Inkoopmanagement

Kansen door verbetering leveranciers samenwerking

Samenwerken is van alle tijden. Hoe goed uw organisatie ook is, het kan niet in alles de beste zijn. Dus reden om te werken in een keten van bedrijven. U concentreert zich op de kernkwaliteiten waarmee U zich onderscheidt en zorgt ervoor dat U daarin heel goed bent. De beschikbare vrije kasstroom investeert U in de kernkwaliteiten. U verbetert distributiekanalen, producten, processen en zorgt dat uw personeel de juiste competenties heeft en houdt.

Maakt uw bedrijf al optimaal gebruik van de kernkwaliteit van uw leveranciers? Wordt er maximale waarde gecreëerd door alle samenwerkende bedrijven in de keten? Spreekt uw bedrijf met haar ketenpartners over marktpositie versterkende vormen van samenwerking?  Is er sprake van een win-winrelatie?

Samenwerken is van alle tijden. Hoe goed uw organisatie ook is, het kan niet in alles de beste zijn. Dus reden om te werken in een keten van bedrijven. U concentreert zich op de kernkwaliteiten waarmee U zich onderscheidt en zorgt ervoor dat U daarin heel goed bent. De beschikbare vrije kasstroom investeert U in de kernkwaliteiten. U verbetert distributiekanalen, producten, processen en zorgt dat uw personeel de juiste competenties heeft en houdt.

Maakt uw bedrijf al optimaal gebruik van de kernkwaliteit van uw leveranciers? Wordt er maximale waarde gecreëerd door alle samenwerkende bedrijven in de keten? Spreekt uw bedrijf met haar ketenpartners over marktpositie versterkende vormen van samenwerking?  Is er sprake van een win-winrelatie?

Het succes wordt bepaald door de zwakste schakel. Er is voor veel bedrijven nog een wereld te winnen.

Crisis en inkopen 2.0

Als het economisch minder gaat en de financiële weerbaarheid in gevaar is, wat zijn dan de opties om wendbaar te blijven op korte- en langere termijn?

De pijn leggen bij partners in de keten lijkt aantrekkelijk want je ontziet jezelf. Inderdaad je ontziet jezelf, maar alleen op de korte termijn. Ook uw succes wordt bepaald door de zwakste schakel. U heeft uw partners, uw leveranciers zelf en bewust gekozen omdat ze een kwalitatief goede dienst bieden tegen een goede prijs. Beter lijkt dus te zijn, samen sterk, live and let live.

ASML leverde dit jaar een knap schoolstaaltje van inkoop 2.0, of waren het misschien de partners van ASML die de eer verdienen? Of beter, zijn het ASML en haar partners samen die weten dat ze door hun nog intensievere samenwerking op meerdere vlakken hun gemeenschappelijke marktpositie versterken. Het gaat niet om de eer, het is business to business.

Kiezen voor elkaar, zoeken naar win-win, vertrouwen hebben in elkaar, er samen voor gaan, ook in tijden van crisis, dat is wat uw bedrijf en uw leveranciers weerbaar houdt.

Zoek de win-win en handel ernaar

Onderzoek kritisch de eigen performance, wat kan en moet beter? Zelf blijven doen, uitbesteden of toch maar weer insourcen. Baseer u op feiten, wees objectief. Bespreek met uw partners de alternatieven, op basis van vertrouwen, samen sterker.

Wat u besluit, draag het uit en benadruk het belang van de win-winrelatie voor de financiële weerbaarheid en de ondernemende wendbaarheid van uw bedrijf en uw partners. En voer de besluiten ook daadwerkelijk uit.

Maak het uw medewerkers zo gemakkelijk mogelijk om in de operatie uw besluiten uit te voeren, richt de processen erop in, zorg voor adequate ondersteunende hulpmiddelen. Klik hier en u weet het direct   

Het is niet alleen strategie

Veel krachtige besluiten zijn gesmoord en in de uitvoering een zachte dood gestorven.

Inkoop 2.0 gaat, of beter gezegd juist, ook over het operationeel borgen van de inkoopdoelen in de organisatie, de keuze om in een keten van bedrijven samen succesvol te zijn.

– Profiteer maximaal  van de afspraken met de gekozen leveranciers, nut de contracten uit.
– Maak het gebruik van de inkoopcontracten gemakkelijk voor de operationele organisatie.
– Zorg voor een geautomatiseerd  bestelproces dat gebruik van de afspraken bevordert en op ieder moment inzicht geeft in uw financiële verplichtingen.
– Voorzie lijnmanagers van informatie over de uitnutting van contracten en budgetten.
– Zorg voor een effectieve en efficiënte wijze van factuurafhandeling en betaling.

De partners in de keten leggen de basis voor een win-win met het op strategisch niveau kiezen voor elkaar, maar incasseren de daadwerkelijke winst door het realiseren van een volwassen samenwerking in de dagelijkse uitvoering. Bedrijven bepalen de gewenste route, gehoopt wordt dat ook in tijden van crisis, het zoeken en realiseren van win-winsamenwerking in de businessketen hoog in het vaandel staat.

Bron: Inkoopvandaag

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten