Groepstraining

teamontwikkeling

teamontwikkelingVeel organisaties zetten groepstrainingen in om hun personeel collectief bij te scholen en nieuwe kennis en/ of vaardigheden bij te brengen. Een groepstraining is een training of cursus die door de deelnemers gevolgd wordt als groep. Er wordt bij dit soort trainingen doorgaans een docent/ trainer (of personeelslid) gevraagd om zijn/ haar kennis en kunde te delen met de groep deelnemers in de vorm van een cursus. Vaak staat hierin de bedrijfscasus centraal. Het heeft als voordeel dat er meerdere medewerkers tegelijk getraind kunnen worden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld coaching; waar vaak 1-op-1 leren centraal staat. Daarnaast leert men ook van elkaar en kan men bepaalde bedrijfsspecifieke zaken met elkaar bespreken. Een veelgebruikt synoniem is incompany training of teamtraining.


Wat is de definitie van een groepstraining ?

Een groepstraining is een training die als collectief c.q. in groepsverband wordt gevolgd. Er wordt kennis en kunde gedeeld door een docent/trainer (of meerdere trainers) met als doel om kennisoverdracht te bewerkstelligen naar de groep. De aanwezigheid van meerdere deelnemers en de dynamiek van de groep is tevens nodig om het van meerwaarde te laten zijn. Waar individuele coachingsessies een individu bijvoorbeeld verder helpen, is het doel van een groepstraining vaak dat men als groep leert en kennis/kunde opdoet. Denk bijvoorbeeld aan een afdeling of een team van een bedrijf wat getraind moet worden op (betere) onderlinge communicatie, effectievere samenwerking, nieuwe wet- en regelgeving, (arbo)voorschriften, projectmanagement methodes, etcetera. Allemaal thema’s die als groep uitermate goed uitgelegd en geleerd kunnen worden waardoor het hier goed voor ingezet zou kunnen worden.

Waarom een groepstraining organiseren?

Er zijn diverse redenen om een groepstraining te organiseren. De belangrijkste en meest voorkomende reden is dat het collectief trainen van een groep, team of afdeling veelal als beste leeroplossing wordt gezien voor het oplossen/ invullen van bedrijfsspecifieke uitdagingen. Denk hierbij aan arbo/ehbo/veiligheidstrainingen voor medewerkers of een training die gericht is op het beter leren samenwerken met elkaar. Andere voorbeelden zijn trainingen over hoe het beste omgegaan kan worden met klanten of een training over de nieuwste software/programma updates. Een (incompany) training met een groep wordt vaak ook georganiseerd omdat het kostenvoordelen heeft in vergelijking met individuele trainingen/ coachingsessies. Een (open) training waarbij deelnemers vanuit verschillende disciplines/achtergronden deelnemen, is per deelnemer weer wat duurder. Omdat bedrijven doorgaans maar een (paar) mensen naar dit soort trainingen sturen, is het absolute bedrag vaak wel weer acceptabel.

Welke typen groepstrainingen zijn er ?

Er is geen vastomlijnde indeling in verschillende typen groepstrainingen. Ze zijn in principe te organiseren op alle mogelijke manieren. In een klassikale open vorm, op een digitale manier waarbij deelnemers online de training volgen of een mix van deze twee basisvormen. De training kan voorts kort zijn (1 dagdeel of 1 dag) of langer (bijvoorbeeld 3 dagen). De training kan met bepaalde intervallen plaatsvinden (bijvoorbeeld om de twee weken) en hierdoor 3 maanden duren. Of men kan de training in een keer (zonder interval) volgen waardoor de totale cursusduur weer relatief kort is (bijvoorbeeld 2 dagen). Tot slot kunnen groepstrainingen qua inhoud ook erg van elkaar verschillen. Er kan op locatie een theoretische kennissessie worden gebezigd. Er kan echter ook gekozen worden voor actieve rollenspellen in bijvoorbeeld de bossen of voor allerhande teambuildingsactiviteiten worden gekozen (denk aan raften, klimmen of survivallen). Kortom groepstrainingen zijn er in alle soorten en maten en er zijn geen vaste typen/ indelingen.

Wat levert het op?

Een training met een groep levert in de regel meer op dan puur de overgedragen kennis/ kunde van een docent. Dit komt vooral de door deelnemers, hetgeen zij inbrengen in discussies en de groepsdynamiek in het algemeen. Waar een individuele training vrij statisch en eendimensionaal is, kan een training met een groep bruisen en veel energie geven/ losmaken. Er ontstaan doorgaans diverse ”actie/reactie-patronen” tussen deelnemers en docent (en tussen deelnemers onderling), allerhande discussies waaruit weer nieuwe inzichten kunnen worden opgedaan en men kan ook mensen ontmoeten in een andere setting van waaruit weer nieuwe relaties kunnen ontstaan. De kern van de zaak is echter dat men als groep leert en vooral bij (incompany) groepstrainingen is dat vaak een doelstelling. Na afloop van de training dient men als groep verder te zijn gekomen en in de dagelijkse werksituatie vervolgens beter voor de dag te komen. De training dient hiervoor de noodzakelijke skills en vaardigheden aangeleverd te hebben. Uiteraard is het aan de deelnemers om de aangereikte kennis op te pakken, eigen te maken en het te internaliseren zodanig dat het individu, de afdeling/ team en de organisatie als geheel er uiteindelijk profijt van hebben en het bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen.

Voor wie is het geschikt?

Een groepstraining is in de regel geschikt voor iedereen. Het maakt in feite niets uit wat voor vooropleiding, leeftijd of werkervaring je hebt. Om in zijn algemeenheid een training te kunnen volgen, dient men te kunnen luisteren en informatie te kunnen verwerken. Wel is het zo dat, afhankelijk van het thema van een georganiseerde training, deelnemers een bepaald profiel dienen te hebben. Een training bedoeld voor financials, is eigenlijk alleen geschikt voor mensen die actief zijn in deze discipline. Mensen die niet binnen dit profiel passen, kunnen de training immers niet zo goed volgen omdat ze niet de juiste bagage/ kennis meenemen. Daarnaast is een training in een groep geschikt(er) voor mensen die goed in groepen gedijen dan voor mensen die individualistischer van aard zijn. Tijdens groepstrainingen wordt er sociaal gezien namelijk best het een en ander van je gevraagd in termen van persoonlijke inbreng, omgang met mede-deelnemers, meedoen aan opdrachten en discussies, ectetera.

Hoe haal je er het meeste uit?

Er wordt het meeste uit een training gehaald wanneer men op voorhand goed voorbereid is. Dit geld voor zowel de opdrachtgever van de training, de docent als de deelnemers. Wanneer je vooraf namelijk weet wat je wilt leren/ overbrengen en hier volgen een helder doel op handelt, haal je er per definitie meer uit dan mensen die dit niet doen. Daarnaast is het zo dat naarmate men actiever is tijdens de training (dus goed luistert en goed meedoet) dat men er logischerwijs ook meer uithaalt dan wanneer men een wat meer passieve houding aanneemt. Tot slot wordt er als groep meer bereikt, als de docent herhaal en evaluatiemomenten inbouwt. Zo kan er actief nagedacht en geholpen worden over het geleerde en wordt een training geen aaneenschakeling van nieuwe informatie zonder dat hier iets mee gedaan wordt.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een groepstraining laten zich niet makkelijk in kaart brengen. Dit komt omdat er geen standaard concept voor is. Wanneer het product wat vastomlijnder zou zijn geweest, zijn er makkelijker prijzen/kosten op te plakken. Dat is bij een training met een groep helaas niet het geval. In zijn algemeenheid kan echter wel gesteld worden dat een (incompany) training met een groep gemiddeld tussen de 250 en 1250 euro per dagdeel kost. De wat zwaardere trainingen voor professionals neigen hierbij wat meer naar de 1250 euro (denk aan managementtrainingen, experttrainingen) en de teambuildingsachtige trainingen wat meer naar de 250 euro per dagdeel.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast.