Incompany training

presentatie

presentatieBedrijven en organisaties zetten vaak incompany cursussen in om het eigen personeel bij te scholen, om kennis te laten nemen van nieuwe trends en ontwikkelingen en/ of om bepaalde vaardigheden bij te spijkeren. Het doel van dit soort trainingen is doorgaans dat men met de opgedane kennis beter bij moet kunnen dragen aan de organisatiedoelen. Het geleerde dient in vrijwel alle gevallen dan ook weer toegepast te kunnen worden in de dagelijkse werkpraktijk. In vergelijking met open trainingen is het geleerde tijdens interne bedrijfstrainingen veel concreter en relevanter voor veel medewerkers en daardoor vaak ook veel aantrekkelijker dan open trainingen.


Wat is een incompany training?

Wanneer bedrijven of organisaties trainingen organiseren op de eigen locatie, spreekt men van interne bedrijfscursussen. Vaak gaat het dan om speciaal voor het bedrijf samengestelde cursussen die ingaan op specifieke bedrijfsproblematiek. Voordat de training plaatsvind, gaan opleider en bedrijf eerst met elkaar in overleg om de wensen en behoeften van de organisatie goed in kaart te brengen. Wat dienen de deelnemers te leren, te kennen of te kunnen? Hoeveel tijd de cursus mag duren en uiteraard wat het budget is. Vervolgens gaat de opleider aan de slag met het samenstellen van een conceptprogramma en na akkoord met het definitieve programma en het produceren en bestellen van de bijbehorende lesmaterialen. Op een afgesproken datum/ data vindt vervolgens de cursus op locatie van het bedrijf plaats. In het kort kan zodoende gesteld worden dat een inhouse cursus een cursus is die is ontwikkeld op basis van bedrijfsspecifieke behoeftes en wensen.

Waarom een teamtraining organiseren?

Hieronder volgen een aantal redenen waarom een teamtraining de voorkeur geniet boven open cursussen.

Goedkoper

Het organiseren van een inhouse training is goedkoper dan deelnemen aan een open training. De kosten per medewerker zijn lager dan wanneer men deel zou nemen aan een reguliere open cursus. Er hoeft bij een inhouse training over het algemeen niet betaald te worden voor  extra reiskosten, catering, zaalhuur, etcetera.

Maatwerk mogelijk

Bij een inhouse cursus wordt er doorgaans afgestemd op de problematiek/ uitdagingen van het bedrijf in kwestie. De bedrijfscasus staat vaak centraal tijdens het programma. Andere wensen en behoeften van de opdrachtgever worden doorgaans ook meegenomen in de opzet van het programma. Er vindt zodoende maatwerk plaats.

Teambuilding

Interne bedrijfstrainingen dragen vaak bij aan de teamspirit. Dit is vaak een positief bijeffect van een inhouse training. Medewerkers werken tijdens dit soort trainingen immers vaak groepsgewijs aan opdrachten en maken elkaar zo andere settings, rollen en hoedanigheden mee wat weer bijdraagt aan  relatievorming en de onderlingen band.

Keuzemogelijkheden locatie

In principe vinden inhouse cursussen plaats op locatie van de opdrachtgever. Doorgaans een bedrijf. Het kan echter ook zijn dat de opdrachtgever de training juist in een andere setting op een andere locatie wil laten plaatsvinden. Dit om de medewerkers uit de bekende, vertrouwde omgeving te halen en in een andere, wellicht meer inspirerende omgeving te plaatsen.

Keuze groepsgrootte

Tot slot kan er bij de opzet van het programma tussen opleider en bedrijf bepaald worden wat de optimale groepsgrootte dient te zijn. Waar bij open programma’s een richtlijn bepaald kan worden (bijv 12 man), kan er bij de incompany training precies bepaald worden wat de groepsgrootte dient te zijn om een optimaal (leer)effect te bewerkstelligen.

Wat levert een teamtraining op ?

In vergelijking met een open training, kan een goed uitgevoerde inhouse cursus vrij veel opleveren. Het belangrijkste van de interne bedrijfscursus is dat er maatwerk wordt geboden waarbij het programma doorgaans geheel wordt toegespitst op de problematiek van het bedrijf in kwestie. Dit resulteert vaak in diverse positieve effecten. Deelnemers zijn meer betrokken en leren daardoor effectiever dan bij open programma’s.

Wat kost het?

De kosten die gemoeid zijn met een interne bedrijfstraining zijn in zijn geheel afhankelijk van de leerbehoefte. Wil de opdrachtgever een team laten deelnemen, een afdeling of wellicht het complete personeelsbestand? En hoeveel tijd is men bereid ervoor te nemen. Welke kwaliteit koopt men in? Gaat men voor het topsegment qua docenteninzet of kan men leven met een mindere kwaliteit docenten. Daarnaast kan de teamtraining op locatie bij het bedrijf in kwestie worden georganiseerd. In dat geval zal dit goedkoper zijn dan wanneer gekozen wordt om de training op een externe locatie te organiseren.

Hoe haal je het meest uit een interne bedrijfstraining?

Om het maximale resultaat te behalen uit een inhouse training, kun je een aantal zaken al doen. Begin vooral vooraf alvast met het leggen van een goed fundament. Hieronder volgen een aantal tips.

Bepaal de leerdoelen van te voren

Allereerst is het belangrijk dat de leerdoelen aansluiten bij de bedrijfsdoelen. Kijk naar de huidige gang van zaken en bepaal hoe dit zou kunnen worden verbeterd. Waar wordt zoal tegenaan gelopen? Gaat de concurrentie sneller dan jullie of dient er een bepaald kennisniveau/ diploma te worden gehaald? Kortom: zet de doelen en de gewenste output op papier, bespreek ze met anderen zodat er tijdens de training geen verassingen zijn en men puur kan focussen op de inhoud van de training (en er niet tijdens de training nog gediscussieerd hoeft te worden over kaders, doelen en te behalen resultaat).

Mobiliseer collega’s en werk aan intern draagvlak

Wanneer u uw medewerkers alvast motiveert en enthousiasmeert voor aanvang van de training, dan is de kans logischerwijs veel groter dat men er meer uit gaat halen. Men kan elkaar immers naar een hoger niveau tillen en motivatie werkt vaak ook aanstekelijk en is dus bevorderlijk.

Betrek het management en zorg voor betrokkenheid

Begin in een vroegtijdig stadium met het betrekken van het senior management bij de inhouse training. Zonder dat zij er iets in zien of laat staan zonder een akkoord van hen, kun je niets beginnen. probeer een goed plan te presenteren waarin leerdoelen staan, afgestemd op de bedrijfsdoelen. Je zult zien dat wanneer het management enthousiast en betrokken is, dat hier een enorme motiverende werking van uit gaat richting de rest van de organisatie.

Breng organisatiecasussen in

Bedrijfscases helpen bij de inhouse training om zaken te concretiseren. De kijk van een deskundige op de processen van jullie organisatie of de mening van deze expert over trends en ontwikkelingen in het werkveld dragen allemaal bij aan een effectievere training. Probeer dus vooral om relevante en actuele cases te vinden binnen jullie bedrijf en ga hier tijdens de interne bedrijfstraining actief mee aan de slag.

Selecteer en kies de deelnemers bewust

Het belangrijkste van de training is dat de iedereen het eens is over het niveau en de leerdoelen. Om dit mogelijk te maken, selecteer en kies je zelf de groep deelnemers. De groep dient niet te gevarieerd te zijn. Idealiter bestaat de groep uit een groot deel gelijkgestemden en uit mensen die iets willen en liefst ook iets in de melk te brokkelen hebben.

Vergelijk en kies het beste aanbod

Bekijk en vergelijk de beste inhouse aanbieders. Ga niet voor korte termijn besparingen maar ga voor kwaliteit. Besef goed dat de tijd die vrij wordt gemaakt voor de training, veel duurder is dan de kosten voor de cursus zelf. Medewerkers kunnen deze tijd immers niet besteden aan reguliere werkzaamheden.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast.