aan; deze positie wordt in 2016 geprolongeerd. Inkoopmanagers steken over het algemeen dus (nog steeds) de meeste energie in de bottom-line.

Opmerkelijk dat we dus nog altijd denken dat we de meeste waarde toevoegen met onze race to the bottom. Het lijkt wel alsof we hiermee in de ‘veilige modus’ staan. Is deze nummer één positie wel gerechtvaardigd? Die vraag is moeilijk objectief te beantwoorden. Je vraagt een kalkoen immers ook niet wat er op het kerstmenu staat…

Business alignment staat op een magere gedeelde vijfde plaats. Ik vraag me daarom hardop af of inkoop die hele business wel begrijpt en, als dat al het geval is, er überhaupt wel eens naar luistert. Uit een aantal recente studies blijkt dat de top 10 van problemen die ‘de business’ ervaart, bestaat uit: onzekerheid in de economie, globalisering, innovatie, politieke stabiliteit, technologie, diversiteit, complexiteit van markten / supply chains, reputatie en medewerkers vinden en binden. Inkoop draagt met kostenbesparingen niet bij aan één van deze problemen! 

Dupont leerde ons dat kosten besparen door inkoop de meeste impact heeft op de winstgevendheid van alle disciplines in een organisatie. Iedere niet aan leveranciers uitgegeven euro komt direct onderaan de streep terug. Terwijl iedere euro meer omzet slechts voor een klein deel onderaan in de P&L zichtbaar is. Wordt het geen tijd een reversed Dupont-model te ontwikkelen? Eén waaruit blijkt wat de grootste waardedrijvers zijn van de business?

Het reversed Dupont-model moet aangeven wat de hefboom is tussen iedere euro uitgegeven aan de inkoopfunctie en de gecreëerde meerwaarde voor klanten van de organisatie, het concurrentievoordeel of de omzet en marge. Voor de publieke sector gaat het dan om eerder behaalde beleidsdoelen en vergrootte welvaart voor de burger. Iets lastiger te meten misschien, maar zeker te doen.

Ik hoor het té vaak zeggen: “We stellen de business centraal”. Vaak sociaal wenselijke prietpraat en loze woorden. Papegaaien van Gerco Rietveld. Ga als inkoper eens écht in gesprek met ‘de business’ en bedenk dan zelf wat je voor ze kunt doen. Vraag het ze in eerste instantie niet. Naar mijn idee moet je ‘de business’ niet vóór jou laten bedenken wat je voor ze kunt doen.

[alert type=”info” title=”Leestip: Binnenkort van start: Inkoopmanagement & Procurement (Post HBO)”] Lees het artikel

Dan kom je niet veel verder dan de winnaar van de Deal!NEVI- enquête uit 2014 en 2016. Doe je dat wel (of erger nog, doe je helemaal niets) dan weet ik nu al wat in 2018 weer uit de Nationale Inkoopenquête komt. Daar hoef je geen trendwatcher voor te zijn…

Auteur:  Wim Nieland. Wim Nieland is directeur publiek bij adviesbureau Aeves. Aeves adviseert, levert interim oplossingen en voert executive search diensten uit voor alle commerciële functies binnen uw organisatie (inkoop, sales, marketing en communicatie).

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.