Business Development Innovatiemanagement

Topsector Life Sciences & Health

leadership

In Nederland, maar ook in heel Europa, neemt door de vergrijzing de zorgvraag toe. Bovendien wil iedereen vitaal oud worden, dus ook de lat komt hoger te liggen. Hierdoor leggen de zorguitgaven een steeds groter beslag op het beschikbare budget. Dit is de grote maatschappelijke uitdaging van de zorg. De topsector Life Sciences & Health gaat de uitdagingen op weg naar vitale burgers en een gezonde economie aan.

Nederland heeft een sterke positie in de mondiale LSH-sector. Het biomedische onderzoek bij de Nederlandse universitair medische centra en universiteiten staat in de internationale ranglijsten zeer hoog genoteerd. Nederlandse bedrijven ontwikkelen baanbrekende innovaties voor de snelgroeiende internationale markt van de gezondheidszorg. Door een unieke combinatie van kennis en kunde biedt deze sector grote kansen voor onze kenniseconomie.

De sector Life Sciences & Health is één van de 9 sectoren die het Kabinet heeft aangewezen als topsector. De sector beslaat het brede terrein van medische technologie tot (bio)farmacie, van regeneratieve geneeskunde tot gezondheidsinfrastructuur.

LEES MEER /  BUSINESS DEVELOPMENT MASTERCLASS IN LIFE SCIENCE / INSCHRIJVEN GRATIS WEBINAR BUSINESS INNOVATION

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.