Cursus IT

hr analytics

hr analyticsDe afkorting IT staat voor informatietechnologie en omhelst een gecombineerd vakgebied te weten: communicatie, computers en informatiesystemen. In de volksmond wordt het ook wel ICT genoemd; wat staat voor informatie- en communicatietechnologie. Alle producten en diensten die onder hardware of software vallen worden tot de IT-sector gerekend. Producten die als communicatieapparatuur te boek staan, worden onder de communicatietechnologie gerekend. Een informatietechnologie cursus leert deelnemers effectief om te gaan met informatietechnologie wat voor organisaties tot diverse (kosten) voordelen kan leiden.


Wat is een IT opleiding?

Een IT opleiding is een training met vraagstukken en uitdagingen op het gebied van IT, zoals opslag, Cloud, security, data-analyse, social media, etcetera. IT-ontwikkelingen volgen elkaar snel op en zorgen ervoor dat je met een IT-opleiding alle kanten op kunt en volop kansen hebt op een baan. IT-cursussen heb je voorts in alle soorten en maten; lange en korte cursussen, duur en goedkoop, makkelijk en moeilijk. Maar alle cursussen hebben gemeen dat ze deelnemers bijspijkeren op het effectiever gebruik van informatietechnologie met als doel hier bepaalde voordelen mee te kunnen behalen. Vaak zijn dat kostenbesparingen voor bedrijven maar het kunnen uiteraard ook doelen zijn als veiligheid en/ of privacy waarborgen.

Welk doel dient een cursus IT?

Het volgen van een cursus op het gebied van informatietechnologie heeft vaak als doelstelling kennis en kunde bij te brengen aan de deelnemer opdat hij/ zij (weer) effectiever kan werken met IT. Aangezien de digitale wereld in rap tempo verandert, wordt het ook steeds belangrijker voor zowel individuele medewerkers als voor organisaties als geheel, om goed op de hoogte te blijven van IT-trends en -ontwikkelingen. Voor individuen is het belangrijk omdat er op deze manier geïnvesteerd wordt in de eigen carrière. Zonder up-to-date-IT-kennis is er op een bepaald moment geen bestaansrecht meer voor bepaalde functies. Men kan op een gegeven moment dan overbodig worden en/ of wegbezuinigd worden. Voor organisaties is het voorts belangrijk om bij te blijven omdat het ontberen van goede IT-kennis of IT-medewerkers de concurrentiepositie kan verzwakken.

Waarom is het belangrijk?

Het volgen van een cursus helpt deelnemers aan extra vaardigheden waarmee zij binnen hun bedrijven weer effectiever met informatietechnologie kunnen werken. Naarmate men beter op de hoogte is en betere vaardigheden heeft, levert dit in de regel talloze voordelen op voor bedrijven. Denk hierbij aan verder automatisering; wat enorme kostenvoordelen met zich mee kan brengen. Effectiever IT-securitybeleid, wat kan leiden tot het voorkomen of effectief bestrijden van digitale aanvallen van buitenaf. Het missen van kennis op dit gebied, kan zelfs het voortbestaan van bedrijven in gevaar brengen. Daarnaast kan er gedacht worden aan het makkelijker maken van communicatie tussen medewerkers/ klanten wat weer kan leiden tot marketing/ concurrentievoordelen. Kortom: er zijn veel redenen om een cursus te volgen waarbij ze voor bedrijven over het algemeen grotendeels van grote toegevoegde waarde zijn.

Voor wie is het geschikt?

Werken in de IT-sector is niet voor iedereen weg gelegd. Het volgen van cursussen op dit vakgebied zodoende ook niet. Allereerst is het belangrijk om affiniteit met informatie- en computertechnologie te hebben. Ten tweede dien je er ook ‘equiped’ voor te zijn. Hiermee bedoelen we dat er naast interesse ook aanleg/ niveau aanwezig dient te zijn om er goed in te worden. Dat gezegd hebbende staat het iedereen uiteraard vrij om wel/ niet een cursus te volgen. Al zijn er bij bepaalde opleiders wel criteria / restricties om wel/ niet deel te mogen nemen aan een cursus. Het kan ook voorkomen dat er een persoonlijke intake wordt gedaan om te bepalen of iemand geschikt is voor een bepaalde cursus. Tegenwoordig zijn de meeste IT opleidingen overigens gericht op een deel van de totale branche, zodat er in principe altijd voldoende opties zijn om te te specialiseren in een bepaalde richting.

Wat levert het op?

Het volgen van een IT (management) opleiding levert in de regel extra kennis en vaardigheden op waarmee zowel het individu als het bedrijf voordeel heeft. De kern van de zaak is dat er effectiever gewerkt kan worden met informatietechnologie. Wat specifieker kan gesteld worden dat deelnemers van een IT opleiding na afloop een bredere basis hebben waarmee men zich verder kan ontwikkelen in IT. Er zijn nieuwe inzichten opgedaan over de verschillende IT-disciplines en  de rol die daarin gespeeld kan worden. Er is inzicht in wat er nodig is in bepaalde IT-functies en wat de eigen kwaliteiten/ niveau op dit moment zijn (en wat er eventueel nog geleerd zou moeten worden). Er is inzicht opgedaan in de relatie tussen IT en de organisatiedoelen als ook het belang van goede managementinformatie en het belang ervan voor bedrijven. Uiteraard zijn er nog veel andersoortige IT-cursussen te benoemen (denk aan programmeren, ontwerpen, implementeren, etcetera). We hebben ons hierboven echter even beperkt tot een IT-managementcursus.

Wat zijn de verschillen tussen diverse cursussen?

Er zijn duizend en een verschillen tussen diverse IT-cursussen. Niet alleen in lengte, duur, kosten, functie, maar bovenal ook in het IT-domein/ discipline. Hierna vind je een overzicht van de veelheid aan IT-domeinen. Bijvoorbeeld: informatiekunde, kunstmatige intelligentie, it beheer, it management, bedrijfskundige informatica, technische informatica, etcetera. Hierbinnen zijn uiteraard allerhande IT-cursussen te volgen. Wellicht zou er op een hoger abstractieniveau gesteld kunnen worden dat er een belangrijk verschil zit tussen bepaalde opleiders. Zo zijn er de gespecialiseerde IT-opleiders: zij hebben vaak de beste en meest actuele It-kennis. De algemene opleiders hebben vaak iets bredere IT-opleidingen waarbij er vaker ook koppelingen worden gemaakt met andere vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan Business & IT of Softwareontwikkeling en het vermarkten ervan. Daarnaast zijn er (uiteraard) verschillen in praktische vaardigheden (programmeren, ontwikkelen, etcetera) en theoretische kennis (IT-strategie, IT-ontwikkelingen, ectetera).

Hoeveel kost het?

IT-cursussen worden in grote getale aangeboden en kennen een enorme variëteit. Om deze reden is het lastig om iets eenduidigs te melden  over de kostencomponent van IT-cursussen. Zo kun je bijvoorbeeld een korte eendaagse cursus Word/ Excel volgen of kun je een tweejarige Executive Master Informatietechologie volgen. Het mag duidelijk zijn dat hier een behoorlijk verschil in kosten tussen zit. Wanneer er uitgegaan wordt van een standaard IT opleiding van twee dagen over een courant onderwerp als: programmeren/ automatiseren/ beveiligen, dan dient u rekening te houden met een gemiddelde prijs van 1000 euro.(ex btw). U volgt zo’n cursus dan met een groepje van ongeveer 10 personen onder leiding van een docent. Hier zit dan in principe alles bij in: literatuur, catering en de colleges. IT cursussen worden overal in het land aangeboden, waardoor het in de lijn der verwachting ligt, dat u niet ver hoeft te rijden. Reiskosten zijn hier dan ook niet meegenomen in onze kostenberekening.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast.