Business Development Innovatiemanagement

Wat zijn de verschillende innovatiestrategieën?

leadership

Innovatie binnen bedrijven kan op verschillende manieren. Vaak begint het bij het definiëren van een nieuwe markt of de huidige markt opnieuw te definiëren. In dit artikel staan de verschillende innovatiestrategieën centraal en bespreken we in welke situatie welke strategie het beste kan worden toegepast.

De drijfveren van innovatie

Voor elk bedrijf ziet een innovatiestrategie er anders uit, het is maatwerk. Het algemene principe is dat er gewerkt wordt richting een doel waarmee het bedrijf kan innoveren. Dit kan zijn: het uitbrengen van een nieuw product, het vergroten van het marktaandeel, efficiënter samenwerken, of de concurrentie voorblijven.

De eerste stap is dus de reden voor innoveren. Waarom wil een organisatie een innovatiestrategie toepassen? Vervolgens is het een keuze welke innovatiestrategie je toepast bij de organisatie. Er wordt grofweg een onderverdeling gemaakt in drie verschillende innovatiestrategieën.

1. Acquisitie en behoud van menselijk kapitaal

De eerste innovatiestrategie draait om behoud en acquisitie van menselijk kapitaal, één van de punten waarmee een organisatie zich daadwerkelijk kan onderscheiden van de concurrentie. Het voordeel van deze strategie is dat je hoogwaardige kennis binnenhaalt wat moeilijk te monitoren of te kopiëren is door concurrenten. Een nadeel van deze innovatiestrategie is dat menselijk kapitaal niet altijd even makkelijk te identificeren valt. Wat vooraf een goede keuze leek te zijn, kan na drie maanden wezenlijk anders uitpakken.

2. Innovatie door overname

Een tweede manier van innovatie richt zich op de overname van bedrijven (vaak start-ups). Het grootste voordeel van deze innovatiestrategie is dat het bedrijf veel sneller kan doorgroeien en tegelijkertijd eventuele opkomende concurrentie uitschakelt: de start-up wordt onderdeel van het bedrijf. Veel grote technologiebedrijven zoals Google en Facebook hanteren deze innovatiestrategie. Een bijkomend voordeel is dat je direct ook hoog gekwalificeerd menselijk kapitaal aantrekt. Uiteraard moet er wel voldoende liquide middelen aanwezig zijn om een overname mogelijk te maken. Dit is de reden waarom deze innovatiestrategie voor veel bedrijven geen optie is.

3. Investeren in Research & Development

Het meest sprekende voorbeeld van investeren in ontwikkeling van eigen producten is het bedrijf Apple. Door de ontwikkeling van het product in eigen hand te houden, zijn alle opbrengsten voor het bedrijf zelf. Als bedrijf heb je volledige controle over de productontwikkeling. De strategie van investeren in eigen onderzoek vergt wel een lange termijn visie die zeker in het begin weinig oplevert en zelfs verliesgevend kan zijn. Bovendien zijn de consequenties groot wanneer het product niet goed verkoopt.

Welk type innovatie past het meeste bij welke organisatie?

Het kiezen van de juiste innovatiestategie hangt onder andere af van de levensfase waarin de onderneming zich bevindt. Voor veel flexibele organisaties, zoals start-ups, is het aantrekken van menselijk kapitaal in eerste instantie de meest voorkomende strategie. Voor sommige bedrijven is investeren in eigen onderzoek voor nieuwe producten of diensten een mogelijkheid wanneer commitment voor de lange termijn bij de ontwikkeling van het product wordt aangegaan. Hierbij is het belangrijk dat er wordt uitgegaan van meerdere scenario’s om ook bij minder goede vooruitzichten deze innovatiestrategie te kunnen blijven toepassen.

Overnames van bedrijven zijn meestal alleen weggelegd voor bedrijven die veel cash op de bank hebben staan, of worden ondersteund door een investeerder die in een vroeg stadium de onderneming graag snel ziet doorgroeien.

Verantwoording van Business Development Manager

Naast de drie genoemde innovatiestrategieën zijn er nog veel andere varianten van innovatie die onder het takenpakket van een Business Development Manager vallen. De voornaamste taak van deze functie is het vernieuwen van de business door het toepassen van één of meerdere innovatiestrategiëen. Belangrijk hierbij is dat je als Business Development Manager steeds meer in nauw contact staat met de verkoopafdeling binnen een bedrijf. Belangrijke competenties die hierop aansluiten, zijn: analyserend vermogen van marktproposities, opbouwen van klantenportfolio en het opzetten van partnerships.

Binnen de opleiding Business Development & Innovatie wordt dieper ingegaan op de functie van Business Development manager en de hieraan gekoppelde onderwerpen. Vraag een gratis brochure aan voor meer informatie.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten