Cursus HR Analytics

hr analytics

hr analyticsWilt u aan ook meer grip op uw HR data? En uw HR-beleid wat feitelijker onderbouwd zien? Dat kan met HR Analytics (of ook wel People Analytics genoemd). Een opkomend vakgebied binnen HRM waarbij HR-doelen en HR-resultaten onderbouwd worden met harde cijfers. Wanneer u dit goed inpast in uw bestaande strategie, is het zelf mogelijk om harde conclusies te trekken ten aanzien van de bijdrage van HR aan uw organisatiedoelstellingen. Om hier meer over te weten te komen, kan er uiteraard een cursus of opleiding HR Analytics gevolgd worden bij de diverse business schools die ons land rijk is. Cursussen op dit gebied zijn grofweg te verdelen in twee soorten. Het leren managen en implementeren van HR Analytics in de organisatie of het leren werken met de tooling van HR Analytics. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan datavisualisatietools als Tableau. 


Wat is een cursus hr analytics ?

HR Analytics kan worden omschreven als ‘het kwantificeren van de bedrijfsimpact van de investeringen in menselijk kapitaal’. Hierbij kunt u denken aan data-koppelingen op het gebied van verkoop, financiën en/ of onderzoek. Aan de hand van bepaalde analyses worden vervolgens waardevolle insights gegenereerd. Met deze inzichten kan het overall-effect van van investeringen in human capital geïdentificeerd en gekwantificeerd worden. Bedrijven en instellingen die hier mee (gaan) werken kunnen hier zodoende snel een concurrentievoordeel mee creëren. Cursussen en opleidingen over HR Analytics stellen bovenstaande doorgaans centraal in hun programma’s. Deelnemers aan dit soort trainingen kunnen na afloop veelal actieve sturing geven aan het HR-beleid en zijn in staat om medeverantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van strategische organisatiedoelen.

Welk doel dient een cursus HR Analytics ?

Een cursus HR Analytics heeft als doel om deelnemers weer grip te laten krijgen op HR-beslissingen door HR-data beter te analyseren en betere conclusies te trekken. Het stelt ‘gebruikers’ in staat om de bijdrage van HR aan de organisatiedoelen feitelijk(er) te onderbouwen. Waar bij de meeste organisaties beslissingen over belangrijke HR-issues meer dan eens genomen worden op basis van gevoel en ervaring, kan dat nu wezenlijk anders gestalte gaan krijgen. Het belang ervan is overduidelijk. Veel HR-beslissingen hebben grote strategische impact op bijvoorbeeld het bedrijfsbeleid dus het verzamelen en analyseren van goede HR-data is een absolute must. Dit zal de kwaliteit en rechtvaardiging van de beslissingen alleen maar doen toenemen. Dit is zo ongeveer wel het belangrijkste doel van HR Analytics.

Waarom is het belangrijk ?

De vraag die hierboven gesteld wordt, is eigenlijk al grotendeels beantwoord. Het doel van HR Analytics hangt namelijk sterk samen met het belang ervan. Het feitelijker kunnen  onderbouwen van HR-beslissingen, vaak met grote strategische impact, is simpelweg belangrijk voor bedrijven en organisaties. Er zijn grote (financiële) belangen gemoeid met bijvoorbeeld HR-investeringsvraagstukken, waardoor het op orde hebben van data die ten grondslag liggen aan deze beslissingen, een abc-tje is. Beslissingen maken op basis van harde data is immers effectiever, beter en logischer dan ze nemen op basis van onderbuikgevoel en/ of eerder opgedane ervaring. De kwaliteit van besluitvorming en daarmee de kwaliteit van de organisatie zal hierdoor alleen maar aan kracht toenemen.

Voor wie is het geschikt ?

Een cursus of opleiding HR Analytics kan het best gevolgd worden door HR-analisten of professionals die HR analytics willen gaan inpassen en integreren in de bestaande HR-strategie. Denk hierbij aan HR-managers of HR-consultants. Qua deelnamecriteria wordt vaak een HBO+ werk- en denkniveau gesteld en. of aangevuld met relevante werkervaring. Het zijn veelal geen harde criteria maar meer adviescriteria. Vaak worden dit soort cursussen gevolgd door deelnemers die werkzaam zijn bij de grotere organisaties, veelal multinationals, waarbij er afdelingen dienen te worden klaargestoomd om met Human Resource Analytics aan de slag te gaan. Dit soort cursussen worden vaak gevolgd door deelnemers met ruime werkervaring, vaak tussen de vijf en twintig jaar, vaak als analist op het gebied van human resources.

Wat levert het volgen van een cursus op?

Wanneer een cursus HR Analytics succesvol is afgerond, hebben deelnemers doorgaans meer inzicht in het fact-based bekijken van investeringen in Human Resources. Er wordt in de opleidingen vaak ingezet op het zelfstandig kunnen maken van analyses die de impact van HR op de bedrijfsdoelen in kaart brengen. Het is over het algemeen de bedoeling om cursisten vaardigheden bij te brengen waarmee actieve sturing gegeven kan worden aan het HR-beleid en deelnemers tot serieuze gesprekspartners van directies te maken. Doorgaans weet men aan het einde van dit soort cursussen ook beter hoe onderzoeksrapporten het beste gevisualiseerd kunnen worden teneinde hiermee het grootste effect te bewerkstelligen. 

Wat zijn de verschillen tussen diverse cursussen HR Analytics ?

Wanneer HR-Analytics-opleidingen worden vergeleken kan allereerst geconcludeerd worden dat er relatief weinig aanbod is. Aangezien het vrij specifieke materie is, is dit ook niet heel erg vreemd. De opleiders die een vergelijkbare cursus aanbieden, doen dit over het algemeen op basis van een driedaage variant. De gemiddelde prijs hierbinnen varieert tussen de 1000 en 2000 euro. Een enkele aanbieder zit hierboven. Wanneer dit het geval is, is er ofwel sprake van een uitgebreider programma ofwel van ”duurdere” sprekers zoals professoren of hoogleraren. Verder is er ook nog een onderscheid te maken in professionaliteit van de aanbieders. Een bepaald deel van het cursusaanbod wordt verzorgd door individuele coaches, zelfstandigen etcetera. Een ander deel van het aanbod bestaat uit officieel erkende opleiders. Als laatste is er een verschil waarneembaar in de diepte van het programma-aanbod. Sommige opleiders behandelen HR-Analytics wat meer overkoelend en/ of vanuit managementoptiek. Hoe ga je bijvoorbeeld aan de slag met de materie of hoe implementeer je het binnen de organisatie? Andere opleiders zitten weer wat meer op de toepassing en het bijbrengen van vaardigheden. Hoe visualiseer je data bijvoorbeeld en hoe gebruik je bepaalde tools hiervoor?

Hoeveel kost het?

Een gemiddelde cursus HR Analytics van drie dagen kost gemiddeld 1500 euro. Cursussen die langer duren (4-5 dagen) kosten gemiddeld tussen de 3000 en 5000 euro. Het prijsverschil kan worden verklaard door de inzet van bepaalde sprekers en de specifiteit van de aangeboden programma’s. Inzet van bijvoorbeeld hoogleraren maakt programma’s duurder dan inzet van ervaringsdeskundigen/ adviseurs. Maatwerk en diepgang van de cursussen maakt de prijs ervan ook automatisch duurder dan voor cursussen die wat meer aan de oppervlakte blijven. Over het algemeen kan gesteld worden dat 1-daagse cursussen ongeveer 800-1000 euro kosten. Driedaagse cursussen ongeveer 1500 euro en langere cursussen/ opleidingen tussen de 3000 en 5000 euro. Cursussen van meer dan 5000 euro zijn er ook maar dat zijn dan veelal maatwerkcursussen en incompany-varianten met specifieke toepassingen.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast.