Business Development Innovatiemanagement

Wendbaarheid en stabiliteit: twee kanten van dezelfde medaille

leadership

Bestuurders denken soms ten onrechte dat ze moeten kiezen tussen snelheid en flexibiliteit enerzijds, en de stabiliteit en schaalomvang, anderzijds. Maar het tegendeel is waar! Onderzoek toont aan dat de bedrijven die beide kwaliteiten in huis hebben, het meest succesvol zijn.

Bedrijven kunnen wendbaarder worden door hun organisaties zo te ontwerpen dat ze zowel snel kunnen schakelen en tegelijkertijd de omvang hebben -liefst mondiaal- om snel te kunnen opschalen. Neem bijvoorbeeld Start-ups, zij staan bekend om hun snelle handelen, maar zodra ze groeien voorbij een bepaald punt hebben ze moeite om hun positie vast te houden. Als je kijkt naar grote gevestigde ondernemingen, die zijn op hun beurt weer vaak bureaucratisch geworden. In het proces van opschalen zijn regels, beleid en een hiërarchische organisatie ontstaan. Dit belemmert uiteindelijk hun vermogen om snel te schakelen.

AdEen wendbare organisatie heeft, paradoxaal genoeg, het vermogen om stabiel te zijn (veerkrachtig, betrouwbaar en efficiënt) en dynamisch (snel, wendbaar en adaptief) te zijn. Om deze paradox onder de knie te krijgen, moeten bedrijven structuren, governance afspraken, en processen ontwerpen met een relatief onveranderlijke set van kernelementen. Dit vormt een soort ‘backbone’. Tegelijkertijd moeten ze ook investeren in losse, meer dynamische elementen die snel aan nieuwe uitdagingen en kansen kunnen worden aangepast.

Met de onderstaande test kun je analyseren welke competenties een bedrijf in huis heeft.

agile-test

De onderzoekers van McKinsey ontdekten drie aandachtsgebieden, die bepalend zijn voor een goede balans tussen stabiliteit enerzijds en flexibiliteit anderzijds.
1. organisatiestructuur, die bepaalt hoe de middelen worden verdeeld;
2. bestuur, die dicteert hoe beslissingen worden genomen en
3. processen, die bepalen hoe de dingen gedaan te krijgen, inclusief het managen van de prestaties.

Uit een analyse, Organizational Health Index McKinsey, bleek dat bedrijven met zowel de snelheid en stabiliteit hebben een 70 procent kans om te worden gerangschikt in het bovenste kwartiel voor organisatorische gezondheid, dat tevens een goede voorspeller is voor sterke financiële prestaties.

Samenvattend is de essentie van organisatorische behendigheid de mate waarin een bedrijf zowel stabiel als dynamisch is. Als voorbeeld een product analogie. Smartphones hebben hardware en een besturingssysteem, die vormen de stabiele basis. Maar een dynamisch applicatie-laag zorgt voor een ‘open ruimte’ voor nieuwe apps die kunnen worden toegevoegd, bijgewerkt, gewijzigd en verwijderd zodat de telefoon kan blijven voldoen aan de eisen van dat moment.

Auteur: Frismakers

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten