Marketing Management

In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

leadership

Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee beter en sneller je marketingdoelstellingen kunt bereiken. Maar hoe kom je nu tot een goede contentstrategie? Hoe kom je aan kwalitatief goede engaging content? En hoe breng je deze content op een relevante manier onder de aandacht van uw doelgroep? Lees hieronder hoe u in 10 praktische stappen kunt komen tot een succesvolle contentmarketingstrategie.

Stap 1: Inventariseer de situatie

‘Contentmarketing; daar moeten we ook wat mee’. Een veelgehoorde kreet in menig boardroom. En begrijpelijk om hier direct mee aan de slag te gaan. Toch zou u voordat u hiermee gaat starten, eens goed na moeten denken of het wel zo slim is om hier direct mee te beginnen. Maar al te vaak stranden veelbelovende initiatieven op praktische haalbaarheid, budgetperikelen, gebrek aan commitment, expertise of simpelweg de juiste vaardigheden. Probeer eerst eens in kaart te brengen wat de kansen op succes zijn. Pols uw omgeving, collega’s en management eens hoe zij denken over uw initiatief. Kortom: bezint eer ge begint.

Stap 2: Wat zijn uw doelen?

Voordat u aan de slag gaat met (content)marketing, zou u er goed aan doen om eerst uw doelen helder te krijgen. Zonder duidelijke stip aan de horizon is het immers lastig koers houden, weet u niet waar u naar toe moet en hoe u daar het beste kunt komen. Als u uw doelen (nog) niet kent of niet inzichtelijk heeft gemaakt, is het handig om hier eerst mee te starten en daarna te bepalen welke actie wenselijk is.

Stap 3: Contentmarketing; waarom eigenlijk?

De doelen zijn bepaald en u denkt deze met een contentstrategie te gaan bereiken. Vergeet in uw enthousiasme vooral niet om uzelf de vraag te stellen of dit wel de juiste keuze is. Wellicht zijn er ook andere alternatieven die goedkoper, effectiever of eenvoudiger zijn. Wellicht past een contentaanpak niet bij de behoeften van uw doelgroep of ligt het niet in lijn met de bedrijfs- of marketingstrategie. Er zijn talloze redenen te geven om niet te kiezen voor een contentstrategie. Dus maak vooral een goede analyse alvorens u besluit hiermee aan de slag te gaan. Als uit uw analyse vervolgens blijkt dat een contentstrategie de beste optie is, dan is dit in elk geval de conclusie van een zorgvuldige afweging geweest. Bottom-line is contentmarketing maar een middel om een doel te bereiken en allerminst een doel op zich.

Stap 4: Waar bevindt de doelgroep zich?

Weet waar uw doelgroep zich bevindt. Op basis van gedegen inzicht en onderzoek weet u waar, wanneer en met welke frequentie uw doelgroep zich begeeft. U kent de dynamiek en weet wanneer en op welke kanalen uw doelgroep het meest ontvankelijk is voor commerciele boodschappen. U weet ook in welke vorm en op welke tijdstippen uw doelgroep het liefst bepaalde informatie tot zich neemt. Heeft u dit nog niet voldoende inzichtelijk? Doe dan eerst goed onderzoek hiernaar voordat u begint en er mogelijk later achterkomt dat u een verkeerde strategie hanteert en/of op de verkeerde kanalen heeft ingezet.

Stap 5: Hoe past contentmarketing in de huidige mediamix?

Uit de marketingstrategie is normaliter een mediastrategie voortgekomen met een bijbehorende mediamix. De vraag die in deze fase gesteld zou moeten worden is hoe een nieuwe contentstrategie in de huidige mediamix past? Als er traditioneel veel op offline wordt ingezet en uw nieuwe approach niet, kan dit potentieel voor veel problemen zorgen in de uitvoering. Probeer dus zoveel mogelijk om een balans te vinden tussen de bestaande mediastrategie en uw nieuwe strategie en zoveel mogelijk te kapitaliseren op bestaande zaken. Als er bijvoorbeeld al een printmagazine wordt uitgegeven, kan het lonen om eens te bekijken of er een online variant van kan worden gemaakt. Zo kunt u de bestaande content op een simpele manier hergebruiken en er uw voordeel mee doen.

Stap 6: Bepaal uw mediamix en uiteindelijke kanaalkeuze

De verkregen inzichten over het gedrag van uw doelgroep, dient in deze stap in lijn te worden gebracht met uw kanaalkeuzen. Heeft u bijvoorbeeld een serieuze zakelijke doelgroep, dan is het wellicht logischer om op bepaalde kennisportals actief te zijn (Bijv. NRC of Financieel Dagblad). Heeft u een vluchtige en snelle doelgroep, dan zou Facebook of Twitter wellicht beter dienst kunnen doen. Is uw doelgroep meer online georienteerd (aanwezigheid op online portals) of meer offline georienteerd (kranten/ magazines)? Al dit soort vragen dienen nu beantwoord te worden en vorm te krijgen in de samenstelling van uw mediamix.

Stap 7: Het inrichten van de (web)redactie en haar leden

Nu helder is op welke kanalen ingezet gaat worden, moet er nu ook invulling aan gegeven worden. Er moet met andere woorden een team te komen dat content daadwerkelijk gaat creëren, maken, verzamelen, verspreiden, analyseren, aanvullen en bijsturen. Geen eenvoudige taak. Ook dient in deze fase duidelijk te worden welke content wanneer nodig is en welke taken en verantwoordelijkheden de redactieleden krijgen. Dit proces van ‘staffing the team’ dient uiteraard weer zorgvuldig te gebeuren, goed gedocumenteerd te worden en bovenal een breed draagvlak te hebben bij zowel het management als het contentteam zelf. Zonder dit, is het project gedoemd te mislukken.

Stap 8: Het opstellen van een operationeel implementatieplan

Belangrijk tijdens deze stap is dat elk lid van het redactieteam weet wat hij/ zij gaat doen, wat de verantwoordelijkheden en de taken zijn. Ook is helder wat het budget is en welke doelstellingen behaald moeten gaan worden. Als dit allemaal bepaald is, probeer dan te komen tot een operationeel uitvoeringsplan. Wie gaat wat doen in week 1, week 2 en week 3. Welke campagnes en activiteiten staan er gepland. Handig hierbij is het opstellen van een zogenoemde contentkalender zodat er altijd sprake is van een actieplan en de teamleden ook weten wanneer er iets van hen verlangd wordt. Het belangrijkste in deze fase is dat de hoofddoelen worden geoperationaliseerd naar subdoelen zodat deze tastbaar voor een ieder van het contentteam worden. Hoeveel downloads moet een campagne in week 1 opleveren en in week 2. Hoeveel likes moeten er over een maand behaald worden op Facebook? Hoeveel extra bezoekers dienen er binnen een tijdseenheid op een bepaalde webpagina te komen en hoe lang willen we dat een gemiddelde bezoeker blijft? Al dit soort vragen dienen in een document helder uiteengezet te zijn en gecommuniceerd te worden naar de teamleden. Richt tot slot ook een dashboard in waarin dit soort metrics gemeten kunnen worden.

Stap 9: Aan de slag: contentproductie, implementatie en publicatie

Een ieder weet in deze fase wat men moet doen. Nu is het zaak om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Content dient gemaakt of aangeleverd te worden. Teksten, video’s, filmpjes en foto’s worden gereed gemaakt, campagnes worden opgezet en uiteindelijk wordt de content gepubliceerd, gedeeld en verspreid. In andere woorden het contentteam gaat aan de slag en u (of iemand anders) coördineert dit en zorgt ervoor dat alles volgens plan verloopt.

Stap 10: Evalueren, analyseren en bijsturen

Nadat het nieuwe contentbeleid daadwerkelijk tot uitvoering is gekomen en er een continue stroom van publicaties plaatsvindt, dient de voortgang uiteraard goed gemonitord en geanalyseerd te worden. Wat zijn bijvoorbeeld de reacties op de content? Worden de artikelen wel gedeeld? Wat is het sentiment? Zijn er wellicht klachten? Wordt er adequaat gereageerd op vragen door het contentteam? Andere wat meer marketing gerelateerde vragen die geanalyseerd moeten worden? Is er sprake van meer webtraffic? Hoe lang blijven (inbound) bezoekers gemiddeld op de site? Wordt er meer verkocht aan bezoekers die via de inbound manier op de site komen? Met andere woorden: ligt u op koers voor wat betreft het halen van de marketingdoelen of moet er bijgestuurd worden? Handig is om van te voren alvast een aantal scenario’s uit te werken qua interventies zodat u niet voor een verrassing komt te staan. Een goede voorbereiding is het halve werk! Succes!

Meer weten? Neem contact op met Inbound Media.  

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten