Financieel Management

Verandering in de WGA-markt: Werkgevers moeten actie ondernemen

leadership

Gelijke uitgangspunten voor de premiebepaling van de publieke én private WGA-verzekering is nagenoeg een feit. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met het wetsvoorstel Verbetering hybride WGA-markt. De kwaliteit van de risicobeheersing wordt hiermee weer bepalend voor de financieringskeuze. Dit komt de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten ten goede, wat voordeel oplevert voor werkgever én werknemer.

WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd, wat leidt tot één financieel risico (en dus één Whk- of verzekeringspremie).

Bij keuze voor het WGA-eigenrisicodragerschap (private financiering) blijven de staartlasten achter bij UWV.

Bij terugkeer naar UWV (van privaat naar publiek) wordt de premie gebaseerd op basis van de totale historische WGA instroom, ongeacht of die bij UWV of bij een private verzekeraar is ontstaan.

Werkgevers betalen indirect 10 jaar lang de WGA-uitkeringen aan hun (voormalig) werknemers. Na jaren van verplichte verzekering via UWV kunnen werkgevers sinds 2007 ook kiezen voor een private verzekeraar (het zogenaamde WGA-eigenrisicodragerschap).

Deze keuzevrijheid leidde tot veel uitstappers bij UWV: In 2013 was ruim 50% van de totale Nederlandse loonsom WGA-verzekerd via een private verzekeraar. In 2014 kwam voor het eerst een maas in de wet naar buiten: terugstap naar UWV bleek te kunnen tegen een minimumpremie, ook al had je als werkgever veel WGA-uitkeringsgerechtigden (dus hoge kosten!) in de boeken. Een groot financieel voordeel. Alhoewel het een korte termijn premievoordeel bleek te zijn, stapten veel werkgevers toch terug naar UWV. De bij de private partij ingezette re-integratie activiteiten van WGA’ers stopten abrupt.

Daarnaast was het WGA-eigenrisicodragerschap voor de bij UWV achtergebleven werkgevers bijna onmogelijk geworden. Doordat de lopende WGA-risico’s direct overgingen bij de overstap naar het eigenrisicodragerschap, was er een enorme instapdrempel ontstaan. Werkgevers die graag aan re-integratie wilden werken zaten vast aan UWV.
Het hybride stelsel bleek niet meer te werken met stagnerende re-integratie als onwenselijk gevolg voor de betrokken werknemer én voor de maatschappij als geheel. Reparatie van de wet was derhalve noodzakelijk.

 
Veranderingen WGA-markt
Vanaf 2017 verandert de WGA-markt waardoor werkgevers nu al actie moeten ondernemen:
De publieke Whk-premie wordt gebaseerd op het werkelijke actuele risicoprofiel van de werkgever. Terugstap naar UWV tegen een standaard minimum premie is daarmee verleden tijd geworden.
De financiering en re-integratie verantwoordelijkheid blijft bij de verzekeraar waar de “schade” is ontstaan.

Lopende WGA-risico’s blijven bij UWV achter, waardoor werkgevers zonder inloopkosten WGA-eigenrisicodrager kunnen worden.

De WGA-risico’s voor flexwerkers die ziek uit dienst zijn gegaan én voor medewerkers in vaste dienst worden samengevoegd tot één risico met dus ook één financieringsvorm/verzekering.

Focus op re-integratie
Optimale arbeidsparticipatie is het belangrijkste uitgangspunt voor alle aanpassingen. De focus wordt gelegd op re-integratie van de WGA-uitkeringsgerechtigde-uitkeringsgerechtigde. Een kortere WGA-uitkeringsduur is immers voor alle betrokkenen het beste. Werkgevers zullen dan ook kiezen voor de financieringspartij die het beste in staat is om de WGA-risico’s te verlagen.

Integrale WGA-aanpak
Verlagen van uw arbeidsongeschiktheidskosten is meer dan een financieringskeuze. Een financieringsvorm is alleen effectief als deze wordt gecombineerd met preventief gezondheidsmanagement, gedegen casemanagement en optimale benutting van SV-regelingen.

[alert type=”info” title=”Leestip: Utrecht Business Finance helpt ondernemers succesvol aan een bedrijfsfinanciering “] Lees het artikel

Auteur: Koos Jongeling, Partner Young Salary Interim Solution, Het is Koos zijn overtuiging dat “Personeelsadministratie” de basis is voor een substantiële meerwaarde bij organisaties en MKB bedrijven. Hij is in staat deze meerwaarde te realiseren door de financiële aspecten van Personeelsadministratie niet te vergeten, niet te onderschatten maar juist hierop te sturen. Ook beschikt Koos over een ruime ervaring in het uitvoeren ,leiding geven en implementeren van SPA.
In de afgelopen 15 jaar heeft hij naast het uitvoeren van interim opdrachten,  veel werkervaring opgedaan met SPA werkzaamheden (Profit / No Profit) en het verbeteren van SPA gerelateerde werkprocessen. Zijn creativiteit kan hij met name kwijt bij het ontwikkelen van nieuwe maatwerkoplossingen.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten